Menu

Hoe gaan we na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met de opgave wonen en zorg

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De programma’s zijn gemaakt en de kandidaat raadsleden van de verschillende partijen staan klaar om zitting te nemen in de gemeenteraad. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties zien de opgaven op het gebied van Wonen en Zorg, ervaren knelpunten en willen ermee aan de slag.

Expert in eigen buurt

Wonen en zorg hebben een belangrijke plek in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Dat is terecht. Een steeds groter deel van de inwoners van veel gemeenten bestaat uit senioren. En steeds meer mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte blijven thuis wonen of gaan weer thuis wonen. De buurt wordt daardoor steeds belangrijker voor hun kwaliteit van leven.
Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties zien de opgaven, ervaren knelpunten en willen ermee aan de slag. Wat betekent dat in het jaar van de verkiezingen? Hoe kan je hiermee voortvarend en met plezier aan de slag?

Weten wat er speelt

Allereerst wil je natuurlijk weten hoe groot de opgave precies is, nu en de toekomst. Hoe snel groeit de groep die zelfstandig woont en zorg nodig heeft? Hoeveel levensloopbestendige woningen zijn er nu ècht nodig voor ouderen die met mobiliteitsbeperkingen te maken krijgen? In welke buurten of dorpen spelen deze ontwikkelingen het meest? Harde cijfers zijn nodig, maar tegelijk is de vraag, wat kan je er vervolgens mee? Cijfers geven pas echt richting aan beleid als we ook de inwoners achter de cijfers kennen.

Ouder worden en wonen met een zorgvraag in je eigen buurt: in de schoenen van de inwoner

Willen we goed beleid ontwikkelen dan is er uitgebreide kennis, begrip en inlevings­vermogen nodig van wat voor inwoners belangrijk is. In haar proefschrift (van Hees, 2017) geeft onderzoeker Suzan van Hees aan dat de vragen over wat ouder worden en de buurt voor ouderen zelf betekent, een structureel onderdeel moet worden in beleidsontwikkeling over ouder worden in de eigen buurt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ouderen. Ook van andere mensen met een zorgbehoefte en hun naasten willen we horen wat hun zorgvraag betekent voor het wonen en leven in hun eigen buurt. Daarom zetten wij naast kwantitatief onderzoek innovatieve en interactieve methoden in.

De kracht van Atrivé

We koppelen cijfers aan emoties en kennis aan beleving. We beginnen met het bij elkaar brengen van alle lokale betrokkenen rondom het vraagstuk. En stellen de drijfveren en behoeften van inwoners centraal. Dit leidt tot oplossingen die echt verschil maken. Dat doen we bijvoorbeeld door een film te maken waarin bewoners hun persoonlijke verhaal vertellen en ideeën geven voor een gemeente of corporatie. Of we organiseren een wijkcafé en focusgroepen om behoeften te achterhalen. Door bijvoorbeeld aan de hand van meegebrachte foto’s uit de eigen woonomgeving met elkaar in gesprek te gaan. Of we werken de resultaten van onderzoek met alle betrokkenen uit in persona’s (klantverhalen), zodat de cijfers echt tot leven komen.

Het is bijzonder om te ervaren wat het oplevert wanneer je samen oplossingen bedenkt op basis van de echte behoeften van de betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Zo maak je het verschil en werk je samen aan oplossingen van dynamische, complexe vraagstukken.

Wilt u meer weten over onze aanpak? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Zie ook onze projecten in onder andere Delfzijl (film, klantverhalen, wijkcafés) en Drechterland (wijk- en dorpsplannen).

Deel deze pagina op:
 • Kim Oude Luttikhuis

  senior adviseur
  06 25 05 18 43

  k.oudeluttikhuis@atrive.nl

  Anita Lahuis

  senior adviseur wonen & zorg
  06 53 96 09 77

  a.lahuis@atrive.nl

  Fokke de Jong

  senior onderzoeker
  06 25 05 17 53

  f.de.jong@atrive.nl