Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Bijeenkomst Participatielab voor huurdersorganisaties over "Huurdersbeleving" op 14 mei 2018

Op 14 mei 2018 organiseerden we het eerste Participatielab van 2018 over het thema "Huurdersbeleving". In het Huis van Portaal in Utrecht, een prachtige plek! Met een inspirerende groep hebben we veel mooie dingen met elkaar gedeeld.

Huurderstevredenheid EPV

Onlangs verscheen het eindrapport van een quickscan van de huurderstevredenheid met de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) en hun vernieuwde (bijna) energie-neutrale woning: het resultaat van een evaluatie-onderzoek van Atrivé in opdracht van het ministerie van BZK.

Vacature Woningbouwvereniging Reeuwijk: financieel coördinator

Woningbouwvereniging Reeuwijk zet zich sinds 1961 in voor huisvestiging in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. We zijn een kleinere, maar onderscheidende, woningcorporatie waarbij lokale inbedding, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Onze kernwaarden zijn: maatschappelijk betrokken, transparant, betrouwbaar en professioneel. De uitdaging voor de komende jaren zijn enerzijds een...

Vacature Veenendaalse Woningstichting: voorzitter raad van commissarissen

De Veenendaalse Woningstichting is een sociale verhuurder in Veenendaal, met ruim 1.200 woningen. Het motto is gewoon goed, met de nadruk op “woon goed”. In het Koersplan 2016-2020 wordt onder woorden gebracht hoe de zij dit in de praktijk brengt. Het motto is te zien in:        gewoon goede dienstverlening                                 ...

Vacature Pré Wonen: directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning

Pré Wonen is een regionale woningcorporatie die mensgericht werkt, nabij is en huurders een perspectief biedt, met als missie: Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren, zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij. Ons talent en onze professionaliteit zetten wij in zodat mensen met een bescheiden inkomen prettig kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Pré Wonen wil hier samen met haar partners in uitblinken,...

Atrivé verzorgt 2e kennissessie over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Op 10 april verzorgde Atrivé een kennissessie over de uitrol van zonnepanelen bij Veluwonen. De sessie brengt het hele traject van A tot Z in beeld en helpt daarmee corporaties om de eerste globale kaders voor beleid en programma te bepalen. De sessie is bij Veluwonen zo goed bevallen (“helder” en “verrassend compleet”) dat deze binnenkort nog eens gehouden wordt voor de medewerkers die er de eerste keer niet bij konden zijn.

Jongerenhuisvesting in Bronckhorst: het vervolg

De pilot jongerenhuisvesting in de gemeente Bronckhorst loopt al sinds september 2017. Sindsdien is er veel aandacht voor geweest, in onder andere De Gelderlander, De Stentor, Regio 8, en Regiobode-online; en nu onlangs ook in het NOS journaal.

Routekaart 3.0 beschikbaar

Veel woningcorporaties hebben de laatste “Routekaart CO2-neutraal 2050” al ingevuld of zijn ‘m aan het invullen. De routekaart is tegenwoordig te vinden in het benchmarkcentrum van Aedes. Aedes verzoekt haar leden om het instrument vóór 1 mei 2018 in te vullen.

Sturen op conditiescore 3 wil niet zeggen dat u het goed doet!

Een van de business Risks van het WSW gaat over de ‘Leeftijd en kwaliteit van de portefeuille’. Naast restant levensduur (economisch) en het energielabel wordt de conditiescore als indicator voor dit risico gebruikt. Hierbij beoordeelt het WSW de conditie van het bezit met een score van 3 (‘redelijke conditie’) of hoger (2 of 1) op de NEN 2767-1:2016 norm (of vergelijkbare objectieve norm) als zijnde een laag risico. De suggestie wordt daarmee...

NRTO-keurmerk voor Atrivé opleidingsactiviteiten

Atrivé is lid geworden van NRTO. Atrivé volgt nu de procedure om het keurmerk te mogen voeren.

Artikel 1 tot 10 van 156