Menu

We organiseren regelmatig opleidingen en trainingen over actuele vraagstukken.

Lees meer over opleidingen

Agenda & opleidingen

Participatielab voor huurdersorganisaties maandag 9 oktober 2017: 'Goed bestuur'

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer staat het thema ‘goed bestuur’ centraal.

De inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’

Tijdens de inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’ lichten verschillende partijen toe welke onconventionele aanpakken zij hebben toegepast om rendement te behalen bij leisure en gebiedsontwikkeling.

Verslag Participatielab 15 mei & 'Save the date' Participatielab 9 oktober

Op 15 mei organiseerde Atrivé het tweede ‘Participatielab’ van 2017. Een bijeenkomst ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van de prestatieafspraken. Op een nieuwe groene locatie, Stay Okay in Bunnik, gingen 25 betrokken huurdersvertegenwoordigers aan de slag met een drietal thema’s.

Het magische wiel

Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam, of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging is, omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Atrivé levert bijdrage aan Jaarcongres provincie Gelderland

Tijdens het Jaarcongres ‘Gelderland ziet ruimte’ van provincie Gelderland op 7 juni 2017 verzorgt Anita Lahuis het werkatelier ‘Beugels en zonnepanelen in één campagne: werkt dat?’

Participatielab voor huurdersorganisaties 15 mei 2017: een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisatie bij prestatieafspraken

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Volgende maand, op 15 mei, organiseren we het Participatielab met als thema ‘een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken’.

Masterclass: Huurbeleid in relatie tot vastgoedstrategie

Huurinkomsten vormen een belangrijke bron voor woningcorporaties om de volkshuisvestelijke en organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd vormt de huur een belangrijk component van de woonlasten van huurders. Binnen het huurbeleid zal daarom een optimale balans moeten worden gezocht tussen betaalbaarheid enerzijds en het genereren van voldoende middelen voor investeringen anderzijds.

Corporatiedag 9 maart 2017

Bent u als  corporatie al benaderd voor een initiatief voor een gasloze wijk? In een rondetafelgesprek organiseert Atrivé met medewerking van Aedes een discussie over de uitfasering van het gasnet. Kent u uw partners al in het realiseren van een gasloze wijk? In deze sessie stellen zij zich aan u voor en delen wij inzicht over de verwachtingen van het uitfaseren van het gasnet. Ook krijgt u tips mee van wat zij van corporaties verwachten...

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie als alternatief model voor huren of kopen en/of in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners staat steeds meer in de belangstelling. Zo is de wooncoöperatie in de herziening van de Woningwet opgenomen, ontstaan er steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten en is er tot 1 januari 2019 een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij vervreemding van vastgoed aan wooncoöperaties....

Participatielab voor huurdersorganisaties 13 februari 2017: huurdersorganisatie in verbinding

Atrivé organiseert jaarlijks ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over onderhandelingsstijlen bij prestatieafspraken en praktische instrumenten om de achterban te betrekken en te activeren. Dit jaar gaat het Participatielab over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban.

Artikel 1 tot 10 van 37
<< Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-30 31-37 Volgende > Laatste >>