Duurzame plannen voor een gemengde VvE; hoe dan?

Aleida Verheus

Als je een ‘appartementsrecht’ hebt gekocht ben je daarmee meteen lid van een vereniging van eigenaren. De gemiddelde eigenaar-bewoner is geen professional in vastgoedbeheer. Bovendien wordt men niet betaald voor bestuurswerk of commissiewerk, dat is vrijwilligerswerk, veelal in de avonduren. Wel is de eigenaar mede-hoeder van het huishoudboekje van de vereniging die ervoor moet zorgen dat het gebouw overeind blijft, liefst nog meer dan dat: prettig om in te wonen en gemakkelijk om te onderhouden, maar ook energiezuinig en toekomstbestendig. In het beste geval is de VvE-beheerder proactief in het signaleren van kansen en wensen voor het technisch beheer. Maar een behoudende rol is gangbaar, en eigenaren worden niet per se gestimuleerd om na te denken over de toekomst van hun woning en het gebouw, en hun rol daarin. Een mismatch tussen de opgave en de competenties?

De gemengde VvE is een bijzondere variant. Zo’n 20 jaar geleden begonnen de corporaties met het aanleggen van de ‘verkoopvijver’: een selectie van woningcomplexen waaruit woningen verkocht zouden kunnen worden. Niet meer de corporatie, maar de VvE is nu de beslisser, en de eigenaren stemmen naar rato van hun eigendom. De kwaliteit bij splitsing gaf voldoende waarborg om met een degelijke, veelal niet ruimhartige, bruidsschat en meerjaren onderhoudsplan de toekomst in te gaan. Inmiddels zijn we vele jaren verder. Van het bezit van de grote woningcorporaties in de steden is een aanzienlijk deel van de woningen ondergebracht in een VvE en valt niet meer binnen de horizon van het portefeuillebeleid.

Door de overspannen woningmarkt wordt nu her en der de woningverkoop door corporaties gestopt om de sociale huurvoorraad op peil te houden. Er komen langzaamaan nieuwe onderhoudsopgaves in beeld die nog niet binnen de termijn van de MJOP zijn opgenomen. Huurders en woningeigenaren hebben nu andere eisen dan voorheen en de maatschappelijke vraag naar energiebesparing en duurzame maatregelen neemt toe. Het ‘consolideren en beheren’ blijkt niet meer te voldoen. Immers, bij elke woningverkoop start weer een exploitatie-horizon van 30 jaar, door de hypotheekverstrekking. Investeren in onderhoud èn verbetering is nodig voor het garanderen van deze ‘permanente’ restant levensduur.

Daarbij komt dat met de urgentie van het klimaatvraagstuk zowel gemeenten als woningcorporaties de  verduurzaming van de gemengde VvE-woningvoorraad hard nodig hebben voor het realiseren van hun doelstellingen.

Voor een succesvolle verduurzaming is het belangrijk de verschillende betrokken partijen onder de loep te nemen. Weten huurders en kopers elkaar te vinden? Wat hebben ze nodig om hun rol in het planproces –van wens naar vraag naar opdracht- te vervullen? Hoe kunnen corporaties als professionele vastgoedbeheerorganisatie zo goed mogelijk bijdragen aan de duurzaamheidswensen van de woningeigenaren? Hoe brengen we alle relevante informatie in beeld en benutten we deze om tot een realistisch en uitvoerbaar duurzaamheidsplan te komen?

Atrivé biedt specialistische kennis en ervaring op de 3 hoofdthema’s in dit vraagstuk:

  • Woonwensen en motieven en draagvlak van huurders en kopers
  • Technische en financiële mogelijkheden voor verduurzaming van bestaande woningbouw
  • Organisatie en proces van besluitvorming bij corporaties en Verenigingen van Eigenaren

Door het slim aan elkaar verbinden van motieven, kansen en organisatie-aspecten, kan er versnelling komen in het verduurzamen van dit marktsegment in de bestaande bouw. Wij willen daar graag aan bijdragen, in het belang van corporaties, eigenaren en klimaat!

In volgende blogs zal ik uitvoeriger ingaan op de drie hoofdthema’s.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus