Menu

Onze kijk op wonen delen we graag met u!

Publicaties & blogs

Verduurzamen en langer zelfstandig wonen: een goede combi bij de (ver)bouw van woningen!

Nieuwbouw of het verbeteren van bestaande woningen, biedt veel kansen om meer wooncomfort en kwaliteit toe te voegen. Wie deze kansen goed benut, kan zowel scoren op onderhouds- en duurzaamheidsprestatie, als verbeteringen bereiken op het gebied van "langer zelfstandig thuis wonen". Vaak worden deze kansen echter niet benut doordat slechts vanuit één perspectief wordt gepland.

Laat u bij verduurzaming niet verrassen door onverwachte kosten

Nu verduurzamingsprojecten in grote getale op de plank liggen om uitgevoerd te gaan worden, is het zaak budgetten goed te alloceren. Niet te veel omdat dit de mogelijkheid voor snelle uitvoering van meer projecten blokkeert. Niet te weinig omdat dit frustratie en stagnatie van de projecten kan veroorzaken. Hoe zorgt u voor goede projectbegrotingen, toegesneden op de specifieke complexen? Atrivé helpt.

Langer Thuis: gebiedsgericht samenwerken aan opgaven

“Thuis zo lang het kan” is het uitgangspunt van het programma Langer Thuis dat het ministerie van VWS in juni lanceerde. Hoe gaat ú daarmee aan de slag? Wij zien in de dagelijkse praktijk dat Langer Thuis breed opgepakt kan en moet worden: gebiedsgericht, in samenwerking en vanuit de opgaven die er zijn.

Nieuwe energie door Rotterdam

Het heeft even geduurd, maar het coalitieakkoord in de gemeente Rotterdam is eind vorige maand gepresenteerd. Dit akkoord heeft de titel ‘nieuwe energie voor Rotterdam’ gekregen. Atrivé-adviseur Kevin Vijftigschild heeft het afgelopen half jaar bij de gemeente Rotterdam de beleidspositie ‘wonen en langer thuis’ ingevuld vanuit een detachering. Naar eigen zeggen geeft dat ‘nieuwe energie dóór Rotterdam’.

Klimaatakkoord gepresenteerd, nu aan de slag!

Natuurlijk is er van alles te zeggen over het klimaatakkoord. Maar dit is het bod na maanden polderen. Duidelijk is wel dat we aan de slag moeten. We zijn voorbij het punt om te spreken over ambities. Het zijn doelstellingen geworden; een opgave die we met zijn allen moeten gaan realiseren.

Atrivé nieuwsbrief juni 2018

Met blogs over de leefomgeving van senioren, en resultaatverantwoordelijke teams. Verder over nul-op-de-meter en Insights Discovery.

De leefomgeving: die doet er toe bij senioren!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Langzamerhand verschijnen de eerste coalitieprogramma’s. Daarin is vaak aandacht voor de leefomgeving in diverse varianten: vitaal, groen, gezond, veilig of sociaal. Hoe belangrijk is de leefomgeving eigenlijk bij het ouder worden?

Werken met resultaatverantwoordelijke teams

Zelfsturing, zelforganisatie en resultaatverantwoordelijke teams, waar hebben we het over? Woningcorporaties zijn op zoek naar ander vormen van organiseren. In navolging van bedrijven, maatschappelijke organisaties -met Buurtzorg Nederland als het grote voorbeeld- wordt gewerkt aan het lager leggen van verantwoordelijkheden, aan een lerende organisatie waarin directe sturing en toezicht vervangen wordt door coaching en uitdaging.

De maatschappij op visitie: visitatie nieuwe stijl

De meeste corporaties die ik ken doen enorm hun best om goede dingen te doen voor bewoners en samenleving. Het overgrote deel van die inspanningen wordt geleverd in het dagelijkse werk en wordt zichtbaar en tastbaar in het directe contact van corporatiemedewerkers met bewoners aan de balie bij de corporatie of in en rondom de woning. Daar wordt de maatschappelijke dienst daadwerkelijk verleend en veel maatschappelijke waarde tot stand gebracht.

Atrivé nieuwsbrief februari 2018

We zijn weer volop aan de gang bij corporaties en gemeentes met vooruitstrevende onderwerpen. Interessante onderwerpen waarbij we samen met de klant organisaties ontwikkelen en verbeteren.

Artikel 1 tot 10 van 81