Huidige structuur huurdersorganisaties grootste obstakel voor inclusiviteit

Interview met Sharon Bonouvrie

Met een passie voor stedelijke ontwikkeling zet ik mij graag in om buurten, wijken en steden leefbaarder, inclusiever en duurzamer te maken.” Met deze uitspraak maakte Sharon Bonouvrie een aantal maanden geleden duidelijk waarom ze bij Atrivé wilde werken. Want op dit vlak verricht Atrivé veel (en dankbaar) werk. Nu, op het moment dat Sharon bij Atrivé inmiddels volop in het werk zit, maar ook nog de verwondering heeft die hoort bij de situatie van een nieuwe werkomgeving, vroegen wij haar naar haar ervaringen.

Grootste obstakel voor ‘inclusiviteit’ is de huidige structuur van de huurdersorganisaties

Sharon wordt sterk gedreven door het thema ‘inclusiviteit’ waarbij iedereen zich onderdeel voelt van de samenleving en meedoet naar zijn of haar vermogen. Wij vroegen wat ze tot nu toe heeft ervaren als grootste obstakels op het pad naar inclusiviteit?

Als adviseur participatie ondersteun ik een aantal huurdersorganisaties (verder HO’s). Samen zoeken we naar manieren om het bestuur van de HO te versterken en werken we aan diverse vormen van huurdersparticipatie. Want, waar wil je écht invloed op hebben? Hoe vertegenwoordig je je gehele achterban? Hoe zorg je ervoor dat je weet wat er onder alle huurders speelt? Waar vind je die enthousiaste huurder die mee wil denken en doen? En hoe ben je als HO een representatieve vertegenwoordiging? Er wordt veel van HO’s gevraagd. Obstakels zoals beperkte tijd, handjes en taalbarrières dragen hier niet aan bij, zeker niet in de huidige coronatijd. Maar het grootste obstakel ligt wat mij betreft in de huidige structuur van HO’s. Huurders denken graag mee, maar niet in een tijdrovende, vermoeiende overlegstructuur. Er is behoefte aan vernieuwing, flexibiliteit en maatwerk.

Ruimte bieden en energie geven aan nieuwe, passende vormen van meedenken en -doen

Ik geloof dat er meerdere manieren zijn waarop je participatie succesvol kan organiseren. Simpelweg door langs de deuren of met een kop erwtensoep de wijk in te gaan, door het organiseren van een schoonmaak- of opruimdag of door het ontwikkelen van een enquête, huurderspanel, luisterpodcast, luisterbankje en nog veel meer. Samen met de huurders ga ik op zoek naar wat lokaal past. Ik draag diverse mogelijkheden aan om huurders te informeren én te inspireren over wat er mogelijk is om ‘participatiefrustratie’ om te zetten naar waardevolle interacties en plezier. Hierbij stimuleer ik een integrale aanpak met de partners in de wijk, om krachten te bundelen en de informele en formele wereld met elkaar te verbinden. Daar ligt naar mijn idee de uitdaging voor de toekomst: ruimte bieden en energie geven aan nieuwe, passende vormen van meedenken en -doen. ‘Energie voelen van de corporatie’ is immers erg belangrijk voor bloeiende betrokkenheid van bewoners. We moeten moeite doen om meer vanuit de logica van de huurders te denken en beleids- en institutionele logica hierop verder te bouwen (in plaats van andersom). Hier draag ik graag een steentje aan bij.

Kennis en ervaring delen, maar niet het wiel opnieuw uitvinden

Belangrijk is de verbinding tussen theorie en praktijk. Nu is de studie voor Sharon nog niet zo heel lang geleden. Wij vroegen of, naar haar mening, de praktijk voldoende gevoed wordt door kennisontwikkeling en (nieuwe) theorie? Sharon:

Ik heb hier helaas nog niet veel van teruggezien. Zelf vind ik het erg belangrijk om mijn kennis binnen het vakgebied op peil te houden. Participatie is veelvormig. De ontwikkelingen gaan snel. Ik geloof dat we niet altijd het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. Er wordt veel onderzoek gedaan waarvan we in de praktijk kunnen leren en andersom. Ik hoop de komende maanden meer kennis en ervaringen te kunnen delen met andere professionals, partners en huurders om samen het beste uit participatie te halen.

Vanuit diverse rollen maar met heldere visie bijdragen aan ‘het basisrecht’ WONEN

Sharon noemt een dak boven je hoofd “een basisrecht, maar voor steeds meer mensen onbetaalbaar”. Wij vroegen haar hoe zij, vanuit haar huidige rol, woningcorporaties ondersteunt bij het oplossen van dit probleem?

Naast het begeleiden van huurdersorganisaties ben ik betrokken bij diverse andere projecten. Ik ondersteun bij het opstellen een ondernemingsstrategie van een corporatie, ik werk als fusiesecretaris bij de fusie van twee corporaties en ik ondersteun diverse processen om tot prestatieafspraken te komen. Deze werkzaamheden dragen ieder een steentje bij aan de kerntaak van woningcorporaties: zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Bijvoorbeeld, bij de ontwikkeling van prestatieafspraken bij diverse gemeenten is beschikbaarheid één van de belangrijke thema’s waarbij afspraken worden gemaakt tussen de gemeente, corporatie(s) en huurdersorganisatie(s). We moeten namelijk bouwen, bouwen, bouwen. Maar wat? En waar? De wooncrisis vraagt om woningen, veel woningen, maar dat duurt te lang en mensen hebben nú een huis nodig. Hierdoor komt er meer aandacht voor de bouw van snelle, tijdelijke woonvormen, zoals prefab- en flexwoningen. Wat mij betreft initiatieven die een discussie en het onderzoeken waard zijn. Ik probeer mij bewust te zijn van de bijdrage die ik door middel van mijn werkzaamheden lever (“kleine stappen, een groot effect”). Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de betrokkenen gedurende een proces of project goed aangehaakt blijven, de praktische en conceptuele gesprekken en de leefwereld van bewoners goed worden vertaald naar strategie en afspraken snel én bondig op papier komen te staan… met enthousiasme en ontzettend veel plezier!

Vragen over participatie in jouw gemeente of corporatie?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn