InstrumentWijzer: Hoe meten we de effecten van wat we doen?

Paul Doevendans

Je biedt hulp, verleent zorg, zet projecten op, verleent ondersteuning op maat, of geeft anderen opdracht om dat te doen. Hoe ontdek je voor je begint welke aanpak het meest effectief is? En achteraf: hoe vind je uit of je de goede dingen hebt gedaan? Kortom, hoe ontdek je wat effectief is? Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten ontwikkelden InstrumentWijzer.nl. Deze website biedt een actueel overzicht van de instrumenten die organisaties, professionals en gemeenten hierbij kunnen helpen. De Mantelscan, storyteling of de Effectencalculator: er zijn veel instrumenten beschikbaar om de effectiviteit van je werk onder de loep te nemen. De InstrumentWijzer zet ze op een rij en wijst je de weg.

Hoe meet je de outcome op de goede manier?

Beleidsmakers en aanbieders willen weten wat de effecten van projecten, geleverde activiteiten en ondersteuning zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om met 'outcome criteria' te werken. Gemeenten, aanbieders èn professionals zoeken manieren om het juiste te doen, én de maatschappelijke prestaties te meten. Daarbij gaat het vooral om het resultaat op de lange termijn, de ‘outcome’.  Marije van der Meij van Sociaal Werk Nederland: “Onderzoek naar resultaten en klanttevredenheid en de rol van jezelf daarin – ook als professional - worden steeds belangrijker. De trend is ‘openheid en transparantie’. Door internet en social media is vergelijken, jezelf informeren en achteraf toetsen makkelijker en normaal geworden. Het houdt sociaal werkers, organisaties en andere professionals in het sociaal domein scherp.”  De InstrumentWijzer.nl helpt daarbij en bevat een overzicht van gangbare meetinstrumenten op diverse thema’s. Aan de hand van diverse criteria vinden gebruikers het instrument dat hun het beste past. Met een bondige beschrijving van het instrument kunnen ze vervolgens zelf aan de slag. De site wordt steeds aangevuld met nieuwe instrumenten.  Hanneke Mateman van Movisie: “Het gaat om generieke instrumenten, zoals een Effectencalculator en een Maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar ook om hele specifieke instrumenten voor bijvoorbeeld mantelzorg. Denk verder aan thematisch gerichte instrumenten als de zelfredzaamheidsmatrix. Dat brede overzicht willen we bieden aan organisaties. Je kunt de zoekopdracht specificeren aan je eigen wensen als het gaat om budget, tijd en het soort onderzoek.”  

InstrumentWijzer.nl is onderdeel van de Wat Werkt Studio, een openbaar digitaal leerplatform voor professionals die te maken hebben met vragen over maatschappelijk rendement en effectiviteit.  

Paul Doevendans is betrokken bij de ontwikkeling van Wat Werkt Studio en de instrumentenwijzer. Atrivé heeft samen met Jochum Deuten informatieve filmpjes rond complexe begrippen in de wat werkt studio gemaakt. Deze vindt u ook op het YouTube kanaal van de wat werkt studio.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans