Menu
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Participatielab: versterken huurdersorganisaties & goed samenwerken

  Elk jaar organiseren we een ‘participatielab’ voor huurdersorganisaties ter inspiratie, intervisie en uitwisseling. Dit jaar over: het versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban én goed samenwerken met corporaties. 

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vijf bouwstenen voor uw ESF-subsidieaanvraag ‘Duurzame Inzetbaarheid’

  Zou het niet mooi zijn om met behulp van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid uw woningcorporatie toekomstbestendig te maken? Onze medewerkers van Atrivé kunnen u helpen bij de subsidieaanvraag.

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de TRIAS Legitimatiecheck .

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Participatielab voor huurdersorganisaties 13 februari 2017: huurdersorganisatie in verbinding

Atrivé organiseert jaarlijks ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over onderhandelingsstijlen bij prestatieafspraken en praktische instrumenten om de achterban te betrekken en te activeren. Dit jaar gaat het Participatielab over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban.

Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud, 19 januari 2017

Kom naar de praktijkmiddag op 19 januari a.s. en leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie staat steeds meer in de belangstelling. Het wordt gezien als een alternatief model voor huren of kopen. Ook zien mensen kansen om in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners. De wooncoöperatie is in de herziening van de Woningwet opgenomen en er ontstaan steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten. Tot 1 januari 2019 is er een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij...

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature lid raad van commissarissen Wonen Wateringen met kwaliteitsprofiel techniek, vastgoedbeheer en projectontwikkeling (open)

Wonen Wateringen is een kleine corporatie in het Westland. Wonen in het Westland staat voor de combinatie van compact-dorps wonen en de nabijheid van stedelijke voorzieningen. Wonen Wateringen zet zich in voor het behoud van deze unieke combinatie. Zij is een dienstverlenend bedrijf dat zorgt voor goed en betaalbaar wonen en voor een leefbare, prettige woonomgeving. Specifieke betrokkenheid gaat uit naar groepen in een kwetsbare positie. Wonen...

Vacature voorzitter raad van commissarissen met een volkshuisvestelijk profiel (open)

MeerWonen is een sociaal betrokken en ambitieuze woningcorporatie met als werkgebied de gemeenten Oegstgeest en Kaag en Braassem. Wij bouwen, verhuren en onderhouden (sociale) huurwoningen in deze gemeenten en maken ons sterk voor goede, betaalbare woningen in wijken en dorpen waar het prettig wonen is. Ons accent ligt sterk op leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden. MeerWonen beheert en verhuurt circa 3.340 woningen.

Viveste (Houten) en Volksbelang (Wijk bij Duurstede) spreken intentie tot fusie uit

Op 14 december j.l. hebben de directeur-bestuurders en voorzitters van beide RvC's een intentieovereenkomst om te fuseren getekend. Zo kan er in het Kromme Rijngebied een sterke, lokaal verankerde, woningcorporatie gaan ontstaan. Atrivé begeleidt dit proces.

Publicaties & blogs

Nieuwsbrief Atrivé december

De nieuwsbrief van december staat vol met actueel nieuws: de publicatie samenwerking/fusie, de publicatie visitatie & commissarissen, een blog over jongeren op de woningmarkt, een tweede blog over investeringen in vastgoed, de toolbox legitimatie, het participatielab voor huurdersorganisaties, integratie SHAERE in de Aedes benchmark en dagelijks onderhoud op basis van NEN 2767.

Blog: Investeren? En waarin dan?

Er is weer veel commotie ontstaan door uitspraken van minister Blok in het AD van 2 december en die hij nog eens herhaald heeft in De Monitor van zondag 11 december (Huurproblemen bij senioren). Hij vindt dat de corporatiesector te veel op het geld zit: in 2015 meer verdiend dan enig ander bedrijf in Nederland en minder geïnvesteerd dan in het jaar daarvoor! Het gebrek aan investeringen draagt bij aan lange wachtlijsten en tochtige sociale...

VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

In opdracht van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft Atrivé de handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ geschreven. Het is een praktische handreiking voor commissarissen en bestuurders, mede gevoed vanuit onze kennis en expertise van zowel de wet- en regelgeving als de dagelijkse praktijk.