Menu

Lees meer over de participatielabs

Lees meer

Huurdersorganisaties

De Woningwet 2015 heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat huurdersorganisaties wel degelijk zorgen baart. "Er komt al zoveel op ons af.". Hoe zorgen zij voor voldoende kwaliteit en capaciteit om deze nieuwe rol goed te vervullen? En wat vraagt het van het handelen van de woningcorporatie? Vanuit onze adviespraktijk merken we dat dit veel vragen oproept bij huurdersorganisaties en ook bij corporaties, zoals:

 • Wat betekenen de wijzigingen binnen de Woningwet 2015 in de praktijk?
 • Hoe zorgen we dat we deskundig en transparant werken als huurdersorganisatie?
 • Welke structuur is effectief en efficiënt?
 • Hoe bereiden we ons voor op het maken van prestatieafspraken?
 • Hoe komen we tot een goedwerkende samenwerking tussen corporatie, huurder en gemeente?
 • Hoe vergroten we de betrokkenheid van de achterban? Hoe verbeteren we de communicatie met de achterban?
 • Er is nog geen huurdersorganisatie. Hoe kunnen we er toch een oprichten? Of zijn er andere manieren van huurdersparticipatie die goed werken?

Atrivé begeleidt momenteel verschillende huurdersorganisaties, in goed overleg met de betrokken corporaties, om tot antwoorden te komen op bovenstaande vragen. We werken aan opdrachten voor onder andere Huurdersvereniging Accio, Huurdersvereniging Weidelanden, Huurdersplatform Hellendoorn, Huurdersraad de Samenwerking en Huurdersplatform Standvast Wonen.

Enkele keren per jaar organiseren we Participatielabs voor huurdersorganisaties. Deze labs worden goed bezocht en zorgen ervoor dat huurdersorganisaties vraagstukken met elkaar uitdiepen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Ook op landelijk niveau zijn we actief op dit onderwerp in opdracht van Aedes en de Woonbond. We onderzoeken bestaande en nieuwe participatievormen en leren in 'communities of practice' over verschillende aspecten van huurdersparticipatie, bijv. over 'goed bestuur', contact met de achterban, positie versterken binnen prestatieafspraken etc. Via diverse pilots proberen we samen tot versteviging van de huurdersparticipatie te komen. Wilt u meer lezen over de resultaten van deze pilots? Download hier het document over de opbrengsten uit de pilots. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Paul Doevendans.

 

WIJ WERKEN VOOR HUURDERSORGANISATIES AAN:

 • Oprichting en professionalisering van huurdersorganisaties en participatiestructuur, in goede verstandhouding met de corporatie.
 • Begeleiding in het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en jaarplannen.
 • Begeleiden prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente in het kader van de Woningwet.
 • Advisering over praktische instrumenten en methoden om uw achterban te betrekken en activeren.
 • Kennisopbouw huurdersorganisaties over participatie, de totstandkoming van prestatieafspraken, de nieuwe Woningwet, betaalbaarheid, duurzaamheid, vastgoed- en ondernemingsstrategie.

Hier kunt u meer lezen over ons aanbod voor huurdersorganisaties.

Recente projecten en nieuws over huurdersparticipatie:

 

 

Paul Doevendans

Senior adviseur Maatschappelijk Organiseren
(06-53925189)
p.doevendans@atrive.nl

Paul Doevendans

Janine Boers

Senior adviseur, trainer en coach
(06-25051803)

j.boers@atrive.nl

Publicatie Participatie in perspectief

In samenwerking met Aedes verkennen we de staat van de participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties.

Lees meer