Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Vacature lid RvC met een profiel 'financiën & control'

Woningcorporatie Woongoed Middelburg werkt in Middelburg vol overtuiging aan huisvesting voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Met ruim 6.000 woningen is Woongoed Middelburg de belangrijkste sociale verhuurder in Middelburg. Daarnaast heeft Woongoed Middelburg circa 150 woningen in Vlissingen en Veere. Woongoed Middelburg is een professionele, bedrijfsmatig ingerichte organisatie met circa 40 betrokken en enthousiaste...

Opnieuw leren en delen met elkaar: Aedes-legitimatieproject in 2017

In 2015 en 2016 namen pakweg dertig corporaties en twaalf huurdersorganisaties actief deel aan het Aedes-legitimatieproject. Eind 2016 werd dit landelijke project, begeleid door Atrivé, afgesloten met een bruisende slotbijeenkomst en enkele inspirerende handreikingen. Dit najaar wisselen deelnemers hun recente ervaringen met elkaar uit.

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht gaan fuseren tot een stevige volkshuisvester in het landelijke gebied van de Westelijke Mijnstreek. Op 12 juli jl. hebben de bestuurders en raden van commissarissen van beide corporaties hiertoe groen licht gegeven. Atrivé heeft de fusie met aandacht voor het formele fusieproces, de organisatie-inrichting en het betrekken van belanghebbenden met veel plezier begeleid.

Langer zelfstandig wonen: van opgave naar uitdaging!

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook het overheidsbeleid is hier op gericht. Thuistechnologie (domotica) en beeldschermzorg maken het gemakkelijker om langer comfortabel en veilig te wonen. Echter, nog lang niet iedereen is daarmee al vertrouwd. Met onze bewustwordingscampagne ‘Langer comfortabel wonen’ bevorderen wij dat senioren zich bewust worden van de mogelijkheden en meerwaarde van thuistechnologie en bewust kiezen...

Aedes en Atrivé zetten samen met corporaties koers richting 2050!

‘Samen werken aan vernieuwing en innovatie’, dat is de slogan waarmee Aedes dit jaar haar vernieuwingsagenda heeft gepresenteerd. De sector moet aan de slag met de maatschappelijke opgave van vandaag en morgen waar het energievraagstuk een groot onderdeel van uitmaakt. Concreet wordt deze duurzame lijn uit de vernieuwingsagenda vertaald in een plan voor een CO2-neutrale sector in 2050.

Wooncoöperatie gelukt in Den Haag

Na een lang traject is het de huurders van de Roggeveenstraat in de Zeeheldenbuurt in Den Haag gelukt om als wooncoöperatie hun woningen te kopen van Haag Wonen. Wel moet de Autoriteit Woningcorporaties nog toestemming geven voor de constructie.

Toekomstplan woningen Beter Wonen, dat doen we samen met de bewoners

In april 2016 heeft Beter Wonen de huurders van 42 woningen in Hippolytushoef geïnformeerd over het voornemen om samen met de bewoners een toekomstplan te maken voor deze woningen. Frank van der Staay van Atrivé heeft de aanpak ontwikkeld en het traject begeleid.

Vacature commissaris met lokale binding Woningstichting Naarden (gesloten)

Woningstichting Naarden is een kleinschalige, actieve en klantvriendelijke woningcorporatie. Wij beheren zo’n 800 woningen, alle in de gemeente Naarden. Een groot deel van onze woningen is geschikt voor bewoners in iedere levensfase, ook als zij zorg nodig hebben.

Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector: u kunt uw projectplan indienen en gratis advies krijgen

RVO Nederland heeft samen met Aedes, Atrivé en drie collega-adviesbureaus de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector ontwikkeld. In 2016 heeft de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid voor het eerst plaatsgevonden, dit krijgt in 2017 een vervolg. Ook dit jaar kunnen woningcorporaties bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid vraagstukken indienen en daarover bij de vier bureaus gratis advies krijgen.

Vaals; een buitenwijk van Aken of een groene enclave tussen drie grote steden?

Vaals is een Nederlandse gemeente op slechts enkele kilometers afstand van het centrum van Aken, met ongeveer 20% Duitse inwoners. Is Vaals dan een buitenwijk van Aken? Of is het een groene enclave tussen drie grote steden: Aken, Heerlen en Maastricht? Atrivé werkt aan een woonvisie voor Vaals waarbij we gezamenlijk met gemeente en stakeholders op zoek gaan naar de antwoorden.

Artikel 1 tot 10 van 151