Menu

Strategen, verbinders en versnellers werken aan mooie projecten

Lees meer over lopende projecten

Atrivé: wie zijn wij?

Atrivé is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij strategie en organisatieontwikkeling. Wij adviseren woningcorporaties onder meer bij vraagstukken over participatie en legitimatie, samenwerking en fusie, vastgoedsturing en dagelijks onderhoud. Daarnaast doen we werving en selectie van corporatiebestuurders en van leden van de raad van commissarissen. Gemeenten en regio’s ondersteunen we bij het realiseren van attractieve woongebieden met duurzaamheid, wonen en zorg en transformatie als bijzondere aandachtsgebieden.

Atrivé kent een lange voorgeschiedenis in het veld van wonen, participatie, onderzoek, zorg en duurzaamheid. We zijn dan ook in ons element als we werken aan maatschappelijke vraagstukken waarin deze thema's samenkomen. Bij Atrivé werken professionals die nadenken over hoe complexe vraagstukken eenvoudiger te maken zijn, om zodoende meer grip te krijgen. Datgene adviseren dat helpt, is wat ons karakteriseert.

Onze betrokkenheid als onderzoekers en adviseurs bij diverse organisaties en hun vraagstukken stelt ons in staat verworven kennis en ervaringen te delen met anderen. Een groot deel van onze adviseurs verzorgt dan ook regelmatig opleidingen en trainingen voor management, bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook leden van huurdersorganisaties en maatschappelijke adviesraden kunnen bij ons terecht.

Onze kijk

Onze maatschappij vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven. We zijn een adviesbureau dat u verder helpt in het vinden én doorontwikkelen van die nieuwe vormen. We kennen de kracht van co-ondernemerschap en allianties. Niet voor niks hebben we een veelkleurige olifant met vogel in ons logo wat die samenwerking symboliseert. De olifant, met zijn ervaring en intelligentie, overziet de basis en het flexibele vogeltje heeft zicht op de details en de nieuwe paden. Slim organiseren, samenwerken en innoveren zijn sleutels tot het vinden van nieuwe strategieën en oplossingsrichtingen voor onze veranderende wereld.

We merken dat inwoners en stakeholders steeds meer willen zien en begrijpen waarom u de dingen doet die u doet. Dat betekent meer dan alleen vertellen wat u doet en hoe u te werk gaat. Door partijen met elkaar te verbinden en scherpe keuzes te laten maken, zorgen we voor positieve veranderingen en succesvolle resultaten. En dat doen we met gedrevenheid en passie voor ons vak.

 

Atrivé is onderdeel van ingenieurs- en adviesbureau Tauw. Atrivé en Tauw werken in verschillende projecten samen, onder andere bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in het kader van EU-project Kliker.

Zodra je het vertrouwen binnen een groep, een bedrijf

of samenleving vergroot, gebeuren er alleen maar mooie dingen.

Thomas Friedman 

 

Onze opdrachtgevers

 • woningcorporaties
 • gemeenten
 • regio’s & provincies
 • ministeries
 • zorg- en welzijnsinstellingen
 • huurdersorganisaties
 • waterschappen
 • brandweer
 • burgerinitiatieven

Onze expertises

 • Project- & procesmanagement
 • Risicomanagement
 • Organisatieontwikkeling
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Bestuursadvies & governance
 • Vastgoed- & financieel management
 • Samenwerken & fusie
 • Duurzaamheid
 • Wonen & Zorg
 • Strategie- & beleidsvorming
 • Onderzoek & evaluaties
 • Communicatie & participatie
 • Opleidingen & trainingen.