Print

Visie

Wonen is pas duurzaam als het ook economisch rendabel is. Wij zoeken altijd naar oplossingen die betaalbaar zijn en sociaal effect hebben. Onze projecten zijn daarvan het bewijs.

Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen moeten een nieuwe balans vinden. Tussen maatschappelijke belangen en economische voorwaarden. Daarbij geloven we in de kracht van co-ondernemerschap. Door slimme allianties aan te gaan met betrokken partijen én door scherpe keuzes te maken, worden oplossingen ontwikkeld. Oplossingen die zowel het maatschappelijk als het economisch rendement op wonen vergroten. Voor alle betrokken partijen.

Projecten uitgelicht

 • Regionale woonvisie Noord-Limburg

  Lees meer
 • Zelfsturing

  Rentree, Centrada en Beter Wonen Almelo gaan, met subsidie van het ESF, onder begeleiding van Atrivé aan de slag met het vergroten van de zelfsturing door medewerkers, het lager leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie, het flexibel werken in teams en het optimaliseren van de werkprocessen door continu verbeteren.

  Lees meer
 • Woonvisie Enkhuizen

  Tijdig anticiperen op ontwikkelingen en zorgen voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod in Enkhuizen. Dit was aanleiding voor de gemeente Enkhuizen om samen met haar woonpartners een nieuwe woonvisie op te stellen. Atrivé begeleidde de gemeente in dit traject en voerde bovendien het onderliggende woningmarktonderzoek uit.

  Lees meer
 • Woonvisie Gouda: actueel sturingskader & basis prestatieafspraken

  Gemeente Gouda ontwikkelt in 2015 een nieuwe woonvisie zodat zij beschikt over een stevig sturingskader als basis voor prestatieafspraken en de samenwerking met partners in de komende jaren. Atrivé begeleidt de gemeente om samen met haar partners te komen tot een actuele woonvisie en een concreet uitvoeringsprogramma. Ook voert Atrivé een woonlastenonderzoek uit en onderzoekt zij de geschiktheid van de woningvoorraad voor senioren (doorzonscan).

  Lees meer
Naar alle projecten