Menu

Participatielab voor huurdersorganisaties 15 mei 2017: een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisatie bij prestatieafspraken

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Volgende maand, op 15 mei, organiseren we het Participatielab met als thema ‘een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken’.

 

Prestatieafspraken 2017 

Huurdersorganisaties zijn sinds de komst van de nieuwe Woningwet een gelijkwaardige partner van gemeente en woningcorporaties bij het maken van prestatieafspraken. Die nieuwe rol vraagt iets van huurdersorganisaties, corporaties én gemeenten. Bestuursleden van huurdersorganisaties zijn vrijwilligers die aan tafel komen te zitten bij professionals van de corporatie en de gemeente. Gemeente en woningcorporaties zijn uitvoerend, de huurdersorganisatie vertegenwoordigt vooral het belang van de huurder. Gelijkwaardigheid klinkt goed, maar hoe realiseer je dat in de praktijk?

In veel gemeenten is in 2016 voor het eerst het proces gevolgd zoals in de Woningwet beoogd:
1. Corporaties bereiden een bod voor, bespreken dit met de huurdersorganisatie.
2. Corporaties dienen voor 1 juli het bod in bij gemeente en huurdersorganisatie.
3. Voor 15 december tekenen huurdersorganisatie, gemeente en corporatie prestatieafspraken over het jaar 2017
   (en, als die er niet al waren, prestatieafspraken voor een termijn van 4 à 5 jaar).

Atrivé-Participatielabs in 2017

Atrivé organiseert in 2017 ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Hier kunt u het verslag bekijken.

Het Participatielab van 15 mei aanstaande gaat over de inhoud van de prestatieafspraken en een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken. In het najaar van 2017 organiseren we nog een Participatielab over de professionalisering van het bestuur.

Doet u mee aan het Participatielab over prestatieafspraken?

In dit tweede Participatielab van 2017 stellen we de prestatieafspraken centraal, omdat u er de komende maanden mee aan de slag gaat of misschien al mee aan de slag bent.  We bieden een programma met een mix van verdieping over de inhoud van de prestatieafspraken en het proces om te komen tot afspraken. U gaf na het vorige Participatielab aan dat het fijn zou zijn om meer tijd te nemen om op een specifiek thema te kunnen verdiepen. We hebben een programma opgesteld met vier themasessies waarvan wij horen dat ze bij huurdersorganisaties leven. Naast het programma voor iedereen, kunt u kiezen bij welke van deze vier sessies u zou willen aansluiten. Het programma is als volgt: 

Het programma van het Participatielab van 15 mei

17.00 uur  Inloop.

17.15 uur  Opening, met korte verkenning van het gevoel bij de prestatieafspraken tot nu toe.

17.45 uur  Presentatie over landelijk in 2016 gemaakte prestatieafspraken: Wat is er zoal per thema afgesproken? Hoe staat de rol van de huurdersorganisatie op papier?

18.00 uur  Pauze, met soep en broodje.

18.15 uur  Themasessies:

 1. Duurzaamheid en prestatieafspraken: presentatie over inspiratiegids prestatieafspraken, passende korte- en langetermijnambities van corporaties, bijdrage van huurdersorganisaties de totstandkoming van stevige prestatieafspraken (ambitieniveau en eventueel eigen inzet).
 2. Financiën van de corporatie: hoe kun je je een goed beeld vormen van of de corporatie zich naar haar financiële mogelijkheden inzet? Wordt er, als de corporatie in meerdere gemeenten werkt, in jouw gemeente wel voldoende gedaan? Kortom, de goede informatie krijgen en kunnen beoordelen.
 3. Werksessie: neem het bod van jouw corporatie voor 2018 of de vorig jaar gemaakte prestatieafspraken mee. In een interactieve sessie wisselen we ervaring en kennis uit.
 4. Prestatieafspraken en de jaarcyclus van de corporatie: u gaat voor de eerste keer prestatieafspraken maken, of wilt nog een keer scherp horen hoe het proces in elkaar zit. Daarnaast verbinden we de prestatieafspraken met de jaarcyclus van de corporatie. Het is immers geen losstaand iets, maar onder andere gekoppeld aan het huurbeleid, onderhoud, de woonvisie van de gemeente en het ondernemingsplan van de corporatie.

19.30 uur   Terugkoppeling interessante ervaringen/inzichten per groep.

20.00 uur   Gelegenheid tot afsluiting met een drankje.

Praktische informatie

Mede op basis van de drukte bij het laatste Participatielab en uw opmerkingen op het evaluatieformulier hebben we besloten dit Participatielab op een leuke externe locatie te organiseren. Vinden wij bij serieuze huurdersparticipatie passen! Maar om de kosten toch laag te houden, hebben we besloten de borrel niet op te nemen in het arrangement. Uiteraard is het mogelijk om op eigen kosten na de bijeenkomst te borrelen in het Theatercafé waar allerlei speciaalbieren te krijgen zijn. Kosten: we vragen een tegemoetkoming van de kosten voor de bijeenkomst van € 50,-. De bijeenkomst is inclusief een broodje en soep. Komt u met meerdere bestuursleden? Dan geven we u graag een korting: € 85,- als u samen komt en € 100,- als u met z'n drieën komt.

Datum: Maandag 15 mei van 17.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: Kasteel Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 14b in Bunnik (tussen Utrecht en Bunnik, vlakbij A12 en A27). Een leuk wandelgebied, de moeite waard om eerder te komen!

Aanmelden: Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Dat kan via deze link. Vergeet niet in te vullen voor welke van de vier sessies u zich wilt aanmelden! Voor meer informatie kunt u terecht bij Sera Koolmees of Joeri Zandvliet.

Meer weten over Atrivé’s ervaring met huurdersparticipatie?

We werken aan diverse vraagstukken bij corporaties en huurdersorganisaties

 • Versterken van de huurdersinvloed en samenwerking in beleidsprocessen.
 • Oprichting en professionalisering van huurdersorganisaties en participatiepraktijk.
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomsten en jaarplannen/kalender.
 • Begeleiding in samenwerkings-/fusietrajecten.
 • Begeleiden prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.
 • Ondersteuning inhoudelijk advies aan de corporatie (huurbeleid, duurzaamheidsbeleid etc.).
 • Kennisopbouw en uitwisseling.
 • Werving bestuursleden.
 • Communicatie met de achterban. 
Deel deze pagina op:
 • Joeri Zandvliet

  adviseur
  06 25 05 17 73

  j.zandvliet@atrive.nl