Menu

Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud, 19 januari 2017

Kom naar de praktijkmiddag op 19 januari a.s. en leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn de resultaten?

Uitbesteden van onderhoud door woningcorporaties is niet nieuw. Veel woningcorporatie hebben geen eigen onderhoudsdienst en werken al jaren samen met lokale onderhoudsbedrijven voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en het serviceonderhoud. Nieuw is dat het gehele onderhoudsproces, vaak inclusief de telefoon, buiten de deur wordt gezet en op basis van afkoop per vhe wordt geregeld.

Waarom deze middag?

In de praktijk zien we dat woningcorporaties in de uitwerking verschillende keuzes maken. Besteden we de intake ook uit? Tot welk bedrag kopen we het dagelijks onderhoud af? Blijven we het serviceonderhoud zelf doen, met eigen vaklieden, om het contact met de klant vast te houden? En hoe zorgen we voor een effectieve controle. Er is niet één recept! Een aantal woningcorporaties lopen in deze ontwikkeling voorop. Het wiel wordt op meerdere plekken uitgevonden. Hoog tijd om kennis en ervaringen uit te wisselen en met elkaar te zoeken naar de ‘do’s en don’ts’ van het resultaatgericht uitbesteden van het (dagelijks) onderhoud.

Voor wie?

Deze studiemiddag is bedoeld voor beleidsmedewerkers, leden van het managementteam en corporatiemedewerkers die zich afvragen in hoeverre uitbesteden van het (dagelijks) onderhoud een serieuze optie is voor zijn of haar woningcorporatie.

Wat kunt u verwachten?

Op deze middag presenteert Atrivé de resultaten van een verkennend onderzoek naar het hoe en waarom de verschillende manieren om het dagelijks onderhoud op basis van prestaties uit te besteden. U krijgt verder een presentatie van twee concrete casussen. Beide sprekers gaan in op de volgende vragen: 

 • Op welke manier is het dagelijks onderhoud op resultaat uitbesteed? Met of zonder intake? Afkoop tot welk bedrag? Ook serviceverzoeken? Et cetera.
 • Wat waren de belangrijkste redenen om het dagelijks onderhoud op resultaat uit te besteden?
 • Wat waren onze verwachtingen?
 • Zijn deze verwachting uitgekomen?
 • Wat is er concreet bespaard?
 • Hoe heeft de klanttevredenheid zich ontwikkeld?
 • Wat is in het contract geregeld en hoe is het beheer van het contract geregeld (controle, overleg, afstemming, rapportages et cetera).
 • Wat zouden we nu anders doen? Do’s en don’ts.

Praktische gegevens

Datum:            19 januari 2017

Tijden:             Van 14.30 uur tot 18.30 uur

Plaats:             Woudschoten (Woudenbergseweg 54 in Zeist)

Kosten:            € 195,- exclusief btw als tegemoetkoming in de organisatiekosten

Bekijk hier het programma en u kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

Deel deze pagina op:
 • Daan Dorr

  senior adviseur slimmer organiseren
  06 25 05 17 81

  d.dorr@atrive.nl