Menu

Cursus Duurzaamheid voor huurdersorganisaties: de weg naar een CO2-neutraal 2050

In de corporatiesector staat duurzaamheid in 2018 hoog op de agenda. De internationale doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn hoog en onmisbaar geworden in de toekomstplannen van de woningcorporatie. Branchevereniging Aedes heeft daarom aan de corporaties en huurders gevraagd om in 2018 na te denken over een duurzame toekomst met CO2-neutrale woningen in 2050. Atrivé ondersteunt corporaties en huurders bij het maken van deze plannen en heeft daarom voor huurdersorganisaties een korte en praktische cursus ‘CO2-neutraal huren’ ontwikkeld.

De energietransitie geldt voor de hele sector als een flinke opgave. Woningen mogen namelijk geen CO2 meer uitstoten in 2050. Dit lukt door woningen goed te isoleren en te voorzien van schone energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Corporaties hebben al grote stappen gezet, maar hebben nog een lange weg te gaan. Over deze weg gaan wij in deze cursus meer vertellen. In twee dagdelen vertellen we u alles over de Aedes Routekaart, de doelstelling CO2-neutraal, de wegen er naar toe en de gevolgen die het kan hebben voor bewoners. Dit doen we door antwoorden te geven op de volgende vragen:
1. Wat betekent het om CO2-neutraal zijn in 2050 en waarom willen corporaties dit?
2. Wat is de relatie tussen CO2-neutraal worden, betaalbaarheid en andere kernwaarden van de corporatie?
3. Hoe bereik je de doelstelling CO2-neutraal en wat kun je met de Aedes Routekaart?
4. Wat is de rol van de huurdersorganisaties in de plannen voor CO2-neutraal in 2050?
5. Wat betekent dit voor de prestatieafspraken?

Met de Aedes Routekaart als leidraad verdiepen we ons in twee sessies in de bovengenoemde thema’s. Beide sessies hebben een duur van circa drie uur en zijn zowel informatief als interactief.

 Cursusschema:

Dag 1:
(3 uur)

Het programma: kennisontwikkeling over het thema CO2-neutraal

Quiz: wat weet u van energie en duurzaamheid?

Uitleg over:
 • Het Klimaatakkoord van Parijs en de CO2-neutrale huurwoningen.
 • CO2-neutraal, betaalbaarheid en andere kernwaarden.
 • CO2-neutraal in relatie tot huurbeleid, vastgoedbeleid en prestatieafspraken.

Discussie:CO2-neutraal: wordt de bewoner er blij van?

Dag 2:
(3 uur)

Het programma: de Aedes Routekaart

Uitleg over:
 • De Routekaart, wat en waarom?
 • Hoe werkt de tool en wat kan de huurder en de huurdersbelangenvereniging er mee?
 • De functie van de Routekaart in gemeentelijk overleg (prestatieafspraken en bestuurlijk overleg).
Rollenspel: de Routekaart wordt in de praktijk gebracht. De huurder aan de knoppen, hoe ziet uw weg naar CO2-neutraal er uit?

De cursus wordt gegeven door adviseurs Peter Brunt en David Borger. Zij zijn gespecialiseerd in het thema energie en duurzaamheid en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Aedes Routekaart. Beide adviseurs zijn goed ingelicht over de sectorale doelstellingen van Aedes en hebben ervaring met het verzorgen van cursussen voor huurdersorganisaties.

De kosten voor deze cursus zijn € 275,-. Atrivé is CRKBO-geregistreerd, u hoeft voor deze opleiding daarom geen btw te betalen. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Onze cursus is gericht op drie doelstellingen: inzicht, resultaat en interactie. Na de cursus heeft u de volgende inzichten gekregen:

 • Inzicht in de functie werking van de Aedes Routekaart CO2-neutraal 2050.
 • Begrip over de resultaten van de Routekaart en weet deze te interpreteren.
 • Welke keuzes er te maken zijn en welke invloed dat kan hebben op de woonlasten van de huurder.

U kunt zich opgeven tot eind maart. Beide sessies vinden plaats op een centrale locatie in Nederland (omgeving Utrecht). Naar wens van de deelnemers plannen we de sessies eind van de middag of begin van de avond. U kunt zich opgeven via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Borger (zie contactgegevens rechts).

Deel deze pagina op:
 • Peter Brunt

  adviseur
  06 38 02 23 07

  p.brunt@atrive.nl

  David Borger

  adviseur
  06 53 40 81 55

  d.borger@atrive.nl