Menu
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Verduurzaming VvE’s

  Woonstad VvE beheer en Atrivé hebben aan de hand van een duurzame menukaart een unieke aanpak met bewonersparticipatie ontwikkeld. Meer weten over onze instrumenten rond duurzaam wonen?

  Lees verder
 • Implementatie nieuwe Woningwet

  Met het ingaan van de nieuwe Woningwet wordt verwacht dat u stappen zet om uw organisatie ‘woningwet-proof’ te maken. Atrivé begeleidt woningcorporaties door middel van een pragmatische insteek.

  Lees verder
 • Sober en doelmatig organiseren

  Vergroot de zelfsturing door medewerkers door het verdelen van verantwoordelijkheden in de organisatie, het flexibel werken in teams en het optimaliseren van werkprocessen. Zo krijgt u een efficiënte organisatie met lage kosten met medewerkers in hun kracht.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Actueel nieuws &
projectnieuws

STAAT VAN DE VOLKSHUISVESTING

In opdracht van minister Blok doet Atrivé onderzoek onder corporaties naar betaalbaarheid, duurzaamheid, urgente doelgroepen en wonen & zorg.

Meer nieuws

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

We organiseren regelmatig trainingen en bijeenkomsten om met anderen te verdiepen en kennis te delen. Onze nieuwste training is de Peer Review Procesmanagement Woningcorporaties.

Lees meer

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Impact van de nieuwe Woningwet voor corporaties, huurders en gemeenten

Lees meer

Agenda & opleidingen

Peer review procesmanagement woningcorporaties: leren van elkaar

Ieder weet dat er zo nu en dan iets ‘schort’ in de eigen procesgang. Dat er een leermoment is. En dat dat moment vruchteloos voorbij gaat omdat de eigen organisatie geen capaciteit (er voor over) heeft. Dat er niemand is die het leermoment aangrijpt. Die processen blijven stroef verlopen. En dat zal later opspelen, zeuren, lastig worden. Of dat sommige hardnekkige problemen worden aanvaard. De oplossing om hardnekkige problemen de nek om te...

Workshop Wooncoöperatie

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen huurders door de nieuwe Woningwet een wooncoöperatie oprichten. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Dat is de vraagstelling die centraal staat in deze workshop.

Training vastgoedsturing voor toezichtshouders van woningcorporaties

De herijking van de klant- en vastgoedstrategie is een belangrijk vraagstuk voor corporaties naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Woningwet. Het gaat om het passend toewijzen, de omvang en differentiatie van de woningvoorraad, de gewenste aanpassingen aan de voorraad, de investeringen, onderhoud en verduurzaming en de scheiding DAEB en niet-DAEB.

Actueel nieuws & projectnieuws

Enquête Staat van de Volkshuisvesting

Minister Blok informeert begin 2016 de Tweede kamer over de Staat van de Volkshuisvesting. Hij hecht groot belang aan een evenwichtig en actueel beeld van de sector woningcorporaties. Atrivé is goed thuis in deze materie en heeft veel ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Atrivé heeft dan ook de opdracht gekregen om het gewenste inzicht te genereren en onderzoek te doen naar de vier prioritaire thema’s in de volkshuisvesting,...

Vacature directeur-bestuurder Ressort Wonen

Ressort Wonen is een kleine woningcorporatie, gevestigd op een bijzondere plek. Tussen de A15 en de Nieuwe Waterweg, omsloten door het Botlekgebied en Europoort, bevindt zich het dorp Rozenburg op het gelijknamige voormalige eiland. Sinds 2010 is Rozenburg onderdeel van de gemeente Rotterdam. De uitdaging is om de authenticiteit van dit woongebied en van Ressort Wonen te behouden binnen de grote gemeente en tussen grotere corporaties. Ressort...

Participatie in perspectief: De staat van participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties

Veel woningcorporaties heroriënteren zich op de invulling van huurdersparticipatie. In de nieuwe Woningwet is een grotere rol weggelegd voor huurdersbelangenorganisaties (HBO’s), onder meer bij het maken van prestatieafspraken. Bovendien vraagt de huidige maatschappij andere manieren om huurders te activeren en bij het beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de participatie van...

Publicaties & blogs

Participatie in perspectief: De staat van participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties

Veel woningcorporaties heroriënteren zich op de invulling van huurdersparticipatie. In de nieuwe Woningwet is een grotere rol weggelegd voor huurdersbelangenorganisaties (HBO’s), onder meer bij het maken van prestatieafspraken. Bovendien vraagt de huidige maatschappij andere manieren om huurders te activeren en bij het beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de participatie van...

Een gedegen voorbereiding met de quickstart visitatie

Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties. De visitatiemethodiek 4.0 is inmiddels vervangen door 5.0. Dit betekent onder andere meer nadruk op presteren naar opgaven (in plaats van eigen ambities), het lerend vermogen van de organisatie en een meer centrale plaats voor de governance (besturing en intern toezicht). Naast een vernieuwd beoordelingskader, worden corporaties bovendien...

Maatschappelijk vastgoed en bedrijfs onroerend goed

Zelf blijven doen, uitbesteden of vervreemden? De nieuwe Woningwet vraagt om inzicht en keuzes.