Gerrit van Vegchel, algemeen directeur Atrivé per 1 april 2014

Gerrit van Vegchel

‘samen het verschil maken in de aanpak van complexe (transformatie)vraagstukken bij woningcorporaties, overheden, marktpartijen en ander maatschappelijke organisaties’

Alle medewerkers

Dossiers

Woningwet, daeb en regeerakkoord

Dossier over veranderingen in governance, daeb en niet-daeb, over scheefwoners en middeninkomens en huurbeleid. In dit dossier vindt u relevante informatie en handreikingen.
Alle dossiers

Vacature voor onze relaties:

Lees meer
Alle vacatures

Laatste artikelen

Digitale nieuwsbrieven

Publicaties | 17 september 2014

In onze digitale nieuwsbrief informeren wij u over nieuws, ontwikkelingen, visies en evenementen op het brede terrein van wonen.

Naar Hier & Nu