Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Vacature voorzitter RvC Leystromen met een volkshuisvestelijk profiel

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.700 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee is zij een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.

Bijeenkomst Participatielab voor huurdersorganisatie met het thema 'goed bestuur' 9 oktober 2017

Op 9 oktober organiseerde Atrivé het derde ‘Participatielab’ van 2017 over het thema ‘goed bestuur’. Een onderwerp dat leeft in het land. Huurdersorganisaties vragen zich af: “Hoe weten we dat we goed bezig zijn als bestuur? Hoe kan een bestuursevaluaties ons helpen? Ligt de beloning en inzet in lijn met andere huurdersorganisaties in het land? Hoe zorgen we dat we als bestuur dicht bij onze achterban staan?”. Allemaal vragen die veel...

Aan de slag met de Aedes Routekaart CO2-neutraal

Er is een positief gevoel onder bestuurders over de Aedes Routekaart CO2-neutraal. Dat is de conclusie die getrokken is tijdens het verenigingscongres van Aedes dat op 23 november 2017 heeft plaatsgevonden.

Atrivé als opleidingsinstituut

Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk. Binnen Atrivé is echter de afgelopen tijd de behoefte gegroeid om ons actiever te profileren op dit onderdeel van ons werk. We willen de kwaliteit van onze opleidingen en trainingen verder verbeteren en onze klanten laten meeprofiteren van andere voordelen die verbonden zijn...

Jongeren kansen bieden op betaalbare woningen in Bronckhorst

Al langere tijd is bekend dat de woonsituatie voor jongeren in Bronckhorst niet ideaal is. Meerdere jongeren trekken er weg of blijven bij hun ouders wonen, maar hoe kan dit veranderen? De gemeente Bronckhorst wilde niet langer wachten en nam Atrivé in de arm, om de mogelijkheden te verkennen van een kwalitatieve versterking van het woningaanbod. Daarbij was het nadrukkelijk de bedoeling ook de jongeren uit de gemeente te betrekken. Niet...

Vertrouwen in de toekomst is goed, ... maar zelf regie houden door vastgoedsturing is beter

Na een formatieperiode van 209 dagen is er op 11 oktober jl. dan eindelijk een regeerakkoord gesloten met als motto “Vertrouwen in de toekomst”. Nu de voornemens van het nieuwe kabinet Rutte III bekend zijn rijst de belangrijke vraag wat dit nu betekent voor corporaties. Met andere woorden, wat is de impact van de plannen van het nieuwe kabinet op de vastgoedstrategie van de corporatie.

"To know or not to know." Is uw datakwaliteit op orde?

Voor corporaties is het belangrijk om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Om tot een strategie en visie te komen die toekomstbestendig is, moeten immers talloze factoren afgewogen worden. Factoren waarvoor een goed inzicht in de aard en omvang van het eigen bezit en kennis over de huurders van belang is zoals: Hoe groot is onze woningvoorraad precies en uit wat voor typen woningen bestaat deze? Welke Energie Index hebben deze woningen?...

Succesvolle werving directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua

Atti Poelstra begeleidde de uitvoerige wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua te Noodwijkerhout. Hierbij waren de personeelsvertegenwoordiging en het managementteam intensief betrokken. Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout/De Zilk (HBNZ) heeft ook advies gegeven over het profiel van de directeur-bestuurder. Dit tezamen heeft geleid tot een succesvolle benoeming van Merlien Welzijn als...

Opnieuw leren en delen met elkaar: Aedes-legitimatieproject in 2017

In 2015 en 2016 namen pakweg dertig corporaties en twaalf huurdersorganisaties actief deel aan het Aedes-legitimatieproject. Eind 2016 werd dit landelijke project, begeleid door Atrivé, afgesloten met een bruisende slotbijeenkomst en enkele inspirerende handreikingen. Dit najaar wisselen deelnemers hun recente ervaringen met elkaar uit.

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht gaan fuseren tot een stevige volkshuisvester in het landelijke gebied van de Westelijke Mijnstreek. Op 12 juli jl. hebben de bestuurders en raden van commissarissen van beide corporaties hiertoe groen licht gegeven. Atrivé heeft de fusie met aandacht voor het formele fusieproces, de organisatie-inrichting en het betrekken van belanghebbenden met veel plezier begeleid.

Artikel 1 tot 10 van 137