Een wooncooperatie; iets voor u?

Dave Havermans

Het coöperatief wonen staat steeds meer in de belangstelling. Binnen deze organisatievorm ligt het zeggenschap primair bij de bewoners waarbij het doel is het exploiteren en/of beheren van woningen voor de leden ofwel bewoners.

Daarbij loopt de mate van zeggenschap tussen wooncoöperaties uiteen. Het kan gaan om particuliere woningeigenaren of huurders van een toegelaten instelling die, verenigd in een coöperatie, het beheer en onderhoud van hun woning gezamenlijk organiseren. Maar ook om wooncoöperaties die zelf woningen exploiteren en verhuren aan hun leden.

Het coöperatief wonen brengt verschillende voordelen met zich mee. Naast het vergroten van de verantwoordelijkheid voor het wonen bij burgers kunnen verschillende financiële voordelen worden behaald, bijvoorbeeld omdat verschillende zaken in zelfbeheer kunnen worden gedaan. Wooncoöperaties die zelf woningen exploiteren worden daarnaast gezien als een alternatief om het gat tussen de sociale huursector en de particuliere huur- en koopsector voor met name de lage en middeninkomens te dichten. Een groep met veelal een te laag inkomen voor een koopwoning, maar die wel graag zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor het wonen en vermogen wenst op te bouwen.

Het coöperatief wonen staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De eerste pilots en experimenten van het opzetten van een wooncoöperatie, al dan niet onder de vlag van de Woningwet 2015, hebben wisselend succes. Het opzetten van een wooncoöperatie kent momenteel nog veel belemmeringen en valkuilen. Welke afhankelijk van de belangenhouders (gemeenten, woningcorporaties, huurders, financiers) kunnen verschillen. Een belangrijk knelpunt is bijvoorbeeld de financierbaarheid van wooncoöperaties die zelf woningen willen exploiteren.

Atrivé ondersteunt partijen op dit thema met markt- en haalbaarheidsonderzoeken, opleidingen en masterclasses, procesbegeleiding en advies.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans