Menu

Atrivé als opleidingsinstituut

Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk. Binnen Atrivé is echter de afgelopen tijd de behoefte gegroeid om ons actiever te profileren op dit onderdeel van ons werk. We willen de kwaliteit van onze opleidingen en trainingen verder verbeteren en onze klanten laten meeprofiteren van andere voordelen die verbonden zijn aan ons opleidingsprofiel.

Tot voor kort stond Atrivé niet officieel te boek als een opleidingsorganisatie en dat had een aantal nadelen en beperkingen. Eén ervan was dat wij voor onze kennisoverdracht gewoon btw in rekening moesten brengen. In 2015 kwam daar bij dat we niet zonder meer gerechtigd waren om PE-punten te verstrekken aan bestuurders van woningcorporaties. Corporatiebestuurders moeten binnen drie jaar 108 PE-punten behalen en zij kunnen die punten alleen halen bij daartoe erkende opleiders.

Dit heeft Atrivé doen besluiten zich te laten registreren in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (het CRKBO). Daartoe is bij Atrivé een audit uitgevoerd en is een aantal facetten (voornamelijk op administratief en organisatorisch gebied) verder uitgewerkt. De inmiddels behaalde CRKBO-registratie heeft twee belangrijke voordelen:

 1. Ten eerste is Atrivé nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut. Voor ons opleidingswerk hoeven wij geen btw meer door te berekenen aan onze klanten. De door Atrivé gegeven opleidingen zijn dus btw-vrij. 
 2. Atrivé kan nu ook ingaan op aanvragen tot opleidingen waar een eis is tot registratie. We kunnen, voor het volgen van deze opleidingen PE-punten toekennen. 

Parallel aan de audit hebben we ook onze maatstaven voor opleidingen en trainingen verder uitgewerkt en worden deze vermeld bij onze opleidingsactiviteiten, zoals op onze opleidingspagina op onze website. Ook zijn onze systemen, administratie en secretariaat hierop toegesneden.

In juli 2018 heeft Atrivé ook het NRTO-keurmerk behaald, een erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.

We zijn nu nog bewuster met kwaliteit bezig. En als u desondanks niet tevreden bent is er een gedegen klachtenregeling. Vanuit onze ambitie om ons nadrukkelijker te profileren en verbeteren als opleidingsinstituut houden we intern regelmatig bijeenkomsten die onze adviseurs scherp houden op inhoud en didactische kwaliteiten.

Op onze opleidingenpagina krijgt u een indruk van ons aanbod. 

Deel deze pagina op:
 • Gerrit van Vegchel

  algemeen directeur
  06 52 67 01 12

  g.van.vegchel@atrive.nl

  Paul Doevendans

  senior adviseur maatschappelijk organiseren
  06 53 92 51 89

  p.doevendans@atrive.nl