Menu

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Of het nu gaat om leefbaarheid, zorg, veiligheid of duurzaamheid; we zien steeds meer nieuwe vormen van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Gedreven personen die met hun initiatief, kennis, financiën en netwerken een katalyserende werking hebben in hun omgeving. Ze weten -met vallen en opstaan- nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Bent u op zoek naar ondersteuning of advies op het vlak van communicatie, onderzoek, samenwerking en financiële arrangementen? Atrivé draagt bij aan het realiseren en versterken van uw initiatief en alliantievorming.

Huurdersorganisaties

De Woningwet 2015 heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker. Maar ook iets wat huurdersorganisaties wel degelijk zorgen baart: hoe zorgen we voor voldoende kwaliteit en capaciteit om deze nieuwe rol goed te vervullen?

Lees meer

Energie-initiatieven

Het realiseren van energieprojecten in Nederland is een complexe puzzel. De energietransitie wordt een succes als we samen oppakken wat nu echt moet worden gedaan voor een betere toekomst later. Maar hoe, en met wie?

Lees meer

Zorg- en welzijnsorganisaties

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar razendsnel op. Denk aan de scheiding van wonen en zorg, zorg terug de wijken in en concentratie versus spreiding. Het gaat uiteindelijk om wat dit betekent voor mensen die zorg goed kunnen gebruiken. Het verhaal achter de cijfers en de wetten.

Lees meer

Maatschappelijke initiatieven & organisaties

Wilt u uw initiatief of onderneming versterken? Of bent u op zoek naar slimme samenwerking met anderen? Wijken en gebieden kunnen aantrekkelijker gemaakt worden voor (nieuwe) bewoners door kleinschalige of tijdelijke ingrepen met nieuwe allianties tussen burgers, ondernemers en organisaties. Atrivé kent diverse manieren om samen met belanghebbenden tot mooie resultaten te komen in gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Dialoog met de samenleving over het watersysteem van de toekomst

Lees meer

Atrivé nieuws

Toekomstplan woningen Beter Wonen, dat doen we samen met de bewoners

In april 2016 heeft Beter Wonen de huurders van 42 woningen in Hippolytushoef geïnformeerd over het voornemen om samen met de bewoners een toekomstplan te maken voor deze woningen. Frank van der Staay van Atrivé heeft de aanpak ontwikkeld en het traject begeleid.

Vacature commissaris met lokale binding Woningstichting Naarden (open)

Woningstichting Naarden is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie. Wij beheren zo’n 800 woningen, alle in de gemeente Naarden. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase, ook als zij zorg nodig hebben.

Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector: u kunt uw projectplan indienen en gratis advies krijgen

RVO Nederland heeft samen met Aedes, Atrivé en drie collega-adviesbureaus de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector ontwikkeld. In 2016 heeft de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid voor het eerst plaatsgevonden, dit krijgt in 2017 een vervolg. Ook dit jaar kunnen woningcorporaties bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid vraagstukken indienen en daarover bij de vier bureaus gratis advies krijgen.