Goed contact met de achterban: hoe doe je dat?

Joeri Zandvliet

In januari 2016 organiseerden we een Participatielab met huurdersorganisaties waarin we aan de slag gingen met de nieuwe context waarbinnen huurdersorganisaties opereren. De achterban betrekken en met de achterban in verbinding blijven werd door de aanwezige huurdersorganisaties als een grote uitdaging gezien. Eén laagdrempelige manier om dit te doen, is door middel van een digitale enquête.

Veel bestuursleden van huurdersorganisaties zetten zich met ziel en zaligheid in voor de huurdersorganisatie, maar hebben daarbij soms toch het gevoel dat ze niet hun hele achterban bereiken. Bijvoorbeeld jongeren komen minder naar ‘traditionele’ ledenvergaderingen. Een digitale huurdersraadpleging kan een goede manieren zijn om jongeren en ook andere huurders er meer bij te betrekken! Lekker laagdrempelig, in een paar minuten op de iPad, smartphone of computer een paar vragen beantwoorden.

In het Participatielab kwamen een paar situaties ter sprake, waarin het interessant kan zijn om alle huurders een korte digitale vragenlijst te sturen:

  • De corporatie vraagt op een belangrijk thema advies van de huurdersorganisatie (bijvoorbeeld de prestatieafspraken, een nieuwbouwproject, huurverhoging). Met een aantal gerichte vragen en een goede toelichting over waarom je het vraagt benader je de achterban online. Zo ontstaat snel een advies waar meer huurders achter staan. Ook laat je zien aan de corporatie dat je als huurdersorganisatie praat vanuit een brede achterban.
  • Je kan als bestuur van de huurdersorganisatie moeilijk je achterban bereiken en wilt weten of via andere kanalen de huurders wel mee willen denken. Via een online vragenlijst kan je hen direct vragen op welke manier ze betrokken willen zijn bij huurdersonderwerpen. Willen ze deelnemen aan een thematische werkgroep? Welke onderwerpen vinden ze dan belangrijk? Wellicht willen ze af en toe antwoorden op een paar vragen per mail? Is een periodieke digitale vragenlijst een mooie manier? Willen ze meebeslissen? Door deze vragen online te stellen kom je er als huurdersorganisatie achter op welke wijze en over welke onderwerpen huurders het liefst met jullie meedenken en doen.
  • Je wilt als bestuur van de huurdersorganisatie weleens weten hoe tevreden de huurders zijn met hun woning en woonomgeving (huurprijs, comfort, energiekosten, onderhoud, etc.). En je bent benieuwd wat de huurders vervolgens van de huurdersorganisatie verwachten. Willen ze een focus op betaalbaarheid? Is meer aandacht voor de duurzaamheid van de woningen nodig? Is de woning voor een oudere eigenlijk niet geschikt? Willen ze doorstromen, maar is er eigenlijk geen alternatief voor handen? Door dit soort vragen digitaal te stellen, kom je achter nuttige informatie die de huurdersorganisatie kan helpen om met de juiste dingen bezig te zijn.

Afhankelijk van het thema en de relatie met de corporatie, kan je ook samen met de corporatie optrekken om tot goede vragen te komen. Zo ontstaat ook voor de corporatie meer draagvlak bij beslissingen. 

Wilt u meer weten over:

  • het inzetten van een laagdrempelige en goede vragenlijst;
  • het uitrollen van de betaalbare, digitale enquête en een overzichtelijke uitwerking van de resultaten;
  • combinaties van online en offline communicatie met uw huurders?

U kunt contact opnemen met Joeri Zandvliet.

Een verslag van de bijeenkomst en de door Atrivé gegeven presentaties over ‘creatieve vormen van participatie’ en ‘de kunst van het onderhandelen’ kunt u hier nog eens rustig nalezen. 

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet