Menu

We zijn dagelijks bezig met interessante vraagstukken en projecten. Via Atrivé nieuws blijft u op de hoogte.

Nieuws volgen

Atrivé nieuws

Vacature Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken: directeur-bestuurder

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren zo’n 2.500 sociale huurwoningen. Goed wonen is voor ons meer dan een goede woning voor mensen met een klein inkomen. Wij weten wat er speelt in de regio en bij onze huurders en zoeken met onze partners voortdurend naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken.

Benchmark Formatie, Productiviteit en Dienstverlening

Formatie getoetst aan de productiviteit van processen; een verdieping op de Aedes Benchmark. - Hoe productief werken we in de processen? - Is onze span of control oké? - Hebben we niet te weinig staf in huis? - Op welke processen kunnen we leren van anderen? Bovenstaande vragen worden opgeroepen door de uitkomsten van de algemene Aedes benchmark. Daarom willen wij graag met geïnteresseerde partijen een verdiepende benchmark opstarten.

HR-cyclus nieuwe stijl

Organisaties veranderen; structuren en processen worden flexibeler en we denken minder in taken en meer in processen. Dat heeft invloed op de HR-cyclus en de trajecten rondom beoordelen en belonen. Nu is het vaak zo dat de leidinggevende de drijvende kracht is achter, en regie voert over de ontwikkeling van medewerkers (en de bijbehorende beoordeling daarvan). Maar bij organisaties zie je steeds vaker de behoefte om medewerkers zelf de regie te...

Matchen en ontwikkelen met TMA

Het landschap van corporaties en gemeenten is enorm in beweging. Niet alleen organisaties moeten wendbaar zijn, medewerkers ook. Om organisatiedoelen te realiseren, heeft u medewerkers met de juiste drive & talenten nodig.

Vacature lid RvC Volksbelang Helmond

Woningbouwvereniging Volksbelang is een stedelijke corporatie met circa 2.800 verhuureenheden in de gemeente Helmond. Een belangrijk deel van dit bezit ligt in en rond de binnenstad van Helmond, waar de komende jaren een stevige renovatieopgave ligt. Volksbelang vindt kwaliteit van wonen én leven belangrijk. Dat realiseren we onder andere door samen te werken met onze partners en huurders. We richten ons qua taakstelling vooral op de...

Vacatures Pré Wonen: directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning én directeur Wonen & Vastgoed (gesloten)

Pré Wonen is een regionale woningcorporatie die mensgericht werkt, nabij is en huurders een perspectief biedt, met als missie: Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren, zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij. Ons talent en onze professionaliteit zetten wij in zodat mensen met een bescheiden inkomen prettig kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Pré Wonen wil hier samen met haar partners in...

Vernieuwing opleidingen en trainingen voor huurdersorganisaties in 2018

Sinds ons eerste Atrivé Participatielab medio 2014 groeiden de Participatielabs voor huurdersorganisaties uit tot plekken voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie. Ont-moeten én leren. In 2018 bieden we een mix van laagdrempelige Participatielabs en specifieke cursussen.

Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt u

Deze week is de Aedes Routekaart uitgevraagd door Aedes. Alle corporaties kunnen nu officieel aan de slag met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050! De tool is ontwikkeld als een voorbeeldplan die gebruikmaakt van verschillende vastgoedscenario’s. De Routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten. Veel corporaties hebben de afgelopen maanden samen met ons geoefend met de invulling van...

Nieuw ondernemingsplan Ons Huis

Atrivé heeft Ons Huis in Apeldoorn begeleid bij de totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan ‘Ons Huis: actief en dichtbij!’ voor de periode 2018-2020. De betrokkenheid en raadpleging van belanghebbenden in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen, evenals de eigen medewerkers stond hierbij centraal. Het resultaat is een compact ondernemingsplan waarin de strategische agenda voor de komende jaren is uitgewerkt en die Ons Huis houvast biedt bij de...

Vacatures Zeeuwland: 2 leden raad van commissarissen

Woningcorporatie Zeeuwland is per 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen Zeeuwland uit Zierikzee en Woonburg uit Koudekerke. Dagelijks zorgen we ervoor dat onze huurders van zo’n 6.000 huurwoningen op Walcheren en Schouwen-Duiveland plezierig wonen. De ambitie van Zeeuwland is om te voorzien in voldoende betaalbare woningen voor onze doelgroep in een plezierige woonomgeving. Onze focus ligt op het aanbieden van woningen aan huishoudens...

Artikel 1 tot 10 van 147