Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Nieuwe tweedaagse van de P&O Kring Zuid over integriteit

Donderdag 20 en vrijdag 21 september heeft de P&O Kring Zuid weer haar tweedaagse. Onderwerp is dit maal integriteit en integer handelen van de hr-medewerker. Geef u snel op; in elk geval vóór 12 september.

Aedes MKW-platform: Verdiepingssessie P&O - #hoedan

Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers, zodat zij goed voor huurders en stakeholders zorgen? In deze sessie het gaat om delen van kennis en reflecteren op persoonlijk leiderschap. Ook komen basisprincipes van teamwerk aan bod.

Opfriscursus EPA-W

EPA-W opnemers en EPA-W adviseurs die voor 1 januari 2017 hun bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, dienen in 2018 een 1-daagse geaccrediteerde EPA-W opfriscursus te volgen. Dit is een vanuit de KviNL COEC Richtlijn voortvloeiende verplichting. Atrivé is door KvINL geaccrediteerd om deze 1-daagse opfriscursus te geven en de inhoud voldoet daarmee aan de eisen van de EPA examencommissie. De opfriscursus wordt afgesloten met een...

Actueel nieuws & projectnieuws

Inspiratie voor geschikte woonconcepten

Het programma Langer Thuis (onderdeel van Pact voor de Ouderenzorg) richt zich op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Daarbij zijn mantelzorg en nieuwe woonvormen belangrijke thema's. Zowel bij nieuwbouw als herbestemming is het zaak deze thema's goed te exploreren, alvorens tot uitvoering over te gaan. Woonzorg Nederland deed dat.

Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Voor de concrete invulling van de regionale woonvisie in West-Friesland, voert Atrivé momenteel een onderzoek uit naar de kwalitatieve planopgave voor de zeven West-Friese gemeenten.

Atrivé-adviseur Janine Boers, nu officieel erkend teamcoach

Janine Boers is onlangs geslaagd voor haar opleiding Teamcoaching aan de School voor Coaching, een door de StiR erkend opleidingsinstituut. En daar zijn we trots!! Want een goede teamcoach is voor onze opdrachtgevers waardevol bij de ontwikkeling van hun teams en dus bij de ontwikkeling van hun organisatie.

Publicaties & blogs

Participatielab zet ‘leefbaarheid’ op de agenda!

Huurdersorganisaties zijn vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op verschillende onderwerpen, zo ook leefbaarheid. De Woningwet 2015 wijst leefbaarheid aan als één van de volkshuisvestelijke prioriteiten waar de sector mee aan de slag moet. Hoe je hier in de praktijk mee omgaat, blijkt een vraagstuk.

Verwarmen zonder fossiel in 2050

Het stookseizoen komt er weer aan, dus een prima tijd om stil te staan bij de mogelijkheden om dat "stoken" zonder fossiele brandstoffen te doen. In deze blog maakt adviseur Bart Jansen een sprong in de tijd en beschrijft ons hoe het er in 2050 (mogelijk) uit ziet. En, terugkomend in 2018 beschrijft hij wat nu de grootste uitdaging is.

Verduurzamen en langer zelfstandig wonen: een goede combi bij de (ver)bouw van woningen!

Nieuwbouw of het verbeteren van bestaande woningen, biedt veel kansen om meer wooncomfort en kwaliteit toe te voegen. Wie deze kansen goed benut, kan zowel scoren op onderhouds- en duurzaamheidsprestatie, als verbeteringen bereiken op het gebied van "langer zelfstandig thuis wonen". Vaak worden deze kansen echter niet benut doordat slechts vanuit één perspectief wordt gepland.