Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Zelfevaluatie

Raden van commissarissen hebben drie taken: 1. Een toezichthoudende taak, 2. een rol als sparringpartner voor het bestuur en 3. een werkgeversrol. Welke verplichtingen hangen daar mee samen en hoe kunnen die worden uitgevoerd.

Governance, want iedereen wil goed kunnen sturen

Voor organisaties is een adequate en betrouwbare sturing belangrijk; zowel voor de ontwikkeling van een organisatie als voor de stabiliteit van de organisatie. De manier waarop de aansturing aan de top georganiseerd is en uitgevoerd wordt, noemen we governance. Daar zijn spelregels voor, maar met die spelregels is niet alles geregeld. Daarbinnen is bewegingsvrijheid die vraagt om verantwoordelijkheid.

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'huurdersbeleving' op 14 mei 2018

Ook in 2018 gaan we weer voor mooie Participatielabs! Het eerste Participatielab van dit jaar op 14 mei gaat over het thema ‘Huurdersbeleving'. In het Huis van Portaal in Utrecht bespreken we hoe wat er onder de huurders leeft in te brengen. Wilt u ook meedoen? Lees meer over het programma en geef u snel op.

Actueel nieuws & projectnieuws

Jongerenhuisvesting in Bronckhorst: het vervolg

De pilot jongerenhuisvesting in de gemeente Bronckhorst loopt al sinds september 2017. Sindsdien is er veel aandacht voor geweest, in onder andere De Gelderlander, De Stentor, Regio 8, en Regiobode-online; en nu onlangs ook in het NOS journaal.

Vacature Stichting Uithuizer Woningbouw: lid RvC met profiel financiën en control

Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) is een woningcorporatie in Uithuizen met circa 800 verhuureenheden. De organisatie is financieel gezond. Er is bewust voor gekozen om de huidige schaalgrootte te behouden. Op deze wijze blijft SUW herkenbaar voor haar bewoners en aanspreekbaar voor de gemeente Eemsmond. Ze kan daardoor lokaal kleur geven aan de kwaliteit van het wonen. Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Eemsmond, Bedum, De Marne en...

Vacature l'escaut woonservice: manager Wonen

L’escaut woonservice is een maatschappelijke onderneming, actief op het gebied van wonen en leven, die midden in de samenleving staat. We bezitten ruim 6.000 woningen in de gemeente Vlissingen. Vlissingen is een havenstad. Een stad van werkers en doeners. Dit zit in de DNA van de stad, van de Vlissinger en daarmee ook in het DNA van onze corporatie. De komende jaren richten wij ons op het bieden van goed wonen in een passende woonomgeving met...

Publicaties & blogs

De maatschappij op visitie: visitatie nieuwe stijl

De meeste corporaties die ik ken doen enorm hun best om goede dingen te doen voor bewoners en samenleving. Het overgrote deel van die inspanningen wordt geleverd in het dagelijkse werk en wordt zichtbaar en tastbaar in het directe contact van corporatiemedewerkers met bewoners aan de balie bij de corporatie of in en rondom de woning. Daar wordt de maatschappelijke dienst daadwerkelijk verleend en veel maatschappelijke waarde tot stand gebracht.

Atrivé nieuwsbrief februari 2018

We zijn weer volop aan de gang bij corporaties en gemeentes met vooruitstrevende onderwerpen. Interessante onderwerpen waarbij we samen met de klant organisaties ontwikkelen en verbeteren.

Hoe gaan we na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag met de opgave wonen en zorg

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De programma’s zijn gemaakt en de kandidaat raadsleden van de verschillende partijen staan klaar om zitting te nemen in de gemeenteraad. Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties zien de opgaven op het gebied van Wonen en Zorg, ervaren knelpunten en willen ermee aan de slag.