Print

Duurzaam renoveren met rendement

Energiebesparing rendabel? Elke corporatie wil 20% energie besparen door o.a. isolatiemaatregelen. Maar de investering moet zich wel terugverdienen. Van strategie tot uitvoering moet hier aandacht voor zijn, bij nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud.

Verbinden
Het is belangrijk om de strategie te verbinden met de uitvoering. Atrivé helpt om energiebesparing op te nemen in het strategisch voorraadbeleid. Ook trainen we uw medewerkers om doordachte energetische plannen te maken. We rekenen financieel door en helpen bij de communicatie met bewoners.

Haalbare plannen
Energetische investeringen worden alleen gedaan in de relevante voorraad, waardoor ook waardestijging kan worden gerealiseerd. En uw organisatie is op dit onderdeel ‘in control’.

 

Johan Pasma, Eigen Haard: ''Na de opleidingen van Atrivé, werken we sneller, goedkoper en slimmer. De energetische kennis is essentieel voor corporaties, die wil je zelf in huis hebben.”

Trefwoorden: Duurzaamheid