Een wooncooperatie; iets voor u?

Mieke Hanemaaijer, Gerrit van Vegchel

Het coöperatief wonen staat steeds meer in de belangstelling. Binnen deze organisatievorm ligt zeggenschap primair bij de bewoners, waarbij het doel is het exploiteren en/of beheren van woningen voor de leden ofwel bewoners.

Daarbij loopt de mate van zeggenschap tussen verschillende wooncoöperaties uiteen. Het kan gaan om particuliere woningeigenaren of huurders van een toegelaten instelling die het beheer en onderhoud van hun woning gezamenlijk organiseren en daarvoor een vereniging oprichten.

Het coöperatief wonen brengt verschillende voordelen met zich mee. Naast het vergroten van de verantwoordelijkheid voor en de zeggenschap over het wonen, kunnen verschillende financiële voordelen worden behaald, bijvoorbeeld omdat door bewoners zelf taken worden uitgevoerd. Wooncoöperaties die zelf woningen bezitten worden daarnaast gezien als een alternatief om het gat tussen de sociale huursector en de particuliere huur- en koopsector voor met name de lage en middeninkomens te dichten.

Het coöperatief wonen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar is groeiende. De eerste pilots en experimenten van het opzetten van een wooncoöperatie, al dan niet onder de vlag van de Woningwet 2015, hadden wisselend succes. Nu zijn gemeenten als Amsterdam en Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook Aalten, trekkers met hun woonbeleid om het coöperatief wonen te faciliteren, met grond en/of financiële ondersteuning. Het opzetten van een wooncoöperatie vraagt tijd en geduld. Afhankelijk van de belangenhouders (gemeenten, woningcorporaties, huurders, financiers) kan de inrichtingsvorm verschillen.

Atrivé ondersteunt partijen op dit thema met markt- en haalbaarheidsonderzoeken, opleidingen en masterclasses, procesbegeleiding en advies.

Meer weten?

Neem dan contact op met Gerrit van Vegchel of Mieke Hanemaaijer