Menu

Masterclass: Werken met resultaatverantwoordelijke teams

Hoe organiseer ik meer focus op zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en resultaten.

De opgave voor woningcorporaties is niet gering: het samen met bewoners verduurzamen van het bezit, het bieden van woonoplossingen voor individuele huurders die niet of minder zelfredzaam zijn, efficiënt werken en een hoog niveau van dienstverlening. Om bovendien aantrekkelijk te worden voor een nieuwe generatie medewerkers moeten we oude hiërarchische, beheersmatige structuren loslaten en medewerkers meer verantwoordelijkheid en regelruimte te bieden. Of hoe zorgen we voor meer werkplezier, initiatief en vernieuwend gedrag? Dat vraagt om fundamenteel andere vormgeving van de organisatie en om ander gedrag, een andere werkcultuur. Voor inspiratie wordt naar de zorgsector gekeken waar het organisatieconcept van zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams breed ingang vindt. In deze masterclass werken we samen met u uit wat dit nieuwe organisatieconcept van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid voor de corporatiesector en voor uw organisatie in het bijzonder kan betekenen.

Waarom deze masterclass?

Zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid is geen recept. De zorg of zakelijke dienstverlening zijn nu eenmaal anders georganiseerd dan een woningcorporatie. Bovendien gaat het niet alleen om het veranderen van de structuur, maar ook om de managementstijl, om persoonlijk leiderschap, visie en focus. In de praktijk van resultaatverantwoordelijke teams komen cruciale organisatievraagstukken samen zoals procesgericht organiseren, digitalisering, Strategische Personeelsplanning, competenties van medewerker en leiding, de HR-cyclus en het vertalen van visie in concrete doelstellingen.
Atrivé loopt binnen de sector voorop om samen met haar klanten het Wat, Waarom en Hoe van resultaatverantwoordelijke teams uit te werken en vorm te geven. In deze masterclass maken we u vertrouwd met het organisatieconcept van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid en onderzoeken we samen met u wat dit concept voor uw organisatie kan betekenen.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor directeur-bestuurders, managers, HR-adviseurs, organisatieadviseurs, verandermanagers en commissarissen die zich de vraag stellen hoe je concepten van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid productief kunt maken voor de woningcorporatie.

Aan de orde komen onder andere:

Praktijkcasus

Hennie Brink, Hoofd P&O van Woonstede uit Ede presenteert aan het eind van de dag de praktijkcasus van Woonstede. Deze woningcorporatie is nu 1,5 jaar op weg naar resultaatverantwoordelijke teams (RVT's). Hennie vertelt onder andere over de aanleiding, de doelstellingen, de inrichting van het verandertraject, successen en tegenvallers, do's en dont's.

Leerdoelen: na afloop van deze Masterclass

 • Bent u bekend met de organisatieconcepten van zelfsturing, resultaatverantwoordelijk en procesgericht organiseren en weet hoe deze begrippen vorm krijgen voor een woningcorporatie.
 • Heeft u inzicht in de toegevoegde waarde van RVT's voor uw woningcorporatie voor huurders, medewerkers en leiding.
 • Weet u wat het implementeren en werken met RVT's van u vraagt aan leiderschap.
 • Weet u langs welke lijnen u komt tot een teamgerichte organisatiestructuur en welke keuzes u dan tegenkomt.
 • Heeft u overzicht over de mogelijke veranderstrategieën, de voor- en nadelen, welke veranderstrategie het beste bij uw woningcorporatie past en wat dit vraagt van uw organisatie.
 • Bent u bekent met de gevolgen van het implementeren van RVT's voor medewerkers, teamleider/coördinatoren, managers en bestuur.

Begeleiding

De masterclass wordt begeleid door Marjan Blaauw en Daan Dorr.

Marjan Blaauw werkte 10 jaar als consultant voor Accenture en heeft een brede ervaring in verschillende sectoren met organisatieontwikkeling, resultaatsturing en bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie. Zij werkt nu twee jaar voor Atrivé en begeleidt woningcorporaties bij de implementatie van resultaatverantwoordelijke teams.

Daan Dorr werkt nu twaalf jaar voor Atrivé en kent de organisatie, processen en inrichting van woning 'van voren naar achteren'. In een eerdere functie begeleidde hij enkele productiebedrijven bij het implementeren van zelfsturende teams of 'hele taakgroepen'. Hij ondersteunt meerdere woningcorporaties bij het ontwikkelen en implementeren van resultaatverantwoordelijke teams.

Praktische informatie

Datum: 19 april 2018

Tijden: van 10.00 tot 18.00 uur. U reist na de spits. Rond 17.00 is er soep met een broodje

Waar: een locatie ergens midden in het land

Aantal deelnemers per sessie maximaal 16 personen
Wij adviseren u met twee personen van uw organisatie in te schrijven. Het rendement van de masterclass is groter als u samen met een collega de leerstof direct kunt toepassen op uw organisatie.

Kosten: € 695,- (over dit bedrag is geen btw verschuldigd)

PE punten: Als commissaris of als directeur-bestuurder ontvangt u voor deze opleiding 6 PE-punten. (Aedes-reglement voor PE-punten en het VTW-reglement voor PE punten, aandachtsgebieden Veranderkunde & Innovatie en Leiderschap & Cultuur). Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Meer weten?

Deel deze pagina op:
 • Marjan Blaauw

  senior adviseur organisatieontwikkeling
  06 10 86 54 82

  m.blaauw@atrive.nl

  Daan Dorr

  senior adviseur slimmer organiseren
  06 25 05 17 81

  d.dorr@atrive.nl