Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Vacature beleidsadviseur Huurdersraad Vestia

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders van Vestia. We zijn de brug tussen Vestia en haar huurders. Op beleidsniveau is de Huurdersraad gesprekspartner, maar we fungeren ook als spreekbuis van de huurders. Het bezit van Vestia strekt zich uit over geheel Nederland, 136 gemeenten, 77.000 huishoudens. De Huurdersraad is een onafhankelijke stichting waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit zes personen, allen ook huurders van...

Vacatures Raad van Commissarissen Beter Wonen Streefkerk

Woningbouwstichting Beter Wonen (WBW) is een kleine woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid in het dorp Streefkerk binnen de gemeente Molenwaard. Het doel van WBW is het realiseren van goed wonen met acceptabele woonlasten in een fijne omgeving in het dorp Streefkerk.

NRTO-keurmerk voor Atrivé opleidingsactiviteiten

Atrivé heeft het NRTO-keurmerk behaald!

Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen krijgt vorm

Afgelopen week hebben bestuur en raad van commissarissen van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend.

Eerste ervaring nul-op-de-meter smaakt naar meer

Corporaties willen tot aan 2050 gemiddeld 25.000 woningen per jaar naar nul-op-de-meter renoveren. Een probleem: wie gaat dat betalen? De corporaties hebben onvoldoende geld, legt Marnix Norder, voorzitter van corporatiekoepel Aedes uit (Cobouw 30 mei 2018).

Bijeenkomst Participatielab voor huurdersorganisaties over "Huurdersbeleving" op 14 mei 2018

Op 14 mei 2018 organiseerden we het eerste Participatielab van 2018 over het thema "Huurdersbeleving". In het Huis van Portaal in Utrecht, een prachtige plek! Met een inspirerende groep hebben we veel mooie dingen met elkaar gedeeld.

Huurderstevredenheid EPV

Onlangs verscheen het eindrapport van een quickscan van de huurderstevredenheid met de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) en hun vernieuwde (bijna) energie-neutrale woning: het resultaat van een evaluatie-onderzoek van Atrivé in opdracht van het ministerie van BZK.

Atrivé verzorgt 2e kennissessie over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Op 10 april verzorgde Atrivé een kennissessie over de uitrol van zonnepanelen bij Veluwonen. De sessie brengt het hele traject van A tot Z in beeld en helpt daarmee corporaties om de eerste globale kaders voor beleid en programma te bepalen. De sessie is bij Veluwonen zo goed bevallen (“helder” en “verrassend compleet”) dat deze binnenkort nog eens gehouden wordt voor de medewerkers die er de eerste keer niet bij konden zijn.

Jongerenhuisvesting in Bronckhorst: het vervolg

De pilot jongerenhuisvesting in de gemeente Bronckhorst loopt al sinds september 2017. Sindsdien is er veel aandacht voor geweest, in onder andere De Gelderlander, De Stentor, Regio 8, en Regiobode-online; en nu onlangs ook in het NOS journaal.

Routekaart 3.0 beschikbaar

Veel woningcorporaties hebben de laatste “Routekaart CO2-neutraal 2050” al ingevuld of zijn ‘m aan het invullen. De routekaart is tegenwoordig te vinden in het benchmarkcentrum van Aedes. Aedes verzoekt haar leden om het instrument vóór 1 mei 2018 in te vullen.

Artikel 1 tot 10 van 154