Conceptueel en circulair inkopen

Thijs Kurstjens

Conceptueel en circulair inkopen:

de sleutel om de actuele crises te overwinnen

Atrivé-adviseur Thijs Kurstjens was één van de geselecteerde auteurs die, ten behoeve van de door Platform31 en TU Delft georganiseerde ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’ (begin oktober), een paper mocht schrijven. In de paper, getiteld 'CONCEPTUEEL EN CIRCULAIR INKOPEN’, beschrijft hij een integrale aanpak van de woon-, klimaat- en grondstoffencrises. De discussiedagen, met deelnemers uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting, genereerde een rijke opbrengst en bieden een opmaat voor een volgend congres. Onderstaande tekst is een samenvatting van de paper van Thijs Kurstjens en inspireert zeker tot meer. Mocht je de gehele paper willen lezen, dan kun je die rechtstreeks bij hem aanvragen via t.kurstjens@atrive.nl.

 

Samenvatting 

Wij – de mensen op aarde – staan dezer dagen voor een aantal serieuze uitdagingen, bijvoorbeeld de wereldwijde klimaatverandering, de wooncrises in sommige Europese landen en de ambitie om een circulaire (bouw)economie te creëren. Deze uitdagingen vragen om een holistische benadering in plaats van eendimensionale oplossingen. Ruimtelijke ordening is een koppelvlak tussen de crises. Inkoopbeleid is de sleutel.

Het bouwen van een miljoen nieuwe huizen in Nederland draagt niet automatisch bij aan de circulaire economie en mitigatie van de klimaatverandering. Bovendien is er een ruimteoverschot in de bestaande woningvoorraad. Dus in plaats van nieuwbouw hebben we strategieën nodig zoals het transformeren, verdichten en ophogen van woonblokken, met lichtgewicht en biobased bouwmaterialen. Ook de maatregelen voor klimaatmitigatie van en -adaptatie vragen om nieuwe ruimtelijke ordening. We moeten immers windmolens, zonneweides en waterbergingen een plek geven. Ook de strategieën voor circulaire gebouwen hebben effect op het ruimtelijke thema. Biobased bouwmaterialen zorgen voor nieuwe architectuur en gebouwconfiguraties. En daarnaast hebben we landbouwgrond nodig om gewassen als hout, vlas en lisdodde te telen.

Europa neemt wereldwijd een voortrekkerspositie in op het gebied van duurzame ontwikkeling en inkoop. Ook vastgoedbeheerders zouden al het goede voorbeeld kunnen geven door middel van conceptuele en circulaire inkoop. Conceptueel betekent in deze context: het maximaal benutten van standaard, modulaire en industriële bouwconcepten, om tijd te besparen in het bouwproces. En circulair betekent: het beschermen van het klimaat, grondstofreserves en het toevoegen van waarde aan de gebouwde omgeving. Hoewel er al instrumenten voor dit type inkoop bestaan, is de deelnamegraad nog steeds zeer laag. We kunnen niet langer wachten op overheidswetgeving, en gaan beter vandaag al 'onze portemonnee als ons wapen' gebruiken om de crises te bestrijden. Conceptueel en circulair inkopen moet gemeengoed zijn!

 

Uitnodiging van auteur Thijs Kurstjens

Met een achtergrond in architectuur en bouwtechniek (TU Delft), werk ik inmiddels twintig jaar als consultant, gericht op de duurzame ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in Nederland. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving draag ik graag bij aan de actuele uitdagingen die daarbij horen. Wil je hier met mij over doorpraten, dan nodig ik je graag uit om contact met mij op te nemen (zie contactblok hieronder).

Doorpraten over dit onderwerp of de volledige paper opvragen?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Kurstjens
T: 06 29 62 24 08
E:t.kurstjens@atrive.nl
LinkedIn