Menu
 • Publicatie bouwstenen voor de wooncoöperatie gereed

  De verkenning van de businesscase van wooncoöperaties door Atrivé in opdracht van Platform 31 droeg bij aan de versoepeling van regels rondom de verkoop van corporatiewoningen aan wooncoöperaties. Bekijk hier de publicatie.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Werving en selectie

  Regelmatig begeleidt Atrivé werving en selecties voor woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de Kamerbrief over de energieprestatievergoeding.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

Energievakbeurs: ontwikkelingen voor energieadviseurs en VvE-professionals

Marissa van Groenestijn presenteert op de Vakbeurs Energie op 5 oktober de ervaringen van Atrivé met verduurzamingstrajecten binnen VvE’s voor energieadviseurs, VvE-professionals en woningcorporaties.

Lunch & learn: Kennissessie energiebeleid, verlopen labels en datakwaliteit

Na het succes van de vorig jaar, organiseert Atrivé ook dit jaar samen met Vabi weer een kennissessie. Deze keer behandelen we nieuwe technieken in energieprestatieberekeningen en de aankomende ‘energielabel hoos’. U kunt zich kosteloos voor deze kennissessie die op 1 november plaats vindt opgeven.

Resultaatgericht uitbesteden van (dagelijks) onderhoud

"Save the date": op 19 januari 2017 organiseert Atrivé een studiemiddag ‘Resultaatgericht uitbesteden van (dagelijks) onderhoud’.

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature: lid Raad van Commissarissen met expertise op het gebied van financiën en control (open)

Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen (Nieuwpoort) zijn voornemens begin 2017 met elkaar te fuseren. De nieuw te werven commissaris zal met ingang van de fusiedatum lid worden van de Raad van Toezicht van de fusiecorporatie.

Vacature Commissaris voor fusiecorporatie (open)

Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen fuseren per 1 januari 2017. Voor de fusiecorporatie zijn we op zoek naar een commissaris met het profiel ‘control & juridisch’.

Aanzet aanpassing regels verkoop corporatiewoningen aan wooncoöperaties

Naar aanleiding van een verkenning van de businesscase van wooncoöperaties door Atrivé in opdracht van Platform31 heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangekondigd een experiment te starten waarin de regels rondom de verkoop van corporatiewoningen aan wooncoöperaties worden aangepast.

Publicaties & blogs

Atrivé nieuwsbrief september

Onderwerpen van de september nieuwsbrief zijn: Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS, de publicatie over de businesscase de wooncoöperatie, een blog van onze nieuwe collega over prestatieafspraken, de dorpsalliantieaanpak, de stakeholdersjourney etc.

Blog: Prestatieafspraken. De overlegstructuur ontrafeld.

Prestatieafspraken, wie maakt ze niet tegenwoordig? Het is niet helemaal nieuw, maar de wederzijdse afhankelijkheid maakt het een uitdagend traject. Een aspect is de korte tijdspanne waarin alles tot stand moet komen: tussen 1 juli en 15 december. Het ander aspect is het aantal partijen dat aan tafel zit. Deze hebben beide invloed op elkaar en op de besluitvorming in het hele proces.

Publicatie bouwstenen voor de wooncoöperatie

In opdracht van Platform31 analyseerde Atrivé de businesscase van de wooncoöperatie. Dit rapport brengt de resultaten van vier onderzochte businesscases en biedt praktische handvatten om de wooncoöperatie als organisatievorm een eigen plek op de woningmarkt te geven. Daarnaast is samen met Finance Ideas een rekeninstrument ontwikkeld. Wooncoöperaties kunnen met dit instrument direct aan de slag met de uitwerking van hun verdienmodel.