Door welke unieke bril bekijken jij en je collega's de wereld?

A. Oude Vrielink, I. Huisman & J. Boers

Atrivé & Insights Discovery –zelfinzicht en teamontwikkeling

Inzicht in jouw eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt de effectiviteit van interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van je doelstellingen. 
Atrivé werkt met een handig hulpmiddel, Insights Discovery, om jou en jouw collega’s een beter zelfinzicht te geven en op basis daarvan verder persoonlijk te ontwikkelen. Het uitgangspunt van Insights Discovery is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, waarderen en te benutten.

Hoe werkt dit?

Insights Discovery is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Jung ging ervan uit dat elk mens uniek is, maar bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die een bepaalde kijk op situaties geven. Het gedrag dat voorkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven et cetera. Insights Discovery geeft inzicht in deze persoonlijkheidsvoorkeuren.
De deelnemer wordt gevraagd een vragenlijst via internet in te vullen (circa 20 min). Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk Insights Discovery profiel opgemaakt. Dit profiel bevat de uitleg van jouw persoonlijkheidstype, de interactie met anderen, jouw talenten en ontwikkelsuggesties.
“Door het invullen van de Insights Discovery-vragenlijst weet ik dat ik een Ondersteunende Coördinator ben, oftewel Zacht Groen. Ik ben van nature geduldig en beschouwend en hou van harmonie. Een collega van mij is Vurig Rood, een Beslisser. Ik weet dat hij niet altijd behoefte heeft aan een persoonlijke benadering. Ik pas mijn communicatiestijl naar hem toe aan: kort en bondig en meer gericht op een tastbaar resultaat.”

Teamscan

Naast zelfinzicht is Insights Discovery uitermate geschikt voor een teamscan om inzicht te krijgen in de teamdynamiek. Alle deelnemers kunnen op een teamwiel geplaatst worden. De teamscan laat zien wat de kwaliteiten van het team op een goede dag zijn en wat de mogelijke valkuilen zijn van het team op een slechte dag. Samen met een teamcoach kan er gericht een plan van aanpak gemaakt worden voor teamontwikkeling.
Door oefeningen te doen tijdens een workshop wordt het voor alle teamleden zichtbaar waar iedereen zich op het teamwiel bevindt en welke voorkeursstijlen aanwezig zijn. Teams waarin de voorkeurskleur geel de boventoon voert zijn vaak extravert en nemen besluiten op basis van hun gevoel. Is de voorkeurskleur blauw in een team duidelijk aanwezig dan zal de wijze van reageren eerder vanuit de introversie gebeuren en worden besluiten genomen middels de functie denken.

Het Insights Discovery-profiel en de Insights Discovery-teamscan is een start. Hiermee verkrijgt het team en de organisatie veel inzicht en komen er dialogen op gang. Samen met een coach kan er gekeken worden waar eventuele ontwikkelpunten liggen en welke acties hierop genomen kunnen worden voor persoonlijke en teamontwikkeling.

 

Meer informatie

Atrivé is geaccrediteerd om te werken met Insights Discovery. Ervaring wijst uit dat Insights Discovery voor uiteenlopende thema’s geschikt is; zowel voor loopbaanvragen, het bespreekbaar maken van een teamconflict, het vergroten van teameffectiviteit en ook als basis voor een organisatie-verandertraject. Wij bekijken graag samen met jou hoe we Insights Discovery in jouw organisatie effectief kunnen inzetten; van individuele coachsessies tot teamworkshops.

Onze ervaring met organisatieontwikkeling

Atrivé heeft een aantal organisatieadviseurs met ervaring op het terrein van teamontwikkeling, procesoptimalisatie, strategische personeelsplanning, capaciteitsinventarisatie, feedbacktrainingen et cetera. Wij bieden maatwerk en sluiten aan bij de fase van ontwikkeling van de organisatie. Onze ambitie is om organisaties te ondersteunen in het scheppen van de beste condities voor een vitale organisatie met betrokken en deskundige medewerkers die hart voor de huurders hebben. Sta je hiervoor open en kan je hierin wel wat hulp gebruiken? Laat het ons weten! We maken graag kennis met jouw en de organisatie om samen tot een passende aanpak te komen. 

Adviseurs die een training Insights Discovery kunnen verzorgen: