Een vacature….? SPOT talent

Anouk Oude Vrielink

Hoe ga je om met een arbeidsmarkt waar een schaarste aan kandidaten heerst? Twee veel voorkomende manieren van werven zijn horizontaal en verticaal werven. Horizontaal werven houdt in dat je op zoek gaat naar kandidaten die al een soortgelijke functie uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat de inwerktijd en begeleiding van de kandidaat minder investering vraagt. Aandachtspunt is hierbij wel waarom de kandidaat wil overstappen naar een soortgelijke functie.  

Bij verticaal werven kijk je naar de logische vervolgstap in de loopbaan van een kandidaat. In de selectie ligt de nadruk dan niet zozeer op het beoordelen van kennis en ervaring, maar op de beoordeling van de persoonlijkheid en talenten van de kandidaat. Een voordeel van verticaal werven is dat je met een bredere doelgroep te maken hebt. Deze manier van werven lijkt effectiever in een krappe arbeidsmarkt. Maar krijgt de kandidaat ook de tijd om zich de functie eigen te maken? Als dat niet het geval is, dan kan de voorkeur toch uitgaan naar horizontaal werven.

Van belang is dat je van tevoren je doelgroep helder hebt, zodat je de manier van werven hierop kunt aanpassen. Want de strategie die je kiest bepaalt de inhoud van de vacaturetekst en de wijze waarop je gaat zoeken. Voor kandidaten is het van belang dat ze weten waar ze aan toe zijn. Vooraf helder de functie en het proces schetsen, hier niet van afwijken, snelheid in reageren en beslissingen nemen zijn in deze tijd een must.

Om de juiste afweging te kunnen maken adviseren wij een semi-gestructureerd interview. Tijdens de gesprekken worden de belangrijkste competenties en passendheid bij de organisatie beoordeeld. Kan, gaat en blijft de kandidaat deze functie naar verwachting uitvoeren? De selectiegesprekken zijn echte ontmoetingen, waarbij aandacht voor de kandidaat van cruciaal belang is. Ook een online assessment kan worden ingezet, waarmee snelheid wordt geboden en een organisatie tot een goed afgewogen oordeel komt.

Met een transparant en eenvoudig proces weten zowel de kandidaat als de organisatie waar ze aan toe zijn. Het schetsen van een eerlijk beeld van de organisatie en de functie, draagt er daarnaast aan bij dat de juiste medewerker aan boord stapt.

Werven aan de hand van de SPOT-methode zorgt voor de juiste match waarbij nieuwe medewerkers een goede start maken.

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik adviseer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Anouk Oude Vrielink
T: 06 - 233 733 91
E:a.oudevrielink@atrive.nl
LinkedIn
Anouk Oude Vrielink