Menu

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'leefbaarheid'

Ook in 2018 gaan we weer voor mooie Participatielabs! Op 2 oktober is het volgende Participatielab over ‘Leefbaarheid’. In het Huis van Portaal in Utrecht bespreken we hoe je "wat-er-onder-de-huurders-leeft" in kan brengen. Wilt u ook meedoen? Lees meer over het programma en geef u snel op.

Het eerste Participatielab van 2018 was op 14 mei en ging over het thema ‘Huurdersbeleving'. Daaruit kwam naar voren, dat leefbaarheid een goed thema zou zijn voor het volgende lab. 

Inleiding over leefbaarheid

Wij merken dat huurdersorganisaties en corporaties veel praten over thema’s die met wetten en vastgoed te maken hebben: denk aan nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming, prestatieafspraken, huurverhoging. Door de crisis, reorganisaties en de nieuwe Woningwet, hebben sommige corporaties zich erg teruggetrokken tot hun kerntaak. Aandacht voor de bewoner staat niet meer altijd op de eerste plaats. U bent naast bestuurslid van de huurdersorganisatie een betrokken bewoner. Uw wijk verandert: de gemiddelde leeftijd in de wijk stijgt, niet iedereen onderhoudt de tuin netjes, sommige gordijnen blijven dicht, corporaties werken op een andere manier in uw wijk dan vroeger. In een Aedes-nieuwsartikel in 2015 stond dat driekwart van de woningcorporaties een lichte of sterke toename zagen van overlast door verwarde personen. In veel gevallen gaat het om mensen met psychiatrische problemen die in een psychose raken, een terugval krijgen, hun medicatie niet innemen of op een andere manier de controle verliezen. Het kan ook gaan om mensen zonder psychiatrische problemen, dementerende ouderen, verslaafden of mensen met een verstandelijke beperking die verward gedrag vertonen en overlast veroorzaken richting hun buren en woonomgeving. Het is de weerslag in de wijken van extramuralisering van de zorg en decentralisatie van de organisatie van zorg en welzijn naar de gemeenten. Er wordt ook bezuinigd op hulpverlening, zorgverlening en welzijnswerk. Een ontwikkeling met veel nadelen voor de huurder. 

Programma

Hoe kunt u als bestuur van de huurdersorganisatie, de corporatie het best advies geven over leefbaarheid? Wat ziet u in de wijk gebeuren? Wat zou de taak van de corporatie en uw huurdersorganisatie kunnen zijn om te zorgen voor een gezonde en prettige wijk?


Naast het gezamenlijke gedeelte kunt u kiezen uit een van de volgende vier themasessies: 

1. De praktijk bij GroenWest

Kennissessie o.l.v. Marleen Hin

2. Leefbaarheid bij jouw huurdersorganisatie
Kennissessie o.l.v. Janine Boers (e.a.)

3. Leefbaarheid en prestatieafspraken
Kennissessie o.l.v. Joeri Zandvliet

4. Leefbaarheid: wie doet wat?
Kennissessie: door wie is nog een verrassing.

Verhalen uit de praktijk: liefde voor de bewoner en dilemma’s.


Met elkaar in gesprek over de lastige praktijk van de corporatie.

Delen: wat sluimert er in de wijken waar uw corporatie woningen heeft?


Bespreken hoe dit jouw agenda als bestuur bepaalt/zou kunnen bepalen. 

Leefbaarheid: hét thema waarop je invloed hebt op de corporatie en de gemeente.


Hoe ga je hier het gesprek over aan? 

Buurtbemiddeling, huisuitzetting, overlast, veiligheid in de openbare ruimte: wiens taak en verantwoordelijkheid is het? 

Waar kun je de corporatie op aanspreken?

Vanaf 15.30 uur staan de deuren voor u open.

16.00 uur      Welkom door Janine Boers

16.05 uur      Inleiding over leefbaarheid

16.15 uur      De praktijk bij de corporatie

16.20 uur      Toelichting themasessies

16.30 uur      Themasessies

17.40 uur      Eetpauze

18.10 uur      Terugkoppeling interessante ervaringen/inzichten

18.40 uur      Met de corporatie een vervolg geven aan ‘leefbaarheid’

19.00 uur      Gelegenheid tot afsluiting met een drankje.  

In september/oktober komen de resultaten uit de evaluatie van de Woningwet beschikbaar. Hierin is ook nadrukkelijk aandacht voor huurdersparticipatie. Indien de resultaten er in september zijn, besteden we hier in het programma ook aandacht aan!

Praktische informatie

Datum: 2 oktober van 16.00 tot 19.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Locatie: Huis van Portaal, Beneluxlaan 9, Utrecht

Kosten: We vragen een tegemoetkoming in de kosten voor de bijeenkomst van € 125,-. De bijeenkomst is inclusief een eenvoudige maaltijd van broodjes en soep. Komt u met meerdere bestuursleden? Dan geven we u graag een korting: € 200,- als u met twee personen komt en € 250,- als u met drie personen komt. Atrivé is CRKBO-geregistreerd, u hoeft voor het Participatielab daarom geen btw te betalen. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Aanmelden: Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Dat kan via deze link. Vergeet niet in te vullen voor welke van de vier sessies u zich wilt aanmelden! Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u terecht bij Joeri Zandvliet, voor praktische informatie kunt u terecht bij Marjan van Looyengoed.

Deel deze pagina op:
 • Joeri Zandvliet

  adviseur
  06 25 05 17 73

  j.zandvliet@atrive.nl

  Marjan van Looyengoed

  secretaresse
  030 693 60 03

  m.van.looyengoed@atrive.nl