Menu

We organiseren regelmatig opleidingen en trainingen over actuele vraagstukken.

Lees meer over opleidingen

Agenda & opleidingen

Nieuwe tweedaagse van de P&O Kring Zuid over integriteit

Donderdag 20 en vrijdag 21 september heeft de P&O Kring Zuid weer haar tweedaagse. Onderwerp is dit maal integriteit en integer handelen van de hr-medewerker. Geef u snel op; in elk geval vóór 12 september.

Aedes MKW-platform: Verdiepingssessie P&O - #hoedan

Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers, zodat zij goed voor huurders en stakeholders zorgen? In deze sessie het gaat om delen van kennis en reflecteren op persoonlijk leiderschap. Ook komen basisprincipes van teamwerk aan bod.

Opfriscursus EPA-W

EPA-W opnemers en EPA-W adviseurs die voor 1 januari 2017 hun bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, dienen in 2018 een 1-daagse geaccrediteerde EPA-W opfriscursus te volgen. Dit is een vanuit de KviNL COEC Richtlijn voortvloeiende verplichting. Atrivé is door KvINL geaccrediteerd om deze 1-daagse opfriscursus te geven en de inhoud voldoet daarmee aan de eisen van de EPA examencommissie. De opfriscursus wordt afgesloten met een...

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'leefbaarheid'

Ook in 2018 gaan we weer voor mooie Participatielabs! Op 2 oktober is het volgende Participatielab over ‘Leefbaarheid’. In het Huis van Portaal in Utrecht bespreken we hoe je "wat-er-onder-de-huurders-leeft" in kan brengen. Wilt u ook meedoen? Lees meer over het programma en geef u snel op.

Meer inzicht met Insights Discovery

Atrivé helpt organisaties op veel manieren om beter te presteren. Één van die manieren is met behulp van Insights Discovery. Met behulp van Insights Discovery krijgen uw medewerkers inzicht in hun eigen gedrag en mogelijke valkuilen. Medewerkers leren aan de hand van Insights ook elkaars sterke punten kennen en waarderen, met alle positieve gevolgen van dien.

Zelfevaluatie

Raden van commissarissen hebben drie taken: 1. Een toezichthoudende taak, 2. een rol als sparringpartner voor het bestuur en 3. een werkgeversrol. Welke verplichtingen hangen daar mee samen en hoe kunnen die worden uitgevoerd.

Governance, want iedereen wil goed kunnen sturen

Voor organisaties is een adequate en betrouwbare sturing belangrijk; zowel voor de ontwikkeling van een organisatie als voor de stabiliteit van de organisatie. De manier waarop de aansturing aan de top georganiseerd is en uitgevoerd wordt, noemen we governance. Daar zijn spelregels voor, maar met die spelregels is niet alles geregeld. Daarbinnen is bewegingsvrijheid die vraagt om verantwoordelijkheid.

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'huurdersbeleving' op 14 mei 2018

Ook in 2018 gaan we weer voor mooie Participatielabs! Het eerste Participatielab van dit jaar op 14 mei gaat over het thema ‘Huurdersbeleving'. In het Huis van Portaal in Utrecht bespreken we hoe wat er onder de huurders leeft in te brengen. Wilt u ook meedoen? Lees meer over het programma en geef u snel op.

Masterclass: Werken met resultaatverantwoordelijke teams

Hoe organiseer ik meer focus op zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en resultaten.

Cursus Duurzaamheid voor huurdersorganisaties: de weg naar een CO2-neutraal 2050

In de corporatiesector staat duurzaamheid in 2018 hoog op de agenda. De internationale doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn hoog en onmisbaar geworden in de toekomstplannen van de woningcorporatie. Branchevereniging Aedes heeft daarom aan de corporaties en huurders gevraagd om in 2018 na te denken over een duurzame toekomst met CO2-neutrale woningen in 2050. Atrivé ondersteunt corporaties en huurders bij het maken van deze...

Cursus Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast. Zo is het volgens de letter van de nieuwe Woningwet bedoeld. Een prachtige gedachte! Voelt dat in de praktijk ook zo? In een cursus van twee middagen helpen wij om u een bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen. Samen verkennen, ervaringen uitwisselen en praktisch werken zodat u optimaal de...

Cursus Huurbeleid voor huurdersorganisaties: de regels en een beargumenteerd advies

Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Eén procent meer dan vorig jaar. Ouderen en lage inkomens lijken er in de plannen van Rutte III het minst op vooruit te gaan. Wat zou voor uw achterban een rechtvaardige huurverhoging zijn? Woningcorporaties hebben dit jaar echt keuzes te maken in het huurbeleid. Een ideaal moment als huurdersorganisatie om invloed uit te oefenen!

Participatielab voor huurdersorganisaties maandag 9 oktober 2017: 'Goed bestuur'

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer staat het thema ‘goed bestuur’ centraal.

De inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’

Tijdens de inspiratiedag ‘leisure en gebiedsontwikkeling’ lichten verschillende partijen toe welke onconventionele aanpakken zij hebben toegepast om rendement te behalen bij leisure en gebiedsontwikkeling.

Verslag Participatielab 15 mei & 'Save the date' Participatielab 9 oktober

Op 15 mei organiseerde Atrivé het tweede ‘Participatielab’ van 2017. Een bijeenkomst ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van de prestatieafspraken. Op een nieuwe groene locatie, Stay Okay in Bunnik, gingen 25 betrokken huurdersvertegenwoordigers aan de slag met een drietal thema’s.

Het magische wiel

Erger je je regelmatig aan de passiviteit van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld bedachtzaam, of geduldig en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging is, omdat je zelf soms te drammerig bent. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

Atrivé levert bijdrage aan Jaarcongres provincie Gelderland

Tijdens het Jaarcongres ‘Gelderland ziet ruimte’ van provincie Gelderland op 7 juni 2017 verzorgt Anita Lahuis het werkatelier ‘Beugels en zonnepanelen in één campagne: werkt dat?’

Participatielab voor huurdersorganisaties 15 mei 2017: een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisatie bij prestatieafspraken

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Volgende maand, op 15 mei, organiseren we het Participatielab met als thema ‘een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken’.

Masterclass: Huurbeleid in relatie tot vastgoedstrategie

Huurinkomsten vormen een belangrijke bron voor woningcorporaties om de volkshuisvestelijke en organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd vormt de huur een belangrijk component van de woonlasten van huurders. Binnen het huurbeleid zal daarom een optimale balans moeten worden gezocht tussen betaalbaarheid enerzijds en het genereren van voldoende middelen voor investeringen anderzijds.

Corporatiedag 9 maart 2017

Bent u als  corporatie al benaderd voor een initiatief voor een gasloze wijk? In een rondetafelgesprek organiseert Atrivé met medewerking van Aedes een discussie over de uitfasering van het gasnet. Kent u uw partners al in het realiseren van een gasloze wijk? In deze sessie stellen zij zich aan u voor en delen wij inzicht over de verwachtingen van het uitfaseren van het gasnet. Ook krijgt u tips mee van wat zij van corporaties verwachten...

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie als alternatief model voor huren of kopen en/of in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners staat steeds meer in de belangstelling. Zo is de wooncoöperatie in de herziening van de Woningwet opgenomen, ontstaan er steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten en is er tot 1 januari 2019 een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij vervreemding van vastgoed aan wooncoöperaties....

Participatielab voor huurdersorganisaties 13 februari 2017: huurdersorganisatie in verbinding

Atrivé organiseert jaarlijks ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over onderhandelingsstijlen bij prestatieafspraken en praktische instrumenten om de achterban te betrekken en te activeren. Dit jaar gaat het Participatielab over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban.

Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud, 19 januari 2017

Kom naar de praktijkmiddag op 19 januari a.s. en leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

Bent u voorbereid op de governance audit van de Autoriteit Wonen?

De AW schrijft in haar notitie ‘contouren van het toezicht’ over haar governance audit. Deze vindt plaats met als doel de kwaliteit van uw governance te toetsen. Het is een preventief instrument, waarbij de governance niet alleen op papier maar ook vanuit gesprekken wordt beoordeeld. Het gaat hierbij over de PDCA cyclus, de integriteit, de relatie RvC-bestuur en de relatie met de stakeholders. Hoe kunt u zich hier goed op voorbereiden?

Volksbelang (Made) en Goed Wonen (Lage Zwaluwe) worden Woonvizier

De fusie tussen Volksbelang (Made) en Goed Wonen (Lage Zwaluwe) is een feit. De minister heeft inmiddels ingestemd met de fusie, wat betekent dat de fusie per 1 januari 2017 een feit is. De fusiecorporatie zal doorgaan onder de naam ‘Woonvizier’.

Aedes netwerk bijeenkomst VvE-beheer

Op donderdag 13 oktober vindt de volgende bijeenkomst plaats van het netwerk VvE-beheer van Aedes. Op deze bijeenkomst zullen Ronald Franken (Aedes), Mirjam Pronk (Atrivé) en Jacqueline de Rooij (Woonstad Rotterdam) de deelnemers bijpraten over de warmtewet, gemengde VvE's en verduurzaming en subsidies voor VvE's.

Training duurzaamheid voor toezichthouders van woningcorporaties

Corporaties hebben toegezegd om hun woningbezit te verduurzamen en uiteindelijk in 2050 helemaal energieneutraal te zijn. Wat betekent dit voor een corporatie voor de stappen die je vandaag zet in verduurzaming?

Energievakbeurs: ontwikkelingen voor energieadviseurs en VvE-professionals

Marissa van Groenestijn presenteert op de Vakbeurs Energie op 5 oktober de ervaringen van Atrivé met verduurzamingstrajecten binnen VvE’s voor energieadviseurs, VvE-professionals en woningcorporaties.

Lunch & learn: Kennissessie energiebeleid, verlopen labels en datakwaliteit

Na het succes van de vorig jaar, organiseert Atrivé ook dit jaar samen met Vabi weer een kennissessie. Deze keer behandelen we nieuwe technieken in energieprestatieberekeningen en de aankomende ‘energielabel hoos’. U kunt zich kosteloos voor deze kennissessie die op 1 november plaats vindt opgeven.

Bijeenkomst Energie in prestatieafspraken

Hoe kun je energie en duurzaamheid integreren in de prestatieafspraken? Op 23 juni 2016 kunnen corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij het maken of uitvoeren van prestatieafspraken hier met elkaar en met medewerkers van gemeenten en huurdersorganisaties over van gedachten wisselen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met het ministerie van BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Aedes en...

Presentatie onderzoek naar de businesscase van de wooncoöperatie

Op 9 juni organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam het congres: De wooncoöperatie, dat zijn wij! Tijdens de bijeenkomst vindt uitwisseling plaats van de kennis en theorie uit verschillende onderzoeken en de ervaringen die veertien koplopers omtrent dit thema hebben opgedaan.

Lentebijeenkomst Legitimatie en participatie Aedes

In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. Afgelopen 17 mei deelden de pilotdeelnemers hun ervaringen tijdens de Lentebijeenkomst legitimatie en participatie.

Training wonen en zorg voor toezichthouders van woningcorporaties

Veel huurders van uw woningcorporatie zijn 75 jaar of ouder. U huisvest daarnaast diverse mensen met een zorgvraag (mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische stoornis) en verhuurt vastgoed aan zorgaanbieders. Het overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig en zelfredzaam wonen van deze doelgroepen. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt in uw werkgebied en uw vastgoed, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Presentatie SHAERE 2015

Donderdag 12 mei presenteren Bart Jansen (Atrivé) en Ronald Franken (Aedes) de cijfers over 2015 van energiemonitor SHAERE. Marlou Boerebooms en Mirjam Pronk (Atrivé) presenteren de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.

Atrivé op het WoONcongres 2016

Op 7 april is het WoONcongres 2016, georganiseerd door het Ministerie van BZK. Tijdens het congres wordt het nieuwe WoON2015 en een aantal recent afgeronde onderzoeken over de woningmarkt gepresenteerd. Eén daarvan is de door Atrivé opgestelde eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting.

Solar Solutions International op 16 & 17 maart

Solar Solutions International vindt plaats op 16 & 17 maart in de Expo Haarlemmermeer. Atrivé geeft in samenwerking met Aedes een seminar zonne-energie voor woningbouwcorporaties.

Aedes Netwerk Energiebesparing & Duurzaamheid – Donderdag 10 maart 2016

Op 10 maart 2016 vindt een bijeenkomst plaats van het Aedes Netwerk Energiebesparing. Atrivé en Woonstad Rotterdam presenteren daar de resultaten van de pilot verduurzaming gemengde VvE’s.

Huurders willen serieus genomen worden: Participatielab 28 januari 2016

Op 28 januari 2016 organiseerden we een Participatielab voor huurdersorganisaties. We gingen samen aan de slag met nieuwe vormen van participatie die hanteerbaar zijn en waarbij huurdersorganisaties een gevoel van nieuwe betekenis kunnen krijgen. Werken aan participatie is geen straf maar een interessante zoektocht.

Peer review procesmanagement woningcorporaties: Tweede training januari-maart 2016

Ieder weet dat er zo nu en dan iets ‘schort’ in de eigen procesgang. Dat er een leermoment is. En dat dat moment vruchteloos voorbij gaat omdat de eigen organisatie geen capaciteit (er voor over) heeft. Dat er niemand is die het leermoment aangrijpt. Die processen blijven stroef verlopen. En dat zal later opspelen, zeuren, lastig worden. Of dat sommige hardnekkige problemen worden aanvaard. De oplossing om hardnekkige problemen de nek om te...

Netwerkbijeenkomst 'Ouderen en wonen, kansen en bedreigingen'

Het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen organiseert op 26 november een brede netwerkbijeenkomst met als thema 'Ouderen en wonen, kansen en bedreigingen'. Anita Lahuis, senior adviseur wonen, welzijn en zorg, geeft een presentatie over 'Bewustwording langer thuis wonen'. Zij zal vertellen over de bewustwordingscampagne Woon Bewust in de 7 gemeenten in de regio FoodValley en ervaringen in andere gemeenten. Klik hier voor het totale programma. Wilt u...

Workshop Wooncoöperatie

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen huurders door de nieuwe Woningwet een wooncoöperatie oprichten. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Dat is de vraagstelling die centraal staat in deze workshop.

Training vastgoedsturing voor toezichthouders van woningcorporaties

De herijking van de klant- en vastgoedstrategie is een belangrijk vraagstuk voor corporaties naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Woningwet. Het gaat om het passend toewijzen, de omvang en differentiatie van de woningvoorraad, de gewenste aanpassingen aan de voorraad, de investeringen, onderhoud en verduurzaming en de scheiding DAEB en niet-DAEB.

Training 'governance' voor toezichtshouders van woningcorporaties

De nieuwe Woningwet stelt eisen aan de kwaliteit en de ontwikkeling van de organisatie en versterkt daarbij het toezicht op de besturing van de organisatie: de governance. Voor de invulling van goed toezicht is het wenselijk dat de commissarissen vanuit de nieuwe Woningwet en gezien de Governancecode komen tot een gezamenlijke visie op het toezicht, een toetsingskader en stevige rolinvulling.

Training volkshuisvestingsbeleid voor toezichtshouders van woningcorporaties

De strekking van de nieuwe Woningwet is dat corporaties nadrukkelijker op het woonbeleid van de gemeente dienen aan te sluiten. De woonvisie is het uitgangspunt voor het maken van prestatieafspraken. Conform de Woningwet is het de bedoeling dat de woningcorporaties op basis van hun investeringsruimte inzichtelijk maken wat zij gaan bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgave die in de woonvisie is omschreven.

Workshop impact en implementatie van de Woningwet

De nieuwe Woningwet is een uitdaging voor bestuur en commissarissen. De taken en het werkgebied van de woningcorporatie zijn scherper afgebakend, de rol van de gemeenten is uitgebreid en het toezicht wordt verstevigd.

Workshop huurdersparticipatie nieuwe stijl

Atrivé organiseert voor woningcorporaties en huurdersorganisaties een workshop om u te informeren hoe de relatie huurdersorganisatie-verhuurder verandert door de nieuwe Woningwet. In de workshop geven we tips en handvatten hoe u de nieuwe praktijk samen kunt vormgeven. Het doel van de workshop is een mooi fundament leggen voor een goede en gezond kritische samenwerking. De interne workshop is afgestemd op uw specifieke (lokale) situatie en...

Training duurzaamheid: energielabels

Energielabels zijn geïntegreerd in de processen van corporaties op een manier dat veel verschillende lagen medewerkers hiermee te maken hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die energielabels opstellen, medewerkers die beleidsplannen maken met energielabels en medewerkers die klantvragen beantwoorden. Deze medewerkers dienen allen goed voorbereid aan hun taak te beginnen.

Training duurzaamheid: zonne-energie voor technische beheerders

Voor medewerkers in een organisatie waar met zonne-energie wordt gewerkt hebben wij een training zonne-energie ontwikkeld. Met deze training krijgen cursisten algemene en technische kennis over zonnepanelen en zijn zij in staat om het proces en de kwaliteitscontrole van de uitvoering te begeleiden.

Workshop nieuwe Woningwet voor gemeenten

Op 1 juli 2015 gaat de nieuwe Woningwet in werking. Dit verandert uw rol als gemeente. Atrivé nodigt u graag uit om dinsdag 23 juni een workshop te komen volgen over de impact van de nieuwe Woningwet voor u als gemeente. Deze workshop biedt u een scherp idee van de implementatieslag waar de woningcorporaties voor staan en hoe u als gemeente slagvaardig samen kunt werken. Een afvaardiging van BZK komt toelichting geven en praat mee. Een mooie...