Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Opfriscursus EPA-W

EPA-W opnemers en EPA-W adviseurs die voor 1 januari 2017 hun bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, dienen in 2018 een 1-daagse geaccrediteerde EPA-W opfriscursus te volgen. Dit is een vanuit de KviNL COEC Richtlijn voortvloeiende verplichting. Atrivé is door KvINL geaccrediteerd om deze 1-daagse opfriscursus te geven en de inhoud voldoet daarmee aan de eisen van de EPA examencommissie. De opfriscursus wordt afgesloten met een...

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'leefbaarheid'

Ook in 2018 gaan we weer voor mooie Participatielabs! Op 2 oktober is het volgende Participatielab over ‘Leefbaarheid’. In het Huis van Portaal in Utrecht bespreken we hoe je "wat-er-onder-de-huurders-leeft" in kan brengen. Wilt u ook meedoen? Lees meer over het programma en geef u snel op.

Meer inzicht met Insights Discovery

Atrivé helpt organisaties op veel manieren om beter te presteren. Één van die manieren is met behulp van Insights Discovery. Met behulp van Insights Discovery krijgen uw medewerkers inzicht in hun eigen gedrag en mogelijke valkuilen. Medewerkers leren aan de hand van Insights ook elkaars sterke punten kennen en waarderen, met alle positieve gevolgen van dien.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature beleidsadviseur Huurdersraad Vestia

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders van Vestia. We zijn de brug tussen Vestia en haar huurders. Op beleidsniveau is de Huurdersraad gesprekspartner, maar we fungeren ook als spreekbuis van de huurders. Het bezit van Vestia strekt zich uit over geheel Nederland, 136 gemeenten, 77.000 huishoudens. De Huurdersraad is een onafhankelijke stichting waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit zes personen, allen ook huurders van...

Vacatures Raad van Commissarissen Beter Wonen Streefkerk

Woningbouwstichting Beter Wonen (WBW) is een kleine woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid in het dorp Streefkerk binnen de gemeente Molenwaard. Het doel van WBW is het realiseren van goed wonen met acceptabele woonlasten in een fijne omgeving in het dorp Streefkerk.

NRTO-keurmerk voor Atrivé opleidingsactiviteiten

Atrivé heeft het NRTO-keurmerk behaald!

Publicaties & blogs

Langer Thuis: gebiedsgericht samenwerken aan opgaven

“Thuis zo lang het kan” is het uitgangspunt van het programma Langer Thuis dat het ministerie van VWS in juni lanceerde. Hoe gaat ú daarmee aan de slag? Wij zien in de dagelijkse praktijk dat Langer Thuis breed opgepakt kan en moet worden: gebiedsgericht, in samenwerking en vanuit de opgaven die er zijn.

Nieuwe energie door Rotterdam

Het heeft even geduurd, maar het coalitieakkoord in de gemeente Rotterdam is eind vorige maand gepresenteerd. Dit akkoord heeft de titel ‘nieuwe energie voor Rotterdam’ gekregen. Atrivé-adviseur Kevin Vijftigschild heeft het afgelopen half jaar bij de gemeente Rotterdam de beleidspositie ‘wonen en langer thuis’ ingevuld vanuit een detachering. Naar eigen zeggen geeft dat ‘nieuwe energie dóór Rotterdam’.

Klimaatakkoord gepresenteerd, nu aan de slag!

Natuurlijk is er van alles te zeggen over het klimaatakkoord. Maar dit is het bod na maanden polderen. Duidelijk is wel dat we aan de slag moeten. We zijn voorbij het punt om te spreken over ambities. Het zijn doelstellingen geworden; een opgave die we met zijn allen moeten gaan realiseren.