Menu

Doordat Atrivé een groot en veelzijdig netwerk heeft, wordt Atrivé regelmatig gevraagd te bemiddelen voor boeiende functies

Atrivé zoekt voor haar klanten voortdurend ervaren medewerkers

Ook nu zijn we volop bezig met diverse wervingen. Klik op de links van de onderstaande vacatures,
en kijk of er iets voor u bij zit.

 • Vacatures RvC Veluwonen (open)
 • Vacatures Raad van Commissarissen Beter Wonen Streefkerk (open)
 • Vacature beleidsadviseur Huurdersraad Vestia (open)
 • Vacature Woningbouwvereniging Reeuwijk: financieel coördinator (gesloten)
 • Vacature Volksbelang Helmond: lid RvC (gesloten)
 • Vacature Pré Wonen: directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning (gesloten)
 • Vacature Stichting Uithuizer Woningbouw: lid RvC met profiel financiën en control (gesloten)
 • Vacatures Rondom Wonen: 2 commissarissen (gesloten)
 • Vacature Veenendaalse Woningstichting: voorzitter RvC (gesloten)
 • Vacature l'escaut woonservice: manager Wonen (gesloten)
 • Vacature Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken; directeur-bestuurder (gesloten)
 • Vacatures Pré Wonen: directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning én directeur Wonen & Vastgoed (gesloten)
 • Vacature 2 leden RvC Zeeuwland (gesloten)
 • Vacature lid RvC RWS te Goes (gesloten)
 • Vacature coördinator Financiën en Bedrijfsvoering Stichting Uithuizer Woningbouw (gesloten)
 • Vacature directeur-bestuurder PeelrandWonen (gesloten)
 • Vacature voorzitter RvC Leystromen (gesloten)

Succesvol ingevulde vacatures:

 • Vacature lid RvC Woningstichting Voerendaal
 • Vacature directeur-bestuurder Woonstichting Land van Altena
 • Vacature lid RvC Woningstichting Obbicht en Papenhoven
 • Vacature lid RvC Vryleve met een profiel governance/juridisch
 • Vacature 2 leden RvC woonstichting De Zes Kernen 
 • Vacature commissaris Woningstichting Gouderak 
 • Vacature commissaris met een profiel 'financiën & control' Woongoed Middelburg
 • Vacature commissaris met lokale binding Wst. Naarden
 • Vacature directeur-bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua 
 • Secretaris Huurdersvereniging Houdt Zicht met nadruk op communicatie & participatie
 • Bestuurssecretaris/beleidsadviseur Van Alckmaer voor Wonen 
 • Drie leden RvC Vryleve 
 • Lid RvC Trivire met een vastgoedfinanciering- en financieel managementprofiel 
 • Lid RvC Ressort Wonen met aandachtsgebied volkshuisvesting/ruimtelijke ordening
 • Lid RvC Wonen Wateringen met kwaliteitsprofiel techniek, vastgoedbeheer en projectontwikkeling
 • Voorzitter raad van commissarissen MeerWonen, met een volkshuisvestelijk profiel
 • Twee vacatures RvC Volksbelang Helmond 
 • Manager financiën en bedrijfsvoering, Wbv. Nieuw Lekkerland en Lek en Waard Wonen 
 • Woningstichting Voerendaal: twee commissarissen
 • Woningstichting St. Joseph, Stamproy: twee commissarissen
 • Laurens Wonen: twee commissarisen
 • Woningstichting Gouderak: twee commissarissen
 • Lek en Waard Wonen & Wbv Nieuw-Lekkerland: commissaris 
 • Veluwonen: commissaris
 • l'Escaut Vlissingen: directeur-bestuurder
 • Wonen Wateringen: directeur-bestuurder
 • Wonen Wateringen: manager Wonen
 • Peelrand Wonen: twee commissarissen
 • Ressort Wonen: commissaris
 • Wonen Wateringen: commissaris
 • Woningstichting Naarden: commissaris
 • Woningstichting Naarden: directeur-bestuurder
 • Wonen Wittem: manager bedrijfsvoering en strategie
 • Woonstichting Leystromen: manager klant
 • Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht: commissaris

Succevol ingevulde interim-vacatures:

 • Gemeente Bronkhorst: projectleider Woningmarkt
 • Gemeente Meierijstad: manager Woningbouwprogrammering en Woonvisie
 • Gemeente Putten: beleidsadviseur Wonen
 • Tablis Wonen: medewerker P&O
 • De Huismeesters: manager Vastgoed en Klant
 • Woonstad Rotterdam: interim-medewerker duurzaamheid
 • Groenwest: interim-procesmanager (zonnepanelen)
 • WoonincPlusVitalis: interim-kwartiermaker
 • Gemeente Ermelo: beleidsadviseur
 • Rijswijk Wonen: beleidsmedewerker
 • Huis en Erf: HR-medewerker/HR-manager
 • ZOwonen: manager vastgoed en teamleider vastgoed
 • Leystromen: manager HR
 • Woningstichting Etten-Leur: bestuursadviseur
 • Woonpartners: bestuursadviseur
 • Rhenam Wonen: bestuursadviseur
 • Waard Wonen: bestuursadviseur
 • Lek & Waard Wonen: bestuursadviseur
 • Woningstichting Naarden: interim-bestuurder
 • Laurens Wonen: portefeuillemanager
 • BVOW: manager vastgoed
 • Elan Wonen: manager vastgoed
 • Planbureau voor de Leefomgeving: onderzoeker
 • Servatius: medewerker HRM
 • Servatius: manager HR
 • Stek: medewerker P&O

 

Contactgegevens

Adres:
Australiëlaan 5
3526 AB Utrecht

Telefoon: 030 693 60 00

E-mail: info@atrive.nl