Menu

VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

In opdracht van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft Atrivé de handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ geschreven. Het is een praktische handreiking voor commissarissen en bestuurders, mede gevoed vanuit onze kennis en expertise van zowel de wet- en regelgeving als de dagelijkse praktijk.

Het komen tot een weloverwogen besluit tot samenwerking/fusie, het met elkaar zetten van de juiste stappen, maar ook belangrijke aspecten als de benoeming van RvC-leden en het bestuur passeren de revue. Dit alles tegen de achtergrond van het waarmaken van de volkshuisvestelijke ambities, het belang van de organisatie en haar medewerkers. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van de commissaris gedurende het traject. 

Kortom, een allesomvattende handreiking waar we als Atrivé trots op zijn. De handreiking is hier te bekijken of lees eerst het nieuwsbericht op de website van de VTW.

"Een fusie of verregaande samenwerking grijpt diep in op de organisaties die hierbij betrokken zijn," aldus directeur Albert Kerssies. "Atrivé heeft een uitstekende handreiking gemaakt. Alle aspecten rond een fusie komen aan bod, met veel aandacht voor de governancevraagstukken. Dank aan de auteurs Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel, evenals aan de leden van de de klankbordgroep en de belanghouders die we hiervoor hebben geïnterviewd."

In gesprek of een Masterclass?

Graag willen we met u onze kennis en ervaring over samenwerkings- en fusietrajecten delen, de rol van de commissaris in deze, de do’s and don'ts en alle overige aspecten die van belang zijn. Ook geven wij interne masterclasses aan raden van commissarissen, die we als partner van de VTW desgewenst voor PE-punten (kunnen) aanbieden.
Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met de auteurs Robert van Bendegem of Gerrit van Vegchel. 

Deel deze pagina op:
 • Gerrit van Vegchel

  algemeen directeur
  06 52 67 01 12

  g.van.vegchel@atrive.nl

  Robert van Bendegem

  directeur Atrivé
  06 25 05 18 50

  r.van.bendegem@atrive.nl