Menu

Cursus Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast. Zo is het volgens de letter van de nieuwe Woningwet bedoeld. Een prachtige gedachte! Voelt dat in de praktijk ook zo? In een cursus van twee middagen helpen wij om u een bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen. Samen verkennen, ervaringen uitwisselen en praktisch werken zodat u optimaal de prestatieafspraken kunt beïnvloeden.

Ook in 2018 is het maken van de prestatieafspraken weer een vast thema op de agenda. In elke gemeente gaat het proces om tot afspraken te komen anders. Wij zien aan tafel en in het proces een aantal dilemma’s ontstaan voor huurdersorganisaties.

Onder andere de volgende:

 • Stevig betrokken zijn bij het bod en de woonvisie of achteraf bijsturen.
 • Een zorgvuldig proces met de gemeente en corporatie doorlopen of een snel en praktisch proces.
 • Samen met de corporatie/gemeente optrekken of je neutraal opstellen.
 • Je door een professional laten adviseren of het zelf doen.
 • Operationalisering van de woonvisie of feitelijk via prestatieafspraken nieuw beleid maken.
 • Insteken op praktische afspraken of diep ingaan op de strategie en/of regels.
 • Prestatieafspraken als een los iets zien of geïntegreerd in thema’s als het huurbeleid, vastgoedstrategie en ondernemingsplan van de woningcorporatie.
 • Meetekenen of niet, als je het op een onderdeel niet eens bent.

Met de ‘wettelijke bedoeling’ als kapstok, verdiepen we in het voorjaar in twee sessies op hoe u uw invloed aan de tafel van de prestatieafspraken op een praktische manier kan optimaliseren:

Dag 1 (duur 3 uur)

 • Het proces in de praktijk: volgens de wet en lokale invulling.
 • Dilemma’s: samen scherp krijgen hoe je je rol wilt invullen.

 Dag 2 (duur 3 uur)

 

 • Focus bepalen voor komende jaar, aan de hand van het bod van uw corporatie.
 • Per onderwerp invloedsstrategie bepalen.
 • Betrekken van het hele bestuur en de achterban.
 • Dialoog en onderhandelen: keuzes, hoe en waarom?

De cursus wordt gegeven door Joeri Zandvliet, adviseur wonen en strategie. Hij maakt het proces van prestatieafspraken jaarlijks bij verschillende gemeenten mee. Als begeleider van het proces, als adviseur van de huurders, beleidsmedewerker van de corporatie en als penvoerder. In 2016 heeft hij samen met collega’s in opdracht van het ministerie van BZK alle prestatieafspraken in het land geëvalueerd. Hij wil samen met u gaan voor stevige inhoudelijke afspraken die u met een goed gevoel kunt tekenen!

De kosten voor deze cursus zijn € 275,-. Atrivé is CRKBO-geregistreerd, u hoeft voor deze opleiding daarom geen btw te betalen. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Onze cursus is gestoeld op drie pijlers: inzicht, resultaat en interactie. Na de cursus heeft u de volgende inzichten gekregen:

 • Werking wettelijk proces prestatieafspraken.
 • Verschillen in lokale invulling: opgedane ervaringen en leren van elkaar.
 • Duidelijk beeld over hoe u uw rol wilt gaan invullen.
 • Hoe het eigen bestuur en de achterban te betrekken.
 • Resultaat behalen op de thema’s die voor u belangrijk zijn.

U heeft meer gedragskeuzes dan voorheen! Dat resultaat wordt zichtbaar in de interactie aan de tafel van prestatieafspraken. U kunt zich opgeven tot eind maart. Beide sessies vinden plaats op een centrale locatie in Nederland (omgeving Utrecht). Naar wens van de deelnemers plannen we de sessies eind van de middag of begin van de avond. U kunt zich opgeven via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joeri Zandvliet (zie contactgegevens rechts).

Deel deze pagina op:
 • Joeri Zandvliet

  adviseur
  06 25 05 17 73

  j.zandvliet@atrive.nl