Menu

Onze kijk op wonen delen we graag met u!

Publicaties & blogs

Atrivé nieuwsbrief januari 2018

Wat staat er het komend jaar te gebeuren op het vlak van duurzaamheid? Hoe presteren onze teams en wat zouden we dit jaar nu echt eens aan moeten pakken? Maar daarnaast leest u ook over projecten, vacatures en masterclasses. En we mogen u weer een nieuwe medewerker voorstellen.

Atrivé puzzelt mee aan de Nijmeegse energietransitie

Met de Aedes Routekaart onder de arm gaat Atrivé vanaf deze maand aan de slag in gemeente Nijmegen. Gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen gaan met ondersteuning van Atrivé gezamenlijk invulling geven aan de puzzel die energietransitie heet.

Een feest voor de lokale democratie

Janine Boers, senior adviseur bij Atrivé, ontwierp op verzoek van de gemeente Drechterland een participatief proces dat voor hen helemaal op maat gesneden was. Wij berichtten al eerder over dit project "Vitale dorpen in Drechterland". Onlangs schreef VNG-magazine over het opzienbarende effect dit project.

Scoren met teams

Hoe kun je het ontwikkelproces van teams versnellen? Teams tonen vaak een weerstand tegen benodigde ontwikkelingen. Lees hoe teamcoaching kan helpen.

Verlichting markttoets: het vliegwiel voor verbreding van de kerntaak van woningcorporaties?!

Op plaatsen waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren in midden-huurwoningen wordt de markttoets vereenvoudigd. Zo stond het in oktober in het regeerakkoord Rutte III. De afgelopen twee jaar krijgt de behoefte aan middeldure huurwoningen voor middeninkomens steeds meer vorm. Ik zie hier in veel delen van het land een grote kans voor woningcorporaties. De tijd is rijp om de rem los te laten en het gaspedaal te...

Onderzoek naar vraag en aanbod huisvesting bijzondere doelgroepen

Area actualiseert momenteel haar vastgoedstrategie. Aanvullend op reeds uitgevoerd marktonderzoek wil Area graag zicht op de huisvestingsvraag van doelgroepen met een zorgvraag; niet alleen kwantitatief onderzoek, maar ook een marktconsultatie om het verhaal achter de cijfers te leren kennen.

Wonen met een plus in Delfzijl

In het centrum van Delfzijl ontwikkelen gemeente Delfzijl, woningcorporatie Acantus en woonzorgcentrum Burgemeester van Julsingha, zestig tot tachtig woningen voor bewoners met een (toekomstige) zorgvraag. Aan de hand van het Canvas Business Model wordt een concept ontwikkeld voor wonen met een plus. Begeleiding door Atrivé en FAME Planontwikkeling.

Duurzaamheid in 2018

Op het gebied van duurzaamheid gaan de ontwikkelingen in de woningmarkt zeer snel. Wat staat er komend jaar op de agenda voor woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid? Wij zetten de actualiteiten voor u op een rij: over de Routekaart CO2-neutraal, de Energie-Index en de Warmtewet.

Nieuwsbrief december Atrivé

Nog even het Atrivé nieuws van december lezen? Hier leest u meer over de Aedes Routekaart CO2-neutraal, de bestuursevaluatie voor huurdersorganisaties en nog veel meer. Atrivé wenst u alvast fijne feestdagen!

Informatieblad: GeneratieThuis en Atrivé bundelen hun ervaring in Mijn Huis op Maat

Senioren wonen langer thuis. Dat betekent voor hen, dat zij hun zorg en ondersteuning zelf thuis regelen. Om langer thuis te kunnen blijven wonen, zijn vaak ook aanpassingen in de woning nodig. Bewoners moeten ook dit zelf regelen: zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de eigen woning. In de praktijk hebben bewoners vaak moeite om hun plannen om te zetten in concrete acties. U kunt daar als gemeente of corporatie bij helpen. Bijvoorbeeld...

Artikel 1 tot 10 van 70