Menu

Afgerond project

Legitimatie en participatietraject, Aedes

In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. Hier kunt u meer lezen over de resultaten uit de eerste fase van het project. We zitten nu midden in de fase van de pilots met verschillende proeftuinen. 

Binnen de corporatiesector is een toenemende behoefte om de verbinding met de samenleving anders in te kleuren en meer eigentijds te maken. Dat geldt in het bijzonder voor de relatie tussen huurdersorganisaties en corporaties. Zij willen teleurstellingen uit het verleden achter zich laten door samen nieuwe wegen van participatie en legitimatie te bewandelen. De lentebijeenkomst was een inspirerende verkenning.

 

Impressieverslag Lentebijeenkomst Legitimatie & participatie

Download hier het impressieverslag inclusief filmpje. 

Samenkomst in lentesferen

In drie pilots zijn corporaties op zoek naar nieuwe en bestaande manieren om invloed en zeggenschap te organiseren. De uitkomsten worden gepresenteerd op het Aedes-verenigingscongres in november 2016. Ferenc van Damme, communicatieadviseur bij de provincie Overijssel, opende de Lentebijeenkomst met de stelling dat corporaties zich écht moeten openstellen als zij de invloed van huurders serieus willen nemen.

‘Begin met kleine proefprojecten gericht op verschillende doelgroepen’. ‘Met één generieke aanpak krijg je het niet voor elkaar.’ 

 

Praktijkvoorbeeld Corporatieraad

Sinds kort houdt een corporatieraad de mensen van woningcorporatie Leystromen bij de les over wat er speelt in de samenleving. Paul van der Velde, manager maatschappij en innovatie van Leystromen, vertelde dat het veel tijd heeft gekost om de juiste mensen te vinden voor hun corporatieraad. Maar het is gelukt. Op de eerste bijeenkomst waren twintig leden van gevarieerde achtergrond onder wie een oud-wethouder, een ex-dakloze, een wijkagent, een Turkse fysiotherapeut en twee huurders. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter spraken zij onder andere over individualisering in de maatschappij. De corporatieraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar.

Praktijkvoorbeeld Bring your own 

Susan Goes, beleidsadviseur strategie van Woonservice Meander, doet mee met het proefproject Bring your own. Hierbij delen corporaties ervaringen met al bestaande manieren om invloed van belanghebbenden te organiseren. Woonservice Meander liet bijvoorbeeld dorpsbewoners meebeslissen over het vervolg van een sloop-nieuwbouwproject. De voorbeelden komen straks in een interactieve Aedes-publicatie. ‘Zo kunnen we van elkaar leren. Niet om te kopiëren, maar om elkaar te inspireren.’

 

Afsluiting

In de middag bogen de aanwezige corporatiemedewerkers en huurders zich over de vraag hoe participatie er over tien jaar uitziet en wat daarbij dilemma’s en mogelijke oplossingen zijn. Deze inventarisatie is binnenkort verkrijgbaar. Hoogleraar Gert van Dijk sloot de interactieve middag af. Hij constateerde veel eigenaarschap bij de deelnemers.

Huurdersparticipatie staat op ieders agenda, maar simpel is het niet. Je speelt op veel schaakborden tegelijk. We moeten het onderwerp gezamenlijk verder blijven brengen en creatief zijn in oplossingen.

Nieuwsgierig naar de tussenstand? Lees het inspirerende artikel van Gert van Dijk in het Aedesmagazine

Paul Doevendans

Senior adviseur Maatschappelijk Organiseren
(06-53925189)

p.doevendans@atrive.nl

Gerrit van Vegchel

algemeen directeur
06 52 67 01 12

g.van.vegchel@atrive.nl