Menu

Nieuwe energie door Rotterdam

Het heeft even geduurd, maar het coalitieakkoord in de gemeente Rotterdam is eind vorige maand gepresenteerd. Dit akkoord heeft de titel ‘nieuwe energie voor Rotterdam’ gekregen. Atrivé-adviseur Kevin Vijftigschild heeft het afgelopen half jaar bij de gemeente Rotterdam de beleidspositie ‘wonen en langer thuis’ ingevuld vanuit een detachering. Naar eigen zeggen geeft dat ‘nieuwe energie dóór Rotterdam’.

Programma Langer Thuis

Onlangs heeft het ministerie VWS het Programma Langer Thuis opgesteld. Met Hugo de Jonge als minister is de Rotterdamse signatuur in dit programma duidelijk zichtbaar. Dat komt tot uiting in de doelen van het helder in beeld brengen van de woonopgave, het tot stand laten komen van nieuwe woonzorgvormen en het helpen van ouderen. Het programmateam van Langer Thuis in Rotterdam heeft geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen de gebieden binnen de stad. Kevin heeft als opdracht gekregen de uitwerking van de fysieke opgave vorm te geven.

Gebiedsgerichte aanpak

De ene wijk is de andere niet. Een simpele constatering, maar het vraagt om verschillende benaderingen van de aanpak. Met de doelstelling het gemakkelijker te maken oud te worden in eigen woning of te verhuizen naar een geschikte woning in de omgeving, is het vooraf van belang om inzichtelijk te krijgen of er al voldoende aanbod dan wel alternatief is. Dit staat echter soms op gespannen voet met de Rotterdamse woonvisie, waarin staat opgenomen dat toevoegingen in de betaalbare voorraad (van corporaties) grotendeels gericht op ouderen moeten zijn, maar ook juist in gebieden waar dit aanbod nog ontbreekt. Omdat juist de groei van ouderen in de stadswijken het grootst is en de voorraad daar het minst toegankelijk is, botsen deze ambities in sommige gevallen.   Voor de uitwerking van de fysieke opgave heeft Kevin verscherpt in beeld gebracht hoeveel geschikte woningen benodigd zijn voor de groeiende groep senioren en mensen met een beperking, maar ook in samenwerking met de Rotterdamse corporaties zichtbaar gemaakt wat er al is.

Het gaat door

De doelstellingen om meer geschikte woningen te realiseren gaan hand in hand met andere opgaven voor Langer Thuis. Voldoende scootmobielruimtes, een optimale manier van toewijzen voor senioren, het bieden van goede formele en informele zorg, brandveiligheid en een toegankelijke buitenruimte zijn onderwerpen die ook de komende jaren aandacht vragen. Veel van deze onderwerpen zullen terugkomen in het Masterplan ouderen, dat naar verwachting na de zomer wordt opgesteld. Er is nog genoeg te doen!

Wilt u meer weten over wat de uitwerking van Langer Thuis in uw gemeente voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Kevin Vijftigschild.

Deel deze pagina op:
  • Kevin Vijftigschild

    adviseur
    06 25 05 17 77

    k.vijftigschild@atrive.nl