Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Vertrouwen in de toekomst is goed, ... maar zelf regie houden door vastgoedsturing is beter

Na een formatieperiode van 209 dagen is er op 11 oktober jl. dan eindelijk een regeerakkoord gesloten met als motto “Vertrouwen in de toekomst”. Nu de voornemens van het nieuwe kabinet Rutte III bekend zijn rijst de belangrijke vraag wat dit nu betekent voor corporaties. Met andere woorden, wat is de impact van de plannen van het nieuwe kabinet op de vastgoedstrategie van de corporatie.

"To know or not to know." Is uw datakwaliteit op orde?

Voor corporaties is het belangrijk om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Om tot een strategie en visie te komen die toekomstbestendig is, moeten immers talloze factoren afgewogen worden. Factoren waarvoor een goed inzicht in de aard en omvang van het eigen bezit en kennis over de huurders van belang is zoals: Hoe groot is onze woningvoorraad precies en uit wat voor typen woningen bestaat deze? Welke Energie Index hebben deze woningen?...

Vacature lid raad van commissarissen Woningstichting Obbicht en Papenhoven

Woningstichting Obbicht en Papenhoven zoekt een lid raad van commissarissen met een volkshuisvestelijk en juridisch profiel die vanaf 1 januari 2018 de raad van commissarissen versterkt.

Vacature raad van commissarissen Vryleve

Woonstichting Vryleve is met ongeveer 1.500 woningen sinds jaar en dag de sociale verhuurder in Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer. De zes dorpen die gezamenlijk de gemeente Rijnwaarden vormen in regio De Liemers. De gemeente Rijnwaarden gaat per 1 januari 2018 op in de gemeente Zevenaar. In het nieuwe werkgebied bestaat een goede samenwerking met beide andere corporaties. Met veel enthousiasme zetten de 18 medewerkers zich...

Succesvolle werving directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua

Atti Poelstra begeleidde de uitvoerige wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua te Noodwijkerhout. Hierbij waren de personeelsvertegenwoordiging en het managementteam intensief betrokken. Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout/De Zilk (HBNZ) heeft ook advies gegeven over het profiel van de directeur-bestuurder. Dit tezamen heeft geleid tot een succesvolle benoeming van Merlien Welzijn als...

Vacature 2 leden RvC woonstichting De Zes Kernen (gesloten)

Woonstichting De Zes Kernen is in 1994 opgericht. We beheren ruim 1.300 woningen in de groene (voormalige) gemeente Bernisse. Ons motto is Buitengewoon wonen in Bernisse. De gemeente is vernoemd naar het riviertje de Bernisse, dat samen met natuurgebiedjes, weilanden en bos een aantrekkelijk landschap vormt. De woonstichting ontleent haar naam aan de middeleeuwse plaatsjes Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland, de...

Vacature lid RvC met profiel 'Governance & organisatie/Financieel & control

Woningstichting Gouderak is een kleinschalige, lokaal verankerde partner in het dorp Gouderak. Als dorpscorporatie levert zij haar bijdrage aan de vitaliteit en leefbaarheid van de kern van Gouderak. Woningstichting Gouderak beheert 350 woningen in het dorp Gouderak binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Vacature lid RvC met een profiel 'financiën & control' (gesloten)

Woningcorporatie Woongoed Middelburg werkt in Middelburg vol overtuiging aan huisvesting voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Met ruim 6.000 woningen is Woongoed Middelburg de belangrijkste sociale verhuurder in Middelburg. Daarnaast heeft Woongoed Middelburg circa 150 woningen in Vlissingen en Veere. Woongoed Middelburg is een professionele, bedrijfsmatig ingerichte organisatie met circa 40 betrokken en enthousiaste...

Opnieuw leren en delen met elkaar: Aedes-legitimatieproject in 2017

In 2015 en 2016 namen pakweg dertig corporaties en twaalf huurdersorganisaties actief deel aan het Aedes-legitimatieproject. Eind 2016 werd dit landelijke project, begeleid door Atrivé, afgesloten met een bruisende slotbijeenkomst en enkele inspirerende handreikingen. Dit najaar wisselen deelnemers hun recente ervaringen met elkaar uit.

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht gaan fuseren tot een stevige volkshuisvester in het landelijke gebied van de Westelijke Mijnstreek. Op 12 juli jl. hebben de bestuurders en raden van commissarissen van beide corporaties hiertoe groen licht gegeven. Atrivé heeft de fusie met aandacht voor het formele fusieproces, de organisatie-inrichting en het betrekken van belanghebbenden met veel plezier begeleid.

Artikel 1 tot 10 van 158