Menu

Vallei Wonen wordt na 70 jaar stichting

In Woudenberg, in de provincie Utrecht, verhuurt Vallei Wonen circa 1.100 goede en betaalbare woonruimte aan kwetsbare groepen en klanten met een laag inkomen. Vallei Wonen, opgericht in 1947, kent een sterke lokale verankering. Samen met haar partners zet zij zich in voor leefbare wijken en draagt hierdoor bij aan woonplezier in Woudenberg.

Van oudsher is Vallei Wonen een vereniging. Maar op 20 november jongstleden is tijdens de algemene ledenvergadering de rechtsvorm omgezet van vereniging naar stichting. Aanleiding was een wijziging in de Woningwet. Daardoor moest de algemene ledenvergadering, over een behoorlijk aantal wettelijk aangegeven onderwerpen, steeds schriftelijk advies uitbrengen alvorens tot een besluit gekomen kon worden. Het gevolg zou zijn: een ingewikkeld en vertragend besluitvormingsproces met veel algemene ledenvergaderingen. Atrivé heeft het proces van vereniging naar stichting begeleid. Een zorgvuldig traject, samen met de huurders. U leest er meer over op de site van Vallei Wonen via de volgende link: https://www.valleiwonen.nl/images/stories/documenten/Persbericht_Stichting.pdf

Deel deze pagina op:
  • Robert van Bendegem

    directeur Atrivé
    06 25 05 18 50

    r.van.bendegem@atrive.nl