Hoe maak je de blijverslening tot een succes?

Kim Oude Luttikhuis

Steeds meer gemeenten hebben een blijverslening om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen. De blijverslening is er voor eigenaar-bewoners om hun woning levensloopbestendig te maken of aan te passen aan hun zorgvraag. Gemeenten bepalen zelf welke vorm(en) van de lening ze aanbieden en onder welke voorwaarden. Hoe maak je als gemeente of provincie de blijverslening tot een succes?

Succes

Voor bewoners is de lening succesvol als zij van het bestaan van de lening afweten, de door hen gewenste maatregelen binnen de regels van de lening passen en het proces rondom aanvraag, besluitvorming en uitvoering efficiënt en soepel verloopt. Voor gemeenten is het uiteraard van belang dat de lening (veel) verstrekt wordt, zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en het aantal levensloopbestendige woningen in de gemeente groter wordt.

Maak werk van de blijverslening! 

Informatie over de blijverslening wordt verstrekt in lokale kranten, via de gemeentelijke website en social media. De lening is echter een onbekend ‘product’ onder senioren. Maak mensen er meer vertrouwd mee door voorbeelden te benoemen waarvoor de blijverslening ingezet kan worden en door anderen die hen voorgegaan zijn te laten vertellen over hun ervaringen. Benut jouw lokale netwerk: welke mensen, bedrijven, organisaties, verenigingen komen veel in contact met eigenaar-bewoners? Hoe kunnen zij de blijverslening onder de aandacht brengen? 

Woningkeuring zorgt voor bredere bewustwording

In gemeenten Veenendaal en Nieuwegein maakt een woningkeuring door een adviseur onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor de blijverslening. De woonadviseur gaat op huisbezoek en gaat aan de hand van een checklist met de bewoner in gesprek over mogelijke maatregelen om hun woning comfortabeler en veiliger te maken. Zo wordt de bewoner zich bewust van talrijke andere mogelijkheden. Atrivé voert de woningkeuringen in beide gemeenten uit en brengt advies uit aan de eigenaar-bewoner en de gemeente. Vaak gaat men met meerdere (kleinere) aanpassingen aan de slag dan oorspronkelijk gepland!

Gemeente Veenendaal had landelijk de primeur van de eerste verstrekte blijverslening. Zie hier de reportage van de NOS.

Bewustwordingscampagne ‘comfortabel en veilig langer thuis wonen’

In talrijke gemeenten loopt een bewustwordingscampagne ‘comfortabel en veilig langer thuis wonen’. Een goede kapstok om van de blijverslening een succes te maken! De lening is dan één van de middelen om het doel te bereiken: preventief je woning comfortabeler en veiliger maken. Ook aan de slag met een bewustwordingscampagne? Lees hier onze tips op basis van jarenlange ervaringen.

Neem contact op met ons als je advies wilt over blijverslening of woningkeuringen wilt laten verzorgen door Atrivé, of als je aan de slag wilt met een bewustwordingscampagne ‘comfortabel en veilig langer thuis wonen’.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis