Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Toekomstplan woningen Beter Wonen, dat doen we samen met de bewoners

In april 2016 heeft Beter Wonen de huurders van 42 woningen in Hippolytushoef geïnformeerd over het voornemen om samen met de bewoners een toekomstplan te maken voor deze woningen. Frank van der Staay van Atrivé heeft de aanpak ontwikkeld en het traject begeleid.

Vacature commissaris met lokale binding Woningstichting Naarden (open)

Woningstichting Naarden is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie. Wij beheren zo’n 800 woningen, alle in de gemeente Naarden. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase, ook als zij zorg nodig hebben.

Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector: u kunt uw projectplan indienen en gratis advies krijgen

RVO Nederland heeft samen met Aedes, Atrivé en drie collega-adviesbureaus de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector ontwikkeld. In 2016 heeft de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid voor het eerst plaatsgevonden, dit krijgt in 2017 een vervolg. Ook dit jaar kunnen woningcorporaties bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid vraagstukken indienen en daarover bij de vier bureaus gratis advies krijgen.

Vaals; een buitenwijk van Aken of een groene enclave tussen drie grote steden?

Vaals is een Nederlandse gemeente op slechts enkele kilometers afstand van het centrum van Aken, met ongeveer 20% Duitse inwoners. Is Vaals dan een buitenwijk van Aken? Of is het een groene enclave tussen drie grote steden: Aken, Heerlen en Maastricht? Atrivé werkt aan een woonvisie voor Vaals waarbij we gezamenlijk met gemeente en stakeholders op zoek gaan naar de antwoorden.

Analyse prestatieafspraken 2016

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarkt beschreven met in het bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Zonnepanelen roerende zaak

De Huurcommissie heeft haar beleidsboek in juni aangepast om uitsluitsel te geven over het in rekening brengen van kosten verbonden aan zonnepanelen. Voor woningcorporaties betekent dit dat er eindelijk zekerheid is over het in rekening brengen van servicekosten bij zonnepanelen.

Vacature directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua (gesloten)

Woningstichting Sint Antonius van Padua is dé sociale verhuurder in Noordwijkerhout en De Zilk. Wij zijn er voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het regelen van hun huisvesting, maar wij bieden meer dan een dak boven het hoofd. Wij zijn voortdurend op zoek naar slimme en innovatieve manieren om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders, ook voor mensen die net geen recht hebben op een sociale huurwoning.

Atrivé zoekt een medior en senior adviseur HRM & organisatieontwikkeling!

Ben jij een ondernemende en ervaren adviseur met kennis en ervaring op het brede terrein van HRM & organisatieontwikkeling? Dan kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen!

Atrivé zoekt een junior adviseur HRM & organisatieontwikkeling!

Ben jij een jonge ondernemende professional met een afgeronde academische opleiding op het terrein van bedrijfskunde of een soortgelijke opleiding? Heb je maximaal 2 jaar werkervaring? Dan kunnen we mogelijk iets voor elkaar betekenen!

Who Cares… we care!

Atrivé, Tauw, MVRDV en Eyckveld hebben samen gehoor gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om een visie in te dienen voor de ontwerpprijsvraag Who Cares.

Artikel 1 tot 10 van 145