Menu

Aan de slag met de Aedes Routekaart CO2-neutraal

Er is een positief gevoel onder bestuurders over de Aedes Routekaart CO2-neutraal. Dat is de conclusie die getrokken is tijdens het verenigingscongres van Aedes dat op 23 november 2017 heeft plaatsgevonden.

Aedes-bestuurslid Wim Hazeu presenteerde daar het resultaat van het traject dat heeft geleid tot de Aedes Routekaart CO2-neutraal. Het instrument moet woningcorporaties ondersteunen bij het ontwerpen van een plan van aanpak dat beschrijft hoe hun woningvoorraad in uiterlijk 2050 CO2-neutraal wordt. “Het instrument helpt bij het inzichtelijk krijgen van investeringskeuzes en maakt het bijhouden en vergelijken van verduurzamingsresultaten mogelijk”, zo valt te lezen op de website van Aedes.

Uit de vijftien bestuurlijke bijeenkomsten bij corporaties door het land, merken wij als ontwikkelaar van de tool op dat de routekaart een gewenst verhelderend beeld geeft. Het geeft inzicht in de opgave en inspanningen, biedt aanknopingspunten voor zowel individuele als regionale uitdagingen en geeft een gemeenschappelijke structuur aan het denken en communiceren over energetische duurzaamheid in de bebouwde omgeving. De Routekaart geeft corporaties inzicht in hoeveel CO2-uitstoot zij op eigen kracht kunnen reduceren en hoe groot de restopgave is waarvoor zij nog een oplossing zoeken met hun partners.

In opdracht van Aedes en de duurzaamheidscoalitie van woningcorporaties heeft Atrivé meegewerkt aan het traject een tool te ontwikkelen die corporaties ondersteunt bij het maken van langetermijnduurzaamheidsinvesteringen. We zijn als onderdeel van dit proces trots op het resultaat en verheugd met het enthousiasme van de corporatiesector (lees hier meer).

Wij adviseren dan ook iedereen om aan de slag te gaan met de Routekaart, resultaten te analyseren en toenadering te zoeken tot uw partners. Als ontwikkelaar van het instrument biedt Atrivé ondersteuning aan bij woningcorporaties die de tool gaan gebruiken of al verder willen met de resultaten en met hun partners in gesprek willen.

 

 

Deel deze pagina op:
 • David Borger

  adviseur
  06 53 40 81 55

  d.borger@atrive.nl

  Peter Brunt

  adviseur
  06 38 02 23 07

  p.brunt@atrive.nl