Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Meer inzicht met Insights Discovery

Atrivé helpt organisaties op veel manieren om beter te presteren. Één van die manieren is met behulp van Insights Discovery. Met behulp van Insights Discovery krijgen uw medewerkers inzicht in hun eigen gedrag en mogelijke valkuilen. Medewerkers leren aan de hand van Insights ook elkaars sterke punten kennen en waarderen, met alle positieve gevolgen van dien.

GEWOON THUIS. Ouder worden en wonen: hoe organiseer je dat?

Senioren wonen langer thuis. Dat kan je als gemeente of woningcorporatie faciliteren. Atrivé en GeneratieThuis organiseren deze inspiratiebijeenkomst om voorbeelden en (eigen) ervaringen te delen. Speciaal interessant voor managers, beleidsadviseurs wonen en sociaal domein en communicatieadviseurs van gemeenten en woningcorporaties die aan de slag willen met langer thuis wonen of een nieuwe impuls daaraan willen geven.

Zelfevaluatie

Raden van commissarissen hebben drie taken: 1. Een toezichthoudende taak, 2. een rol als sparringpartner voor het bestuur en 3. een werkgeversrol. Welke verplichtingen hangen daar mee samen en hoe kunnen die worden uitgevoerd.

Actueel nieuws & projectnieuws

Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen krijgt vorm

Afgelopen week hebben bestuur en raad van commissarissen van Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend.

Vacature beleidsmedewerker Huurdersraad Vestia

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders van Vestia. We zijn de brug tussen Vestia en haar huurders. Op beleidsniveau is de Huurdersraad gesprekspartner, maar we fungeren ook als spreekbuis van de huurders. Het bezit van Vestia strekt zich uit over geheel Nederland, 136 gemeenten, 77.000 huishouden. De Huurdersraad is een onafhankelijke stichting waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit zes personen, allen ook huurders van...

Eerste ervaring nul-op-de-meter smaakt naar meer

Corporaties willen tot aan 2050 gemiddeld 25.000 woningen per jaar naar nul-op-de-meter renoveren. Een probleem: wie gaat dat betalen? De corporaties hebben onvoldoende geld, legt Marnix Norder, voorzitter van corporatiekoepel Aedes uit (Cobouw 30 mei 2018).

Publicaties & blogs

Atrivé nieuwsbrief juni 2018

Met blogs over de leefomgeving van senioren, en resultaatverantwoordelijke teams. Verder over nul-op-de-meter en Insights Discovery.

De leefomgeving: die doet er toe bij senioren!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Langzamerhand verschijnen de eerste coalitieprogramma’s. Daarin is vaak aandacht voor de leefomgeving in diverse varianten: vitaal, groen, gezond, veilig of sociaal. Hoe belangrijk is de leefomgeving eigenlijk bij het ouder worden?

Werken met resultaatverantwoordelijke teams

Zelfsturing, zelforganisatie en resultaatverantwoordelijke teams, waar hebben we het over? Woningcorporaties zijn op zoek naar ander vormen van organiseren. In navolging van bedrijven, maatschappelijke organisaties -met Buurtzorg Nederland als het grote voorbeeld- wordt gewerkt aan het lager leggen van verantwoordelijkheden, aan een lerende organisatie waarin directe sturing en toezicht vervangen wordt door coaching en uitdaging.