Menu

TRIAS Legitimatiecheck, ook met Atrivé

De legitimatie van woningcorporaties gaat ook Atrivé aan het hart. Toen Aedes ons ruim twee jaar geleden vroeg een bijdrage te leveren aan een omvattend legitimatieprogramma van, voor en door corporaties gingen we dan ook meteen enthousiast aan de slag.

Ontwikkeling TRIAS Legitimatiecheck (TLc)

De opdracht was de ontwikkeling van een instrument dat corporaties in staat stelt zicht te krijgen op én te werken aan hun legitimatie. Vertrouwd als we zijn met het maken van concepten en instrumenten van maatschappelijk ondernemerschap, ontwikkelden we eerst een denkraam legitimatie, als theoretisch kader voor het instrument. Hierbij werkten we samen met Derk Windhausen (inmiddels Deloitte) en, voor de technische realisatie, met Jeroen Neele (Rekenen Rondom Wonen). Het bleek een vruchtbare combinatie van mensen en kwaliteiten. Een prototype van het instrument, de TRIAS Legitimatiecheck, kon binnen enkele maanden worden opgeleverd.

Trias betekent overigens letterlijk drie-eenheid. De TRIAS Legitimatiecheck gaat uit van een indeling in drie elementen waarmee de samenleving – wetgever, direct belanghebbenden of benoemde belanghouders – tot uitdrukking brengt hoe het met de legitimiteit van de corporatie gesteld is. Die uitingen zijn: erkenning, vertrouwen en waardering. Daarmee wordt de abstracte term legitimiteit ontward tot herkenbare en ‘meetbare’ begrippen.

Twee ontwikkelfasen volgden. De eerste betrof een uitgebreide pilotfase met zeven woningcorporaties, met begeleiding van Atrivé. Daarin werden alle facetten van het instrument – denkraam, vragenlijst, analysemodule en interventiebestand – getoetst en verbeterd. In de tweede fase is vooral gewerkt aan de inhoudelijke ‘vulling’, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en presentatie van het instrument.

Gebruik TLc

Hoewel legitimatie geen eenvoudig onderwerp is, zijn we er toch in geslaagd een goed hanteerbaar en toepasbaar instrument te maken: een krachtig denkraam, een overzichtelijke en begrijpelijke vragenlijst, een geavanceerde analysetool en een database met mogelijke interventies. Deze maken de TRIAS Legitimatiecheck tot een compleet en zelfstandig toepasbaar instrument voor woningcorporaties.

Het instrument biedt de volgende functies:

 • bewustwording en inzicht in legitimiteit als vraagstuk
 • meten en weten van de eigen legitimiteit
 • dialoog over legitimiteit
 • handvatten om te werken aan versterking van de legitimiteit

En kan, geheel of gedeeltelijk, bij verschillende gelegenheden worden ingezet:

 • in een belanghoudersbijeenkomst of gesprek met huurders, gemeente of andere betrokkenen
 • in een sessie van MT en RvC
 • bij de start van een visie- of ondernemingsplantraject
 • ter voorbereiding van visitatie
 • om te werken aan de relatie met belanghouders

Het instrument is gratis verkrijgbaar voor Aedesleden via legitimatiecheck@aedes.nl. Wilt u de bijbehorende theorie inzien? Download hier het theoretische kader. Of bekijk het filmpje. Meer informatie over de legitimatie van woningcorporaties? Hier klikt u door naar de website van Aedes

Hoewel het instrument, mede dankzij uitgebreide technische en inhoudelijke handleidingen, zelfstandig toepasbaar is door woningcorporaties, kan Atrivé desgewenst ondersteuning en begeleiding bieden bij de inzet van het instrument, het gesprek met MT, RvC en belanghouders over legitimatie en bij het ‘vertalen’ van uitkomsten in acties voor versterking van de legitimatie.

Wij wensen woningcorporaties veel legitimatiesucces en –plezier met de TRIAS Legitimatiecheck!

Paul Doevendans, Atrivé

 

 

 

 

 

Deel deze pagina op:
 • Paul Doevendans

  senior adviseur maatschappelijk organiseren
  06 53 92 51 89

  p.doevendans@atrive.nl

  Gerrit van Vegchel

  algemeen directeur
  06 52 67 01 12

  g.van.vegchel@atrive.nl