Print

Vacatures van onze relaties

Wij werven voor andere organisaties

Laatste nieuws van Atrivé

Informatie uit de organisatie

 • Enquête veranderend speelveld voor gemeenten door nieuwe Woningwet

  22 mei 2015

  Door de nieuwe Woningwet worden gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk verantwoordelijk voor de “volkshuisvestelijke” opgave binnen de gemeente op het beleidsveld wonen. De gemeente krijgt een meer verantwoordelijke rol. Wij horen in onze praktijk wisselende geluiden over hoe deze rol wordt opgevat. We hebben hierover een digitale vragenlijst uitgezet onder beleidsmedewerkers wonen bij gemeenten. Al 130 beleidsmedewerkers wonen door het land vulden de enquête in, het onderwerp leeft!

  Lees meer
 • Kennissessie gevolgen Nader Voorschrift 17 juni

  11 mei 2015

  Atrivé en Vabi organiseren op 17 juni a.s. een gezamenlijke kennissessie over de gevolgen van het Nader Voorschrift op onder andere het energiebeleid bij corporaties. In deze sessie praten wij u kosteloos bij over de laatste ontwikkelingen.

  Lees meer
Naar alle nieuwsberichten

Wat houdt ons bezig?

Weblogs van onze medewerkers

 • ‘Sober en Doelmatig’, de Herzieningswet vraagt om vernieuwend organiseren

  16 april 2015 - door Daan Dorr

  Met de Herzieningswet vraagt de samenleving aan woningcorporaties om de kerntaken centraal te stellen, sober en doelmatig! Dat betekent niet terug naar vroeger. Juist in het efficiënt, sociaal en klantgericht uitvoeren van de kerntaken ligt de maatschappelijke opgave van woningcorporaties. Om daadwerkelijk van betekenis te zijn voor de huurders en de lokale samenleving, is daarom de oude manier van organiseren niet meer toereikend. Om de kerntaken met succes te vervullen, moeten woningcorporaties zich anders organiseren, vernieuwend, sober, digitaal, dicht bij de klant.

  Lees meer
 • Opgave langer zelfstandig wonen vraagt om structurele aanpak

  09 maart 2015 - door Anita Lahuis

  Langer zelfstandig wonen wordt door de overheid gestimuleerd en sluit aan bij de behoefte van veel mensen. Het door het ministerie ingestelde ‘Aanjaagteam langer zelfstandig wonen’ pleit voor een integrale benadering door gemeenten van de opgave wonen en zorg en stimuleert regionale samenwerking. Hoe pakt u dat aan? Dit illustreren wij hieronder met een aantal projecten die wij uitgevoerd hebben voor regio’s en gemeenten.

  Lees meer
Naar alle weblogs