Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Cursus duurzaamheid voor huurdersorganisaties: de weg naar een CO2-neutraal 2050

In de corporatiesector staat duurzaamheid in 2018 hoog op de agenda. De internationale doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn hoog en onmisbaar geworden in de toekomstplannen van de woningcorporatie. Branchevereniging Aedes heeft daarom aan de corporaties en huurders gevraagd om in 2018 na te denken over een duurzame toekomst met CO2-neutrale woningen in 2050. Atrivé ondersteunt corporaties en huurders bij het maken van deze...

Cursus gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast. Zo is het volgens de letter van de nieuwe Woningwet bedoeld. Een prachtige gedachte! Voelt dat in de praktijk ook zo? In een cursus van twee middagen helpen wij om u een bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafspraken tafel plaats te nemen. Samen verkennen, ervaringen uitwisselen en praktisch werken zodat u optimaal de...

Cursus huurbeleid voor huurdersorganisaties: de regels en een beargumenteerd advies

Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Eén procent meer dan vorig jaar. Ouderen en lage inkomens lijken er in de plannen van Rutte III het minst op vooruit te gaan. Wat zou voor uw achterban een rechtvaardige huurverhoging zijn? Woningcorporaties hebben dit jaar echt keuzes te maken in het huurbeleid. Een ideaal moment als huurdersorganisatie om invloed uit te oefenen!

Actueel nieuws & projectnieuws

Vacature lid RvC Volksbelang Helmond

Woningbouwvereniging Volksbelang is een stedelijke corporatie met circa 2.800 verhuureenheden in de gemeente Helmond. Een belangrijk deel van dit bezit ligt in en rond de binnenstad van Helmond, waar de komende jaren een stevige renovatieopgave ligt. Volksbelang vindt kwaliteit van wonen én leven belangrijk. Dat realiseren we onder andere door samen te werken met onze partners en huurders. We richten ons qua taakstelling vooral op de...

Vacatures Pré Wonen: directeur Financiën & Bedrijfsondersteuning én directeur Wonen & Vastgoed

Pré Wonen is een regionale woningcorporatie die mensgericht werkt, nabij is en huurders een perspectief biedt, met als missie: Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren, zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij. Ons talent en onze professionaliteit zetten wij in zodat mensen met een bescheiden inkomen prettig kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Pré Wonen wil hier samen met haar partners in...

Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt u

Deze week is de Aedes Routekaart uitgevraagd door Aedes. Alle corporaties kunnen nu officieel aan de slag met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050! De tool is ontwikkeld als een voorbeeldplan die gebruikmaakt van verschillende vastgoedscenario’s. De Routekaart helpt de corporatie en haar lokale partners om de weg naar 2050 in grote lijnen uit te zetten. Veel corporaties hebben de afgelopen maanden samen met ons geoefend met de invulling van...

Publicaties & blogs

Atrivé nieuwsbrief januari 2018

Wat staat er het komend jaar te gebeuren op het vlak van duurzaamheid? Hoe presteren onze teams en wat zouden we dit jaar nu echt eens aan moeten pakken? Maar daarnaast leest u ook over projecten, vacatures en masterclasses. En we mogen u weer een nieuwe medewerker voorstellen.

Atrivé puzzelt mee aan de Nijmeegse energietransitie

Met de Aedes Routekaart onder de arm gaat Atrivé vanaf deze maand aan de slag in gemeente Nijmegen. Gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen gaan met ondersteuning van Atrivé gezamenlijk invulling geven aan de puzzel die energietransitie heet.

Een feest voor de lokale democratie

Janine Boers, senior adviseur bij Atrivé, ontwierp op verzoek van de gemeente Drechterland een participatief proces dat voor hen helemaal op maat gesneden was. Wij berichtten al eerder over dit project "Vitale dorpen in Drechterland". Onlangs schreef VNG-magazine over het opzienbarende effect dit project.