Menu

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Of het nu gaat om leefbaarheid, zorg, veiligheid of duurzaamheid; we zien steeds meer nieuwe vormen van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Gedreven personen die met hun initiatief, kennis, financiën en netwerken een katalyserende werking hebben in hun omgeving. Ze weten -met vallen en opstaan- nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Bent u op zoek naar ondersteuning of advies op het vlak van communicatie, onderzoek, samenwerking en financiële arrangementen? Atrivé draagt bij aan het realiseren en versterken van uw initiatief en alliantievorming.

Huurdersorganisaties

De Woningwet 2015 heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker. Maar ook iets wat huurdersorganisaties wel degelijk zorgen baart: hoe zorgen we voor voldoende kwaliteit en capaciteit om deze nieuwe rol goed te vervullen?

Lees meer

Energie-initiatieven

Het realiseren van energieprojecten in Nederland is een complexe puzzel. De energietransitie wordt een succes als we samen oppakken wat nu echt moet worden gedaan voor een betere toekomst later. Maar hoe, en met wie?

Lees meer

Zorg- en welzijnsorganisaties

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Denk aan de scheiding van wonen en zorg, zorg terug de wijken in en concentratie versus spreiding. Het gaat uiteindelijk om wat dit betekent voor mensen die zorg goed kunnen gebruiken. Het verhaal achter de cijfers en de wetten.

Lees meer

Maatschappelijke initiatieven & organisaties

Wilt u uw initiatief of onderneming versterken? Of bent u op zoek naar slimme samenwerking met anderen? Wijken en gebieden kunnen aantrekkelijker gemaakt worden voor (nieuwe) bewoners door kleinschalige of tijdelijke ingrepen met nieuwe allianties tussen burgers, ondernemers en organisaties. Atrivé kent diverse manieren om samen met belanghebbenden tot mooie resultaten te komen in gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Dialoog met de samenleving over het watersysteem van de toekomst

Lees meer

Atrivé nieuws

Vertrouwen in de toekomst is goed, ... maar zelf regie houden door vastgoedsturing is beter

Na een formatieperiode van 209 dagen is er op 11 oktober jl. dan eindelijk een regeerakkoord gesloten met als motto “Vertrouwen in de toekomst”. Nu de voornemens van het nieuwe kabinet Rutte III bekend zijn rijst de belangrijke vraag wat dit nu betekent voor corporaties. Met andere woorden, wat is de impact van de plannen van het nieuwe kabinet op de vastgoedstrategie van de corporatie.

"To know or not to know." Is uw datakwaliteit op orde?

Voor corporaties is het belangrijk om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Om tot een strategie en visie te komen die toekomstbestendig is, moeten immers talloze factoren afgewogen worden. Factoren waarvoor een goed inzicht in de aard en omvang van het eigen bezit en kennis over de huurders van belang is zoals: Hoe groot is onze woningvoorraad precies en uit wat voor typen woningen bestaat deze? Welke Energie Index hebben deze woningen?...

Vacature lid raad van commissarissen Woningstichting Obbicht en Papenhoven

Woningstichting Obbicht en Papenhoven zoekt een lid raad van commissarissen met een volkshuisvestelijk en juridisch profiel die vanaf 1 januari 2018 de raad van commissarissen versterkt.