Menu

WONINGCORPORATIES

Als we één ding zeker weten, dan was de afgelopen tijd verandering de constante factor. De invoering van de Woningwet 2015 heeft impact op uw organisatie en werkprocessen. Uw takenpakket en werkgebied zijn scherper afgebakend. De regels voor het toezicht zijn opgerekt en de invloed van de huurders en de gemeenten vergroot. Binnen deze context blijven de uitdagingen onverminderd groot. Denk aan lokaal en regionaal samenwerken, passend toewijzen, sturen op maatschappelijke en financiële prestaties, vastgoedsturing en de organisatieontwikkeling. Atrivé ondersteunt u graag bij het maken van de juiste keuzes in uw strategische positionering, het bepalen van uw groeipad en het ‘toekomstbestendig’ maken van uw organisatie. Dit vanuit onze jarenlange ervaring in de wereld van het wonen.

Organisatieontwikkeling & HRM

Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties vragen om een eenvoudige en doelmatige bedrijfsvoering. Hoe realiseert u een efficiënte organisatie met gedreven en enthousiaste medewerkers en lagere bedrijfskosten?


Lees meer

Fusie & samenwerking

Zoekt u een fusiebegeleider of wilt u zicht krijgen op de meerwaarde en de samenwerkingsvorm die het beste bij u past? Atrivé heeft geruime ervaring in de begeleiding van fusies, samenwerkingsverbanden en positiebepalingen. Met oog voor de formele kant brengen we mensen en organisaties samen om te komen tot een succesvolle verandering.

Lees meer

Vastgoedstrategie & assetmanagement

De veranderende situatie in de woningmarkt en de nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid vragen duidelijke sturing op uw vastgoed. U wilt uw vastgoedportefeuille zo transformeren dat u de doelgroepen van nu en de toekomst zowel naar betaalbaarheid als kwaliteit goed bedient.

Lees meer

Governance

De regels rondom de governance zijn aangescherpt. Zowel ten aanzien van de kwaliteit van het toezicht, als de interne en externe verantwoordingscyclus. Atrivé biedt u ondersteuning om uw interne toezichtspraktijk te optimaliseren conform Woningwet en de Governancecode.

Lees meer

Ondernemingsstrategie

Politiek, samenleving én de financiën van woningcorporaties vragen om een eenvoudige en effectieve bedrijfsvoering. U wilt daarom een duidelijke koers, een concreet ondernemingsplan en een efficiënte organisatie.

Lees meer

Opleidingen en trainingen (inclusief PE)

Voelt u zich vertrouwd met vraagstukken van vastgoedsturing, duurzaamheid, wonen en zorg, goed bestuur en governance? Atrivé geeft opleidingen en trainingen voor toezichthouders, bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Lees meer

Legitimatie & (huurders)participatie

Een effectieve dialoog met uw huurders en stakeholders biedt kansen om meer kwaliteit in uw beleidsvorming en werkprocessen in te bouwen. Door continu in gesprek te staan met huurders en stakeholders draagt u bij aan uw eigen legitimiteit.

Lees meer

Duurzaamheid

Verduurzamen van uw woningvoorraad is belangrijk, gelet op het landelijk energieconvenant, maar ook in het creëren van een toekomstbestendige en aantrekkelijke woningportefeuille.

Lees meer

Werving & selectie

Atrivé heeft jarenlang ervaring met werving en selectie van bestuurders en commissarissen en de daarbij behorende fit- en propertest die de Woningwet 2015 voorschrijft. We hanteren een transparant en gedegen wervings- en selectieproces.

Lees meer

Interim-management

Soms heeft u tijdelijk meer of andere kennis, ervaring en vaardigheden nodig dan in huis is. Atrivé biedt de interim-manager die past bij uw organisatie en uw vraagstuk. Dat begint bij de juiste match.
Lees meer

Dagelijks onderhoud uitbesteden

Het uitbesteden van dagelijks onderhoud heeft forse impact op uw organisatie. Het raakt uw medewerkers en klanten. Daarom is het verstandig om stap voor stap te werk te gaan, de risico’s goed in te schatten en een zorgvuldige afweging te maken. Atrivé put uit brede ervaring met het uitbesteden van onderhoud en weet dat het u substantiële besparingen op kan leveren.

Lees meer

Wonen en zorg

Uw huurders willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, diverse zorg- en urgente doelgroepen doen een beroep op uw betaalbare huurvoorraad en zorgorganisaties die bij u huren beëindigen hun huurcontract of willen geen langdurige huurcontracten meer aangaan. Bij uw woonzorgopgaven ondersteunen wij u graag.

Lees meer

Bouwkostenadvies

Een onderhouds- of renovatiebegroting die reëel is en waar alle partijen een goed gevoel bij hebben, dát is een goed startpunt voor een soepele uitvoering van uw project.

Lees meer

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Atrivé nieuws

Inspiratie voor geschikte woonconcepten

Het programma Langer Thuis (onderdeel van Pact voor de Ouderenzorg) richt zich op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Daarbij zijn mantelzorg en nieuwe woonvormen belangrijke thema's. Zowel bij nieuwbouw als herbestemming is het zaak deze thema's goed te exploreren, alvorens tot uitvoering over te gaan. Woonzorg Nederland deed dat.

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé momenteel een onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave voor de zeven West-Friese gemeenten.

Registratie van Atrivé-adviseur Janine Boers als erkend teamcoach

Janine Boers is onlangs geslaagd voor haar opleiding Teamcoaching aan een door de StiR erkend opleidingsinstituut. Daarmee is Janine Boers nu officieel Erkend Teamcoach. En daar zijn we trots op want een goede teamcoach is zeer waardevol in de ontwikkeling van een organisatie.