Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Inspiratie voor geschikte woonconcepten

Het programma Langer Thuis (onderdeel van Pact voor de Ouderenzorg) richt zich op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Daarbij zijn mantelzorg en nieuwe woonvormen belangrijke thema's. Zowel bij nieuwbouw als herbestemming is het zaak deze thema's goed te exploreren, alvorens tot uitvoering over te gaan. Woonzorg Nederland deed dat.

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé momenteel een onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave voor de zeven West-Friese gemeenten.

Registratie van Atrivé-adviseur Janine Boers als erkend teamcoach

Janine Boers is onlangs geslaagd voor haar opleiding Teamcoaching aan een door de StiR erkend opleidingsinstituut. Daarmee is Janine Boers nu officieel Erkend Teamcoach. En daar zijn we trots op want een goede teamcoach is zeer waardevol in de ontwikkeling van een organisatie.

Woonwensen van gezinnen in de stedelijke woningmarkt

Hoewel gezinnen de laatste jaren steeds stedelijker leken te worden, vertrekken ze nu toch weer uit de stad. Koen Laarman van Atrivé zocht met Frank van Dam van het Planbureau voor de Leefomgeving uit hoe dit wispelturige verhuisgedrag verklaard kan worden.

Short stay woonruimte in de regio Ede-Wageningen

Kwalitatief onderzoek naar vraag- en aanbodontwikkeling van short-stay-woonruimte in de regio Ede-Wageningen.

Onderzoek naar bredere effecten van de Woningwet

Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes de Woningwet. Atrivé doet onderzoek om die evaluatie te voeden. Zoals gebruikelijk wordt 3 jaar na het in werking treden van de Woningwet, door het ministerie van BZK een evaluatieonderzoek gedaan om te onderzoeken in hoeverre het doel van de wet bereikt is. Aedes wilde echter graag zicht op de bredere effecten van de wet.

Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met de provincie Noord-Brabant en de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek het afgelopen jaar hard gewerkt aan de actualisatie van de regionale woningmarktstrategie. De gedragen eindversie is nu klaar voor besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden.

Promotie Atrivé adviseur Eefje Stutvoet over Energietransitie

De situatie van een energieneutrale woningvoorraad lijkt nog ver weg. In haar proefschrift beschrijft Eefje Stutvoet de condities die nodig zijn om renovatieconcepten verder te kunnen ontwikkelen en grootschalig te kunnen toepassen. Atrivé onderschrijft de maatschappelijke waarde van het promotieonderzoek van Eefje en is er bijzonder trots op dat zij voor Atrivé heeft gekozen om haar inzet voor energietransities verder uit te dragen.

Vacatures raad van commissarissen Veluwonen

Veluwonen is een betrokken woningcorporatie met een persoonlijke aanpak. Wij beheren 4.000 huizen in de gemeenten Brummen en Rheden (Laag-Soeren) en in de dorpen van de gemeente Apeldoorn.

Vacatures raad van commissarissen Beter Wonen Streefkerk

Woningbouwstichting Beter Wonen (WBW) is een kleine woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid in het dorp Streefkerk binnen de gemeente Molenwaard. Het doel van WBW is het realiseren van goed wonen met acceptabele woonlasten in een fijne omgeving in het dorp Streefkerk.

Artikel 1 tot 10 van 162