Een helder functieprofiel voor een nieuw RvC-lid; meer dan alleen taken

Veerle van den Enden

Het opstellen van een functieprofiel gaat verder dan een opsomming van de taken die een lid van de raad van commissarissen (RvC) uitvoert. Ook zaken als het gewenste persoonstype en de rolinvulling zijn van groot belang. Aan wat voor persoon is er behoefte gezien de dynamiek binnen de raad? En wie past er het beste bij de uitdagingen die voor de deur staan?

Atrivé helpt om deze punten voor de corporatie in kaart te brengen. Dit doen wij door middel van een workshop. Tijdens de workshop gaan we in een interactieve sessie aan de gang met de bouwstenen voor een goed functieprofiel. Het doel: duidelijke handvatten voor een succesvolle werving & selectie en toekomstige samenwerking binnen de raad. Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen in de toekomst?
  Zijn er bijvoorbeeld al doelen genoemd in het ondernemingsplan? Welke ontwikkelingen zijn er te zien in de sector? Het is van belang om hier tijdig naar te kijken, zodat de kennis en ervaring binnen de raad hierop kan worden afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzamingsopgave of het belang van de combinatie wonen en zorg.
 • Welke expertises zijn er reeds binnen de raad of organisatie aanwezig?
  Welke kennis en kunde nemen de huidige RvC-leden mee? We maken hierbij gebruik van de geschiktheidsmatrix van de Autoriteit woningcorporaties en onderzoeken welke expertises er ontbreken.
 • Wat is de cultuur van de organisatie en welke dynamiek is er tussen de leden te zien?
  Tijdens dit onderdeel van de workshop wordt gekeken naar de cultuur en samenwerking tussen de verschillende leden van de RvC. Aan de hand van Insights Discovery kijken we naar de persoonsprofielen van de huidige leden van de RvC. Welke dynamiek is zichtbaar en welk persoonstype brengt of houdt een goede balans binnen de raad?
 • Zijn er nog aanvullende rollen die van belang zijn?
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van voorzitter of het invullen van een commissariaat op voordracht van de huurders. Zijn hierbij nog specifieke karakteristieken of competenties van belang?

Met de input die tijdens de workshop wordt opgehaald, stelt Atrivé een helder profiel op. Dit profiel is maatwerk; alle aspecten die voor de raad van belang zijn komen aan bod. Wil jouw raad ook een duidelijk profiel waarin verder wordt gekeken dan alleen de taakomschrijving? Neem contact op met Atrivé!

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Veerle van den Enden
T: 06 - 12 59 31 14
E:v.vanden.enden@atrive.nl
LinkedIn
Veerle van den Enden