Menu

WONINGCORPORATIES

Als we één ding zeker weten, dan was de afgelopen tijd verandering de constante factor. De invoering van de Woningwet 2015 heeft impact op uw organisatie en werkprocessen. Uw takenpakket en werkgebied zijn scherper afgebakend. De regels voor het toezicht zijn opgerekt en de invloed van de huurders en de gemeenten vergroot. Binnen deze context blijven de uitdagingen onverminderd groot. Denk aan lokaal en regionaal samenwerken, passend toewijzen, sturen op maatschappelijke en financiële prestaties, vastgoedsturing en de organisatieontwikkeling. Atrivé ondersteunt u graag bij het maken van de juiste keuzes in uw strategische positionering, het bepalen van uw groeipad en het ‘toekomstbestendig’ maken van uw organisatie. Dit vanuit onze jarenlange ervaring in de wereld van het wonen.

Organisatieontwikkeling & HRM

Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties vragen om een eenvoudige en doelmatige bedrijfsvoering. Hoe realiseert u een efficiënte organisatie met gedreven en enthousiaste medewerkers en lagere bedrijfskosten?

lees meer

Samenwerking & fusie

U wilt zicht op de meerwaarde en de samenwerkingsvorm die het beste bij u past? Atrivé begeleidt fusies, samenwerkingsverbanden en positiebepalingen. Op de formele kant én in het samenbrengen van mensen en organisaties. Beide kanten bepalen het succes van de verandering.

Lees meer

Vastgoedstrategie & assetmanagement

De veranderende situatie in de woningmarkt en de nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid vragen duidelijke sturing op uw vastgoed. U wilt uw vastgoedportefeuille zo transformeren dat u de doelgroepen van nu en de toekomst zowel naar betaalbaarheid als kwaliteit goed bedient

Lees meer

Governance

De regels rondom de governance zijn aangescherpt. Zowel ten aanzien van de kwaliteit van het toezicht, als de interne en externe verantwoordingscyclus. Atrivé biedt u ondersteuning om uw interne toezichtspraktijk te optimaliseren conform Woningwet en de Governancecode.

Lees meer

Ondernemingsstrategie

Politiek, samenleving én de financiën van woningcorporaties vragen om een eenvoudige en effectieve bedrijfsvoering. U wilt daarom een duidelijke koers, een concreet ondernemingsplan en een efficiënte organisatie.

Lees meer

Legitimatie & (huurders)participatie

Een effectieve dialoog met uw huurders en stakeholders biedt veel kansen om meer kwaliteit in uw beleidsvorming en werkprocessen in te bouwen. Door continu in gesprek te staan met uw huurders en stakeholders draagt u bij aan uw eigen legitimiteit.

Lees meer

Duurzaamheid

Verduurzamen van uw woningvoorraad is belangrijk, gelet op het landelijk energieconvenant, maar ook in het creëren van een toekomstbestendige en aantrekkelijke woningportefeuille.

Lees meer

Werving & selectie

Atrivé heeft jarenlang ervaring met werving en selectie van bestuurders en commissarissen en de daarbij behorende fit- en propertest die de Woningwet 2015 voorschrijft. We hanteren een transparant en gedegen wervings- en selectieproces.

Lees meer

Interim-management

Soms heeft u tijdelijk meer of andere kennis, ervaring en vaardigheden nodig dan in huis is. Atrivé biedt de interim-manager die past bij uw organisatie en uw vraagstuk. Dat begint bij de juiste match.

Lees meer

Dagelijks onderhoud uitbesteden

Het uitbesteden van dagelijks onderhoud heeft forse impact op uw organisatie. Het raakt uw medewerkers en klanten. Daarom is het verstandig om stap voor stap te werk te gaan, de risico’s goed in te schatten en een zorgvuldige afweging te maken. Atrivé put uit brede ervaring met het uitbesteden van onderhoud en weet dat het u substantiële besparingen op kan leveren.

Lees meer

Wonen en zorg

Uw huurders willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, diverse zorg- en urgente doelgroepen doen een beroep op uw betaalbare huurvoorraad en zorgorganisaties die bij u huren beëindigen hun huurcontract of willen geen langdurige huurcontracten meer aangaan. Bij uw woonzorgopgaven ondersteunen wij u graag.

Lees meer

Permanente educatie

Voelt u zich goed bekend met de regionale volkshuisvestelijke opgave? Weet u wat er lokaal speelt ten aanzien van de vier kernthema’s in de volkshuisvesting die door minister Blok vastgesteld zijn? Hoe gaat u om met de verscherpte eisen ten aanzien van toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties? We geven u als toezichthouder en/of bestuurder graag een training op maat.

Lees meer

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Atrivé nieuws

Toekomstplan woningen Beter Wonen, dat doen we samen met de bewoners

In april 2016 heeft Beter Wonen de huurders van 42 woningen in Hippolytushoef geïnformeerd over het voornemen om samen met de bewoners een toekomstplan te maken voor deze woningen. Frank van der Staay van Atrivé heeft de aanpak ontwikkeld en het traject begeleid.

Vacature commissaris met lokale binding Woningstichting Naarden (open)

Woningstichting Naarden is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie. Wij beheren zo’n 800 woningen, alle in de gemeente Naarden. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase, ook als zij zorg nodig hebben.

Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector: u kunt uw projectplan indienen en gratis advies krijgen

RVO Nederland heeft samen met Aedes, Atrivé en drie collega-adviesbureaus de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector ontwikkeld. In 2016 heeft de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid voor het eerst plaatsgevonden, dit krijgt in 2017 een vervolg. Ook dit jaar kunnen woningcorporaties bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid vraagstukken indienen en daarover bij de vier bureaus gratis advies krijgen.