Menu
 • Woningcorporaties 2017: 8 trends in organisatieontwikkeling

  Na jaren van bezuinigen werken corporaties weer aan de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties. Wij zetten de belangrijkste trends in organisatieontwikkeling op een rij.

  Lees verder
 • Participatielab: versterken huurdersorganisaties & goed samenwerken

  Elk jaar organiseren we een ‘participatielab’ voor huurdersorganisaties ter inspiratie, intervisie en uitwisseling. Dit jaar over: het versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban én goed samenwerken met corporaties. 

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Participatielab voor huurdersorganisaties 15 mei 2017: een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisatie bij prestatieafspraken

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Het laatste Participatielab ging over het verder versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban. Volgende maand, op 15 mei, organiseren we het Participatielab met als thema ‘een gelijkwaardige rol voor huurdersorganisaties bij prestatieafspraken’.

Masterclass: Huurbeleid in relatie tot vastgoedstrategie

Huurinkomsten vormen een belangrijke bron voor woningcorporaties om de volkshuisvestelijke en organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd vormt de huur een belangrijk component van de woonlasten van huurders. Binnen het huurbeleid zal daarom een optimale balans moeten worden gezocht tussen betaalbaarheid enerzijds en het genereren van voldoende middelen voor investeringen anderzijds.

Corporatiedag 9 maart 2017

Bent u als  corporatie al benaderd voor een initiatief voor een gasloze wijk? In een rondetafelgesprek organiseert Atrivé met medewerking van Aedes een discussie over de uitfasering van het gasnet. Kent u uw partners al in het realiseren van een gasloze wijk? In deze sessie stellen zij zich aan u voor en delen wij inzicht over de verwachtingen van het uitfaseren van het gasnet. Ook krijgt u tips mee van wat zij van corporaties verwachten...

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature lid RvC Trivire met een vastgoedfinanciering- en financieel managementprofiel (gesloten)

Trivire is met ruim 14.000 woningen sinds jaar en dag een belangrijke sociale verhuurder in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Trivire vindt dat iedereen het verdient om in een goed onderhouden woning te wonen, in een schone, veilige en aantrekkelijke buurt. Iedere dag werkt de organisatie vol passie aan wonen in de regio Drechtsteden. Trivire neemt de rol als initiërende en verbindende organisatie daarin zeer serieus.

Resultaatgericht uitbesteden (dagelijks) onderhoud

Op 19 januari 2017 vond de praktijkmiddag ‘Resultaatgericht uitbesteden (dagelijks) onderhoud’ plaats. 50 deelnemers maakten kennis met de ervaringen van het op resultaat uitbesteden van Woonwijze, GroenWest en ZOwonen. Een hot item, dus!

Veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'

Op de Vabi Corporatiedag 9 maart 2017 presenteerde Atrivé de ervaringen van een Pilotproject om naar een gasloze wijk te komen. Dat het thema actueel is, bleek uit de grote belangstelling. Het was een geslaagde sessie met ongeveer 50 deelnemers.

Publicaties & blogs

Blog: Werkzame principes van vitale huurdersparticipatie

Als Atrivé-adviseur neem je regelmatig een kijkje in andere keukens. Dat is al een hele tijd het geval bij mijn bezoekjes aan woningcorporaties en andere professionele organisaties; maar de laatste jaren steeds vaker ook bij huurders en huurdersorganisaties. Legitimatie van corporaties en participatie van huurdersorganisaties blijken veel met elkaar van doen te hebben.

Blog: Maar wat wilt u?

Passend toewijzen, inkomensgrenzen huurtoeslag, EU-inkomensgrenzen, huurverhogingspercentages, huurverhoging na mutatie al dan niet in huursom, ouder of jonger dan 65 jaar, aftoppingsgrens, liberaliseringsgrens,…. En wat te denken van een term als DAEB? Kunt u zo nog beleid maken of bent u alleen nog maar bezig met checken of u de regels juist heeft gevolgd?

Woningcorporaties 2017: 8 trends in organisatieontwikkeling

Na jaren van bezuinigen en saneren werken woningcorporaties aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie. Wij zetten de belangrijkste trends in organisatieontwikkeling voor u op een rij.