Menu
 • Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Verduurzaming VvE’s

  Woonstad VvE beheer en Atrivé hebben aan de hand van een duurzame menukaart een unieke aanpak voor verduurzaming van VvE woningen ontwikkeld.

  Lees verder
 • Huurdersparticipatie hoog op de agenda

  De nieuwe woningwet heeft de huurdersinvloed goed op de kaart gezet. Een kans, jazeker, maar ook iets wat vragen oproept bij huurdersorganisaties.

  Lees verder
 • ESF subsidie aanvragen voor verduurzaming van arbeidsorganisaties

  U kunt tot en met 13 november ESF subsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject. Vergroot de zelfsturing door medewerkers, het flexibel werken in teams en het optimaliseren van werkprocessen. 

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Implementatie nieuwe Woningwet

  Met het ingaan van de nieuwe Woningwet wordt verwacht dat u stappen zet om uw organisatie ‘woningwet-proof’ te maken. Atrivé begeleidt woningcorporaties door middel van een pragmatische insteek.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

We organiseren regelmatig trainingen en bijeenkomsten om met anderen te verdiepen en kennis te delen. Onze nieuwste training is de Peer Review Procesmanagement Woningcorporaties.

Lees meer

Actueel nieuws &
projectnieuws

Werving commissaris Woningstichting Naarden

Woningstichting Naarden zoekt een ervaren huurderscommissaris met een juridische achtergrond.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig in (vak)bladen en online media. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en geven we nieuwe ideeën over oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Impact van de nieuwe Woningwet voor corporaties, huurders en gemeenten

Lees meer

Agenda & opleidingen

Peer review procesmanagement woningcorporaties: Tweede training januari-maart 2016

Ieder weet dat er zo nu en dan iets ‘schort’ in de eigen procesgang. Dat er een leermoment is. En dat dat moment vruchteloos voorbij gaat omdat de eigen organisatie geen capaciteit (er voor over) heeft. Dat er niemand is die het leermoment aangrijpt. Die processen blijven stroef verlopen. En dat zal later opspelen, zeuren, lastig worden. Of dat sommige hardnekkige problemen worden aanvaard. De oplossing om hardnekkige problemen de nek om te...

Netwerkbijeenkomst 'Ouderen en wonen, kansen en bedreigingen'

Het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen organiseert op 26 november een brede netwerkbijeenkomst met als thema 'Ouderen en wonen, kansen en bedreigingen'. Anita Lahuis, senior adviseur wonen, welzijn en zorg, geeft een presentatie over 'Bewustwording langer thuis wonen'. Zij zal vertellen over de bewustwordingscampagne Woon Bewust in de 7 gemeenten in de regio FoodValley en ervaringen in andere gemeenten. Klik hier voor het totale programma. Wilt u...

Workshop Wooncoöperatie

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen huurders door de nieuwe Woningwet een wooncoöperatie oprichten. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Dat is de vraagstelling die centraal staat in deze workshop.

Actueel nieuws & projectnieuws

Nieuwe subsidie voor duurzame warmte-opwekking vanaf 1 januari 2016

Deze subsidie is interessant voor vastgoedeigenaren (gemeente, sportverenigingen, scholen, VvE’s en woningcorporaties) die op de korte termijn (0 tot 5 jaar) de vervanging van warmte-installaties in de planning hebben staan.

Huurdersvereniging Reeuwijk geïnstalleerd en aan de slag voor de Reeuwijkse huurder

Na tekening van de statuten in juni is inmiddels het bestuur van Huurdersvereniging Reeuwijk geïnstalleerd. Zij hebben een snel oplopend aantal leden, op dit moment ruim 250, en vertegenwoordigen de huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Atrivé heeft het proces tot oprichting begeleid. Deze succesvolle oprichting is grotendeels te danken aan een hele enthousiaste groep huurders. Deze groep heeft daarnaast alle steun gekregen vanuit...

Communicatie over langer zelfstandig wonen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudig de juiste informatie over de mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen in hun gemeente op hun eigen website kunnen plaatsen. De toolkit is een checklist met belangrijke thema's binnen het langer zelfstandig wonen. Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen constateert dat veel gemeenten onvoldoende of onduidelijke informatie op hun website hebben...

Publicaties & blogs

Nieuwsbrief Atrivé oktober 2015

Participatie en legitimiteit hoog op de agenda

Participatie in perspectief: De staat van participatie van huurdersbelangenorganisaties volgens woningcorporaties

Veel woningcorporaties heroriënteren zich op de invulling van huurdersparticipatie. In de nieuwe Woningwet is een grotere rol weggelegd voor huurdersbelangenorganisaties (HBO’s), onder meer bij het maken van prestatieafspraken. Bovendien vraagt de huidige maatschappij andere manieren om huurders te activeren en bij het beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen waar de participatie van...

Een gedegen voorbereiding met de quickstart visitatie

Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties. De visitatiemethodiek 4.0 is inmiddels vervangen door 5.0. Dit betekent onder andere meer nadruk op presteren naar opgaven (in plaats van eigen ambities), het lerend vermogen van de organisatie en een meer centrale plaats voor de governance (besturing en intern toezicht). Naast een vernieuwd beoordelingskader, worden corporaties bovendien...