Menu

Verduurzamen en langer zelfstandig wonen: een goede combi bij de (ver)bouw van woningen!

Nieuwbouw of het verbeteren van bestaande woningen, biedt veel kansen om meer wooncomfort en kwaliteit toe te voegen. Wie deze kansen goed benut, kan zowel scoren op onderhouds- en duurzaamheidsprestatie, als verbeteringen bereiken op het gebied van "langer zelfstandig thuis wonen". Vaak worden deze kansen echter niet benut doordat slechts vanuit één perspectief wordt gepland.

Zo komt het voor dat na nieuwbouw of renovatie, een bewoner meer hinder dan comfort ervaart van de woningverbetering. Bovendien wordt een bewoner meestal vanuit slechts één perspectief benaderd, bij een geplande verbetering van zijn woning. De informatie over het verduurzamen van de woning, om langer zelfstandig te wonen, of achterstallig onderhoud aan te pakken, wordt immers nog nauwelijks gebundeld onder de aandacht van bewoners gebracht. Dit kan anders, efficiënter en effectiever en met voordelen voor bewoner en voor u als gemeente of corporatie! Hoe? Dat lichten wij hieronder toe.

Waar gewerkt wordt…

 

Een vaste rubriek in het vakblad Bouwwereld is de wedstrijd “bouwfout van het jaar”. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dus deze wedstrijd levert allerlei inzendingen op van onhandige situaties uit de bouw. Een grote kanshebber dit jaar vormt de hier links getoonde hemelwaterafvoer (HWA), die de doorgang voor de bewoner met rollator blokkeert.

 

Een gelijksoortig voorbeeld: in een gemeente werden wij gevraagd om bewoners te informeren over mogelijkheden om hun woning aan te passen om zo langer zelfstandig te blijven wonen. De gemeente had echter in diezelfde straat onlangs de riolering aangepast en een open goot aangebracht van de voordeur naar de straat. Geen handige keuze voor de oudere bewoners in deze straat, voor wie deze goot struikelgevaarlijk is.  

Een andere kanshebber is de enigszins onhandig geplaatste buitenunit van een luchtwarmtepomp. Esthetisch niet fraai, maar ook niet praktisch voor de bewoner die over het smalle betegelde pad een rondje om zijn huis wil wandelen.

 

 

 


Achter de voordeur

Ook ‘achter de voordeur’, in het contact met bewoners, is een meer integrale aanpak gewenst. Door bij de start van een renovatie/verbouw de situatie van de huidige bewoner goed in kaart te brengen, te begrijpen en te benoemen, kan goed ingespeeld worden op de wensen van de bewoner en kan het renovatietraject voor de bewoner helder in beeld worden gebracht.

Wij doen regelmatig woningopnamen in opdracht van woningcorporaties, om advies te geven over het verduurzamen van de woning. Geregeld komt het voor dat wij bij iemand thuis komen, waarbij je je sterk afvraagt of het verduurzamen van de woning voor de bewoner wel de hoogste prioriteit moet hebben. De bewoner is op leeftijd en heeft moeite met traplopen. Is het eigenlijk niet verstandiger dat hij gaat verhuizen naar een toegankelijker woning? Wij verwijzen in deze situaties door naar de juiste persoon of organisatie.

Bewoners hebben er baat bij als zij een compleet verhaal krijgen met de daarbij horende kosten. Zij worden zich dan bewust van alle mogelijkheden (‘ik wist niet dat er zo veel mogelijk was’). Zij kunnen die informatie waar zij in geïnteresseerd zijn eruit halen én hebben deze selectie afgewogen gedaan, al dan niet met ondersteuning door een (vrijwillige) adviseur of coach. Deze integrale benadering sluit beter aan bij de behoefte van de bewoners. En voor u als gemeente of corporatie levert dit een efficiëntere inzet op van menskracht en financiën. En hopelijk voorkomt u situaties als hierboven beschreven.

Deel deze pagina op:
 • Anita Lahuis

  senior adviseur wonen & zorg
  06 53 96 09 77

  a.lahuis@atrive.nl

  Leonie van Bommel

  adviseur
  06 29 62 24 08

  l.van.bommel@atrive.nl