Menu

Aedes MKW-platform: Verdiepingssessie P&O - #hoedan

Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers, zodat zij goed voor huurders en stakeholders zorgen? In deze sessie het gaat om delen van kennis en reflecteren op persoonlijk leiderschap. Ook komen basisprincipes van teamwerk aan bod.

Hoe houden we onszelf als werkgevers aantrekkelijk?
En hoe houden we onszelf als werknemers aantrekkelijk?
Corporaties spelen continu in op veranderingen in de samenleving. Maatschappelijke vraagstukken zijn groter geworden (vergrijzing, armoede, effecten vermaatschappelijking van de zorg) en de druk op de woningmarkt neemt op veel plekken weer toe. Regionale verschillen worden groter. Steeds meer gemeenten en huurdersorganisaties eisen hun rol op en dat creëert een nieuwe dynamiek die voor iedereen voelbaar is: van intern toezichthouder tot opzichter. De roep vanuit de samenleving om te presteren is groot. En de huurder? Die wil, net als u en ik, snel en goed bediend worden.

Goed leiderschap voor goede medewerkers

Uw belangrijkste succesfactor zijn uw medewerkers. Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers, zodat zij goed voor huurders en stakeholders zorgen?
Er zijn aanwijzingen dat teamwerk leidt tot betere prestaties en mensen bovendien gelukkiger maakt. Zonder teamwerk te willen ideologiseren, de kwaliteit van teamsamenwerking is dus belangrijk. Het is de moeite waard om elkaar de vraag te stellen: “Hoe gaan we hier met elkaar om?”

Inhoud van de middag

Delen van kennis en reflecteren op persoonlijk leiderschap is de essentie van deze sessie. We gaan voor een goed gesprek. Om dit echt aan te kunnen gaan, is er ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
Fons Köster, lid MKW-bestuur, leidt in en verbindt de vorige sessie met deze middag.
Vervolgens gaat Janine Boers met jullie aan de slag over enkele basisprincipes van teamwerk.

 • Hoe werkt ons oordeelskader
 • Wat zijn enkele wetmatigheden van groepen
 • Wat zijn succesfactoren van teamwerk
 • Hoe herken je de fase van teamontwikkeling en hoe sluit je daarop aan.

De sessie creëert een momentum van bezinning. Het geeft je de kans met frisse ogen naar je persoonlijk leiderschap te kijken. Hoe vitaal ben jij als leider?
Want:

 • Organisatieverandering = gedragsverandering. Zo simpel is het. Is het dan niet verbazingwekkend hoe weinig tijd we in verandertrajecten besteden aan de vraag ‘wat is effectief aan mijn gedrag en wat niet’? Effectiever gedrag begint met het eenvoudige inzicht dat anderen meestal een acuratere kijk hebben op ons gedrag dan wijzelf. Zelf weten we natuurlijk wel hoe we het wel en niet hadden bedoeld. En daarmee vegen we (onbedoeld) ons eigen straatje schoon. Het is niet de intentie die telt, maar hoe gedrag overkomt.
  Hoe vaak stel jij jezelf de vraag hoe je overkomt op anderen?
 • Leiderschap = voorbeeldgedrag. Veiligheid is verreweg de belangrijkste bouwsteen in teamwerk. (Informele) leiders in een organisatie hebben een belangrijke rol in het voordoen van het juiste gedrag en het stimuleren: collega’s laten uitspreken, mensen aanmoedigen zich te uiten, niet doen alsof je alles al weet, vragen stellen en fouten toegeven. Hoe bewust ben jij je van dit belang en welk voorbeeldgedrag laat je zien?
  Hoe onderstreep jij jouw eigen feilbaarheid?
 • En in de hectiek van alledag willen we nog wel eens vergeten dat een goede leidinggevende iemand is die de medewerker ziet, de kunst van een goed gesprek verstaat én in staat is onder medewerkers beweging te creëren. Of dat nu binnen of buiten de organisatie is.
  Leg jezelf eens naast de meetlat van een goed gesprek kunnen voeren, welke (onuitgesproken) feedback krijg je? Wat leer je hiervan? En wat wil je hiermee doen?

Wij kijken uit naar een goed gesprek!
Fons Köster en Janine Boers

Praktische informatie

Datum               dinsdagmiddag 25 september
Tijd                     inlooplunch vanaf 12.00 uur; afsluiting rond 16.00 uur
Locatie              de Veldkeuken, Koetshuis Oud Amelisweerd, Koningslaan 11, 3981 HD Bunnik
Voor wie           de bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor directeur-bestuurders
PE-punten        voor de bijeenkomst gelden voor MKW-leden 3,0 PE-punt
Vragen en aanmelding
      Lilian van Zandbrink, secretaris MKW Platform op mkw@aedes.nl

 

Janine Boers schreef ook de Whitepaper: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"
Deze kunt u hier downloaden. U leest over ingrediënten voor een vitale organisatie met bevlogen medewerkers. 

Deel deze pagina op:
 • Janine Boers

  senior adviseur, trainer en teamcoach
  06 25 05 18 03

  j.boers@atrive.nl