Bart Jansen

adviseur duurzaamheid & energiebesparing

Bart Jansen over Duurzaamheid:

Het is tijd om te gaan doen!

Verduurzaming in (eigen) energievoorziening maakt ons minder afhankelijk van dominante fossiele energie. Met isolatie en zonnepanelen zetten we een eerste stap. Nu nog ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater aanpakken. Maar hoe doe je dat?

Mijn drijfveer is het verduurzamen van onze energievoorziening. Energie is letterlijk de motor in ons bestaan. Hoe je die energie opwekt en benut, dat maakt je bestaan meer of minder duurzaam. Gek dat er nog steeds nieuwbouw opgeleverd wordt met gasgestookte verwarming. Dat kan toch al lang veel duurzamer? Waarom gebeurt dat niet? Graag ga ik samen met u op zoek naar antwoorden op deze vragen en manieren om te verduurzamen.

U kunt mij bellen voor:

Duurzaamheidsbeleid evalueren en aanscherpen, energielabels, certificering EPBD, WWS punten, nader voorschrift, warmtewet, leveringsovereenkomst warmte, zonne-energie, zonnepanelen actie voor medewerkers, SHAERE monitoring Aedes, Convenant Energiebesparing Huursector, Lente Akkoord, Energieakkoord, salderen


Trefwoorden: Duurzaamheid energiebesparing Zonnig huren

Projecten door medewerker

 • Duurzame warmte exploiteerbaar?

  Duurzaamheidsambitie centraal bij ontwikkeling van nieuwbouwwijk.

 • Energieconsulentschap Aedes

  Eind 2010 gingen 9 energieconsulenten van Aedes van start om de corporaties te ondersteunen bij verduurzamings- en energiebesparingsprojecten.

 • Energielabels op orde

  Het zelf beheren van energielabels kan financieel voordeel opleveren.

 • Scenarioanalyse wooncomplexen

  Op basis van mogelijke scenario’s complexstrategieën uitwerken tot ingrepen en (exploitatie)begrotingen. Dit geeft de informatie die nodig is voor heldere keuzes

 • SHAERE

  In het herijkte Convenant Energiebesparing Huursector heeft Aedes de doelstelling voor energiebesparing voor het corporatiebezit opgenomen: gemiddeld label B, een Energie Index (EI) van 1,25 voor de gehele sociale huurwoningvoorraad in 2020.

 • Zonne-energie: van visie tot uitvoering

  Atrivé begeleidt woningcorporaties bij opstellen van beleid zonne-energie, haalbaarheidsstudie en aanbesteding.

 • Zonnepanelen uitrol voor PMT

 • Zonnig Overijssel en omstreken

  Atrivé heeft in 2013 zeven woningcorporaties in Overijssel e.o. ondersteund in het maken van hun beleidsnotitie en een gezamenlijke aanbesteding voor +/- 1200 Woningen en 50 flats.

Andere Atrivé medewerkers

John van Es

John van Es

business leader HRM en MD

Ronald Versprille

Ronald Versprille

business leader vastgoed, financiën en treasury

Sera Koolmees

Sera Koolmees

adviseur/filmmaker

Ronald Franken

Ronald Franken

adviseur duurzaamheid

Harm Leijssen

Harm Leijssen

senior adviseur samenwerking

Paul Doevendans

Paul Doevendans

adviseur en onderzoeker maatschappelijk ondernemen

Alle Atrivé medewerkers

Weblogs door medewerker

Naar alle weblogs