Duurzaamheid

Het team Duurzaamheid werkt aan de energietransitie van onze samenleving. Wij adviseren over het integreren van duurzaamheid in de strategie en het beleid van woningcorporaties, gemeenten, waterschappen en bedrijven. Wij ondersteunen bij de implementatie en uitrol van het beleid.

duurzaamheid Onze visie is dat duurzaamheid geen "los" item of afgeleid beleidsterrein is, maar terug dient te komen in de kern van elke bedrijfsvoering.
  • in het strategisch voorraadbeleid: hoe zorgen we dat woonlasten op termijn betaalbaar blijven
  • in de meerjarenonderhoudsbegroting: welke maatregelen nemen we en hoe passen die in een toekomstplaatje
  • in samenwerking met andere partijen: hoe zorgen we voor duurzaam succes met elkaar
  • in gesprekken met bewoners: willen bewoners meer comfort en hebben ze daar iets voor over
  • in de eigen bedrijfsvoering. Practice what you preach.

Onze huidige kernthema’s vind u in ons dossier over het Energieakkoord en het dossier Zonnighuren.

Het team duurzaamheid bestaat uit:
Bart Jansen
Marissa van Groenestijn
Mirjam Pronk
Ronald Franken

Meer over "Duurzaamheid"

Naar alle weblogs