Menu

Bestuursevaluatie voor huurdersorganisaties

‘Wat waardevol en kwetsbaar is, verdient dat de beste mensen zich er sterk voor maken’. Er komt de afgelopen jaren enorm veel op besturen van huurdersorganisaties af. De Woningwet geeft de huurdersorganisatie een stevigere positie. Prestatieafspraken, DAEB en niet-DAEB, huurbeleid, veel dingen om in mee te denken! Je zou bijna vergeten dat het bestuur gewoon een groep mensen is die zich graag inzet en graag prettig samenwerkt. Tijd voor een bestuursevaluatie, even rustig met elkaar praten over hoe het gaat! Huurdersvereniging Reeuwijk ging u voor en vond het waardevol en erg prettig om met ons te doen.

De afgelopen jaren mochten wij in de participatiekeuken kijken van vele huurdersorganisaties. En dan zien wij een enorme diversiteit aan vormen en acties om er het beste van te maken, met meer en minder succes, maar altijd lerend. Natuurlijk zijn het vaak de mensen die er het beste (of niet) van maken. Het loont om met elkaar de tijd te nemen om te spreken over hoe het gaat als bestuur. Wij horen van veel huurdersorganisaties, ook tijdens onze Participatielabs, dat ze verlangen naar zo’n moment van reflectie: “Sinds de nieuwe Woningwet komt er ontzettend veel op ons af. We willen een moment van bezinning; even opfrissen en met nieuwe focus en energie weer door!”. Atrivé heeft een bestuursevaluatie voor huurdersorganisaties ontwikkeld. 

Met Huurdersvereniging Reeuwijk hebben we de eerste bestuursevaluatie gedaan. Ze wonnen een gratis bestuursevaluatie op ons laatste Participatielab in 2017. Een paar reacties na het evaluatiegesprek:

“Ik heb vanochtend mijn medebestuursleden anders leren kennen.”

 “Ik heb beter leren luisteren.”

“Het zou heel goed zijn om dit één keer per jaar met elkaar te doen!” 

Inmiddels zijn wij ook met andere bestuurders van huurdersorganisaties aan het evalueren.

Wat houdt zo'n bestuursevaluatie in?

Het is:

 • een moment om met elkaar te spreken over hoe het gaat en wat er beter kan
 • een instrument om te zoeken naar goede condities voor een betekenisvolle en vitale huurderspraktijk
 • een manier om te werken aan de relatie met de corporatie en de feedback van de directeur-bestuurder een passende plek te geven
 • gericht op rolversterking en rolverbetering: het optimaliseren van de formele en informele rol van het bestuur.

Atrivé begeleidt jaarlijks tal van zelfevaluaties en beschikt over een in de praktijk bewezen aanpak en een gevalideerd instrumentarium.

Aanpak bestuursevaluatie

In grote lijnen bestaat de aanpak van een bestuursevaluatie uit drie delen:

 • voorbereiding: digitale vragenlijst, gesprek met voorzitter bestuur en de corporatie
 • evaluatiegesprek met het hele bestuur en bestuurder corporatie
 • een verslag met concrete ontwikkelpunten voor de komende periode.

Bouwstenen van de bestuursevaluatie

Samen waarde creëren 

Wij gaan ervoor een ontmoeting te creëren die ruimte en veiligheid biedt. Zodat besturen van huurdersorganisaties komen tot een waardevol en verdiepend gesprek. Het zorgvuldig uitvoeren van een bestuursevaluatie vraagt om begeleiders met de juiste ervaring. Voorwaarde voor succes is ook de opstelling van de afzonderlijke bestuursleden. De bedoeling is om samen mogelijke ‘blinde vlekken’ boven water te krijgen. Het gesprek hierover kan voor meer ruimte en gemak onderling zorgen. Dit betekent overigens niet dat het gesprek makkelijk is. Of vrijblijvend. Wel de moeite waard!

Contact & informatie

Wilt u meer weten over hoe een bestuursevaluatie werkt en hoe wij u hierbij kunnen begeleiden? Neem contact op met onze experts. We delen graag onze ervaringen. Hier kunt u ons informatieblad downloaden.

Bestanden:
Infoblad_bestuursevaluatie_02.pdf811 K
Deel deze pagina op:
 • Janine Boers

  senior adviseur, trainer en teamcoach
  06 25 05 18 03

  j.boers@atrive.nl

  Joeri Zandvliet

  adviseur
  06 25 05 17 73

  j.zandvliet@atrive.nl

  Paul Doevendans

  senior adviseur maatschappelijk organiseren
  06 53 92 51 89

  p.doevendans@atrive.nl