Menu

Verslag Participatielab 15 mei & 'Save the date' Participatielab 9 oktober

Op 15 mei organiseerde Atrivé het tweede ‘Participatielab’ van 2017. Een bijeenkomst ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van de prestatieafspraken. Op een nieuwe groene locatie, Stay Okay in Bunnik, gingen 25 betrokken huurdersvertegenwoordigers aan de slag met een drietal thema’s.

Verslag Participatielab over prestatieafspraken

In het uitgebreide verslag (als pdf te bekijken) leest u meer over de boeiende en inspirerende bijeenkomst. 

Harm Leijssen opende de bijeenkomst met een gesprek over de kwaliteit van de prestatieafspraken van afgelopen jaar. Via de online tool de ‘Mentimeter’ konden deelnemers hun inbreng geven en werd direct zichtbaar hoe zij naar de gemaakte prestatieafspraken keken. De samenwerking tussen partijen scoorde het hoogst. De bereidheid en de kwaliteit van de samenwerking werden dikwijls positief beoordeeld door deelnemers. Wel bestaat het gevoel dat het niveau waarop huurders kunnen meepraten over thema’s nogal verschillend is. Huurders zijn soms minder goed op de hoogte van zaken dan bijvoorbeeld de corporatie of de gemeente, waardoor snel de vraag rijst over waar de inbreng nu daadwerkelijk waardevol is. Inhoudelijk worden de afspraken bovendien niet altijd ‘SMART’-genoeg gemaakt. 

Na een presentatie over de eerste analyseresultaten van het landelijke onderzoek van Atrivé naar de prestatieafspraken gingen we in 3 groepen uiteen. In tafelgesprekken werd doorgesproken over: 

 1. Prestatieafspraken en de jaarcyclus van de corporatie: de diepte in hoe het proces nu echt in elkaar steekt, waar huurdersorganisaties tegen aan lopen en hoe de verbinding is tussen prestatieafspraken en de jaarcyclus. Hier kunt u de presentatie bekijken. 
 2. Duurzaamheid en prestatieafspraken: techniek, gebruikerskant en vastgoed, inspiratiegids prestatieafspraken, passende korte- en langetermijnambities van corporaties, het huurdersperspectief versus inhoudelijke deskundigheid rond het thema, en over de bijdrage van huurdersorganisaties in de totstandkoming van concrete prestatieafspraken. Hier kunt u de presentatie bekijken. 
 3. Financiën van de corporatie: hoe kun je je een goed beeld vormen van of de corporatie zich naar haar financiële mogelijkheden inzet? Wordt er, als de corporatie in meerdere gemeenten werkt, in jouw gemeente wel voldoende gedaan? Kortom, de goede informatie krijgen en kunnen beoordelen. In dit gesprek werd ook de verbinding gelegd naar het bod van corporaties en hoe hier als huurdersorganisaties inbreng in te leveren. Hier vindt u een interessant artikel over dit onderwerp. 

SAVE THE DATE: 3e Participatielab op 9 oktober 2017

Tijdens het volgende Participatielab op maandag 9 oktober gaan we aan de slag met het onderwerp GOED BESTUUR. In het land wordt momenteel veel gesproken over de ‘principes van goed bestuur’ door onder andere de Woonbond, Atrivé en belangstellende huurdersorganisaties. Het gaat dan als het ware om de ‘governancecode’ voor huurdersorganisaties. Wat past bij huurdersorganisaties? Hoe weten we dat we goed bezig zijn als bestuur? Moeten we ook aan zelfevaluaties gaan doen? Ligt de beloning en inzet in lijn met andere huurdersorganisaties in het land? Onderwerpen die onder andere aan bod komen:  

 • Werkwijze, teamwerken, rol- en taakverdeling, omgangsvormen, zelfevaluatie.
 • Continuïteit huurdersorganisatie, werving nieuwe bestuursleden. 
 • Inzet, beloning, prestaties, integriteit, deskundigheid, competenties.  
 • Contact met de leefwereld/huurders, opstelling professionele wereld.

Feedback

We willen goed aansluiten op de behoeften van huurdersorganisaties, tegelijk merken we dat deze nogal verschillen. De één komt voor informatie, de andere wil meer ervaringen uitwisselen met andere huurdersvertegenwoordigers. Kortom graag horen we jullie feedback op de opzet van het Participatielab en tips voor de volgende sessie.
Ook wat betreft een goede locatie staan we open voor tips. De locatie van het Stay Okay was bijzonder groen, maar de ruimten lagen ver uit elkaar. Kennen jullie een prettige, bereikbare en betaalbare locatie die in het midden van het land ligt? We horen het graag. 

Deel deze pagina op:
 • Janine Boers

  senior adviseur, trainer en teamcoach
  06 25 05 18 03

  j.boers@atrive.nl

  Alette Beerling

  adviseur bij Tauw
  06 - 117 59 047

  a.beerling@tauw.nl

  Paul Doevendans

  senior adviseur maatschappelijk organiseren
  06 53 92 51 89

  p.doevendans@atrive.nl