Menu

Vacature Peelrand Wonen: directeur-bestuurder

Stichting PeelrandWonen is een ambitieuze en sociaal betrokken woningcorporatie in de gemeente Boekel. Vanaf het begin richt PeelrandWonen zich vooral op het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen voor onze doelgroep. Daarnaast ligt het accent ook op zorg, leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden. PeelrandWonen beheert en verhuurt circa 600 woningen die verdeeld zijn over de kernen Boekel en Venhorst. Zij laat zich leiden door de kernwaarden: betrouwbaar, toegankelijk en mensgericht.

Om de komende jaren sturing en richting te geven aan het verwezenlijken van haar doelstellingen zoekt PeelrandWonen een doortastende 

               directeur-bestuurder (0,9 - 1 fte)

Doel van de functie

Als directeur-bestuurder bent u verantwoordelijk voor de totale organisatie en geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van PeelrandWonen. Met oog voor financiële continuïteit en met visie op maatschappelijk ondernemerschap draagt u, in nauwe samenwerking met het managementteam, zorg voor het ontwikkelen van beleid en de vertaalslag van de strategische doelen naar concrete haalbare plannen. U vertaalt de strategie naar jaarplannen en activiteitenplannen. U draagt zorg voor een optimale bedrijfsvoering met een organisatie die in control is. Met respect en gevoel voor uw omgeving weet u het beste uit mensen te halen en zet u de aanwezige potentie in de organisatie optimaal in. U legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Voor de volledige profielschets klik hier.

Sollicitatieprocedure

De procedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé (06 25 05 18 18). De selectiecommissie bestaat uit leden van de raad van commissarissen. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv zien wij graag vóór 22 januari tegemoet. U stuurt deze naar: sollicitatie@atrive.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 6 februari in Eindhoven. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op dinsdag 20 februari. Het assessment vindt plaats in week 9.
De interne en externe werving wordt gelijktijdig gevoerd.

Deel deze pagina op:
  • John van Es

    senior adviseur HR & MD,
    werving en selectie & WNT
    06 25 05 18 18

    j.van.es@atrive.nl