Menu

Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS: dubbeltelling wordt voorkomen

Vanaf 1 september is de EPV (Energieprestatievergoeding) van kracht. Minister Blok heeft besloten de dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV aan te pakken om extra lasten voor huurders te voorkomen. Dit besluit is genomen op basis van een onderzoeksrapport van Atrivé. In dat rapport pleit Atrivé ook voor de uitbreiding van de EPV voor net niet NOM-woningen om energiebesparend gedrag te belonen. Deze laatste aanbeveling is niet overgenomen in een Kamerbesluit. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar vanwege de uitvoeringsproblemen (te complex correctiemiddel) die dit mogelijk met zich mee zouden brengen.

Opwekking van energie, door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen, wordt gewaardeerd in de EPV. Dit houdt in dat een verhuurder een energieprestatievergoeding mag overeenkomen met de huurder wanneer de woning voldoet aan de eisen gesteld aan de maximale warmtevraag van de woning (de maximale hoeveelheid warmte welke de woning nodig heeft) en aan de minimale energieopwekking (de minimale hoeveelheid energie welke opgewekt wordt bij/op/in de woning). 

Opwekking van energie wordt ook gewaardeerd in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Wanneer een woning extra energie opwekt, kan deze in een betere Energie-Indexklasse komen en daardoor meer woningwaarderingspunten ontvangen. Dat betekent dat de verhuurder de huur kan verhogen op basis van die extra punten. Bij zittende huurders moet dit in overleg, bij nieuwe huurders kan dit zonder overleg.
Deze dubbele vergoeding, van € 21,50 tot maximaal € 43,- per maand, voor energieopwekking is onwenselijk omdat de huurders hier dubbel worden belast.

Atrivé heeft in haar onderzoeksrapport een voorstel gedaan voor het aftoppen van de woningwaarderingspunten wanneer voor een bepaalde woning gebruik wordt gemaakt van de EPV. De minister heeft in de Kamerbrief van 27 juni 2016 het aftoppen van de woningwaarderingspunten overgenomen maar heeft de grens wel lager gezet. Atrivé concludeert in haar rapport dat de businesscase van verhuurders bij deze lagere grens slechter uitkomt. Er wordt dan namelijk ook voor meer gecorrigeerd dan alleen de dubbeltelling. Wij zien dit als een risico.

De minister heeft de aanbevelingen uit het aanvullend rapport over een aanpassing uitgesteld tot er meer bekend is over de herziening van de EPBD-richtlijn en de Europese bepalingsmethode.

Voor een inhoudelijke toelichting kunt u contact opnemen met Marissa van Groenestijn, adviseur Duurzaamheid en energiebesparing. 

 

 

Deel deze pagina op:
  • Gerrit van Vegchel

    algemeen directeur
    06 52 67 01 12

    g.van.vegchel@atrive.nl