Gerrit van Vegchel, algemeen directeur Atrivé per 1 april 2014

Gerrit van Vegchel

‘samen het verschil maken in de aanpak van complexe (transformatie)vraagstukken bij woningcorporaties, overheden, marktpartijen en ander maatschappelijke organisaties’

Alle medewerkers

Dossiers

Woningwet, daeb en regeerakkoord

Dossier over veranderingen in governance, daeb en niet-daeb, over scheefwoners en middeninkomens en huurbeleid. In dit dossier vindt u relevante informatie en handreikingen.
Alle dossiers

Vacature voor onze relaties:

Lid RvT WBG met juridische expertise

Bedrijf: Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht | Regio: Zuid Limburg

Voor stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht zoeken wij een lid voor de RvT met juridische expertise.

Lees meer
Alle vacatures

Laatste artikelen

Toetsingskader uit visitatie vraagt om toezichtsvisie

Weblogs | 27 oktober 2014

In visitatiemethodiek 5.0 wordt mede aan de hand van een actueel en toereikend toetsingskader binnen het prestatieveld Governance gekeken of de corporatie in control is. In samenhang met een dergelijk toetsingskader blijft de visie van de RvC op het toezicht nog te veel onderbelicht. ‘Wat is in relatie tot de opgaven effectief toezicht?’, ‘Wat betekent dit voor de relatie met bestuur en stakeholders?’ en ‘Hoe maken we met oog voor onze eigen rol & positionering de governance toekomstbestendig?’ Kortom, aantonen dat je in control bent is belangrijk, maar een visie over de betekenis hiervan biedt meer vertrouwen.

Naar Hier & Nu