Menu
 • Whitepaper Janine Boers: "Help, mijn bestuurder wil werken aan een vitale organisatie!"

  Niets is krachtiger dan mensen die doen wat ze doen omdat ze het willen doen. Het goede nieuws: van nature is de mens intrinsiek gemotiveerd. 

  Lees verder
 • Atrivé is nu ook officieel erkend als opleidingsinstituut

  Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Participatielabs voor huurdersorganisaties

  Atrivé organiseert door het jaar heen regelmatig Participatielabs voor huurdersorganisaties om met elkaar kennis en inspiratie te delen. 

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Onder andere: veel belangstelling voor 'De Energietransitie naar gaslose wijken'.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Nieuwe tweedaagse van de P&O Kring Zuid over integriteit

Donderdag 20 en vrijdag 21 september heeft de P&O Kring Zuid weer haar tweedaagse. Onderwerp is dit maal integriteit en integer handelen van de hr-medewerker. Geef u snel op; in elk geval vóór 12 september.

Aedes MKW-platform: Verdiepingssessie P&O - #hoedan

Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers, zodat zij goed voor huurders en stakeholders zorgen? In deze sessie het gaat om delen van kennis en reflecteren op persoonlijk leiderschap. Ook komen basisprincipes van teamwerk aan bod.

Event “Strategische personeelsplanning, nu vooruit kijken om ook morgen succesvol te blijven"

Medewerkers zijn voor organisaties de grootste succesfactor. Het is belangrijk om deze succesfactor zorgvuldig in te zetten, rekening houdend met huidige en anticiperend op toekomstige ontwikkelingen. Op 30 oktober organiseert Atrivé in samenwerking met Bart Bastianen van de Team Navigator een event over strategische personeelsplanning.

Actueel nieuws & projectnieuws

Short stay woonruimte in de regio Ede-Wageningen

Kwalitatief onderzoek naar vraag- en aanbodontwikkeling van short-stay-woonruimte in de regio Ede-Wageningen.

Onderzoek naar bredere effecten van de Woningwet

Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes de Woningwet. Atrivé doet onderzoek om die evaluatie te voeden. Zoals gebruikelijk wordt 3 jaar na het in werking treden van de Woningwet, door het ministerie van BZK een evaluatieonderzoek gedaan om te onderzoeken in hoeverre het doel van de wet bereikt is. Aedes wilde echter graag zicht op de bredere effecten van de wet.

Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met de provincie Noord-Brabant en de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek het afgelopen jaar hard gewerkt aan de actualisatie van de regionale woningmarktstrategie. De gedragen eindversie is nu klaar voor besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden.

Publicaties & blogs

Verduurzamen en langer zelfstandig wonen: een goede combi bij de (ver)bouw van woningen!

Nieuwbouw of het verbeteren van bestaande woningen, biedt veel kansen om meer wooncomfort en kwaliteit toe te voegen. Wie deze kansen goed benut, kan zowel scoren op onderhouds- en duurzaamheidsprestatie, als verbeteringen bereiken op het gebied van "langer zelfstandig thuis wonen". Vaak worden deze kansen echter niet benut doordat slechts vanuit één perspectief wordt gepland.

Laat u bij verduurzaming niet verrassen door onverwachte kosten

Nu verduurzamingsprojecten in grote getale op de plank liggen om uitgevoerd te gaan worden, is het zaak budgetten goed te alloceren. Niet te veel omdat dit de mogelijkheid voor snelle uitvoering van meer projecten blokkeert. Niet te weinig omdat dit frustratie en stagnatie van de projecten kan veroorzaken. Hoe zorgt u voor goede projectbegrotingen, toegesneden op de specifieke complexen? Atrivé helpt.

Langer Thuis: gebiedsgericht samenwerken aan opgaven

“Thuis zo lang het kan” is het uitgangspunt van het programma Langer Thuis dat het ministerie van VWS in juni lanceerde. Hoe gaat ú daarmee aan de slag? Wij zien in de dagelijkse praktijk dat Langer Thuis breed opgepakt kan en moet worden: gebiedsgericht, in samenwerking en vanuit de opgaven die er zijn.