Ronald Franken

Duurzaamheid

“ We will make solar electricity so cheap that only the rich will burn fossil fuel”

Alle medewerkers

Dossiers

Woningwet, daeb en regeerakkoord

Dossier over veranderingen in governance, daeb en niet-daeb, over scheefwoners en middeninkomens en huurbeleid. In dit dossier vindt u relevante informatie en handreikingen.
Alle dossiers

Vacature bij klanten:

Medewerker Markt en Strategie

Bedrijf: Leystromen | Regio:

Ben jij de schakel tussen strategie en praktijk?

Lees meer

Laatste artikelen

De gevolgen van de nieuwe Woningwet voor de verenigingsstructuur van woningcorporaties

Nieuws | 01 mei 2015

De nieuwe Woningwet gaat zorgen voor een verandering van de structuur van woningbouwverenigingen. De algemene ledenvergadering heeft geen directe invloed meer op de samenstelling van het bestuur en raad van toezicht/commissarissen. Daardoor wordt in de praktijk het verschil tussen een vereniging en een stichting kleiner. De nieuwe Woningwet betekent voor alle corporaties een
statutenwijziging, maar bij de verenigingen kunnen de nieuwe eisen in de praktijk leiden tot een samenwerkingsvraagstuk binnen de governance. Atrivé heeft alle woningcorporaties die een vereniging zijn gevraagd in hoeverre ze klaar zijn voor deze verandering.

Naar Hier & Nu