Menu
 • Participatielab: versterken huurdersorganisaties & goed samenwerken

  Elk jaar organiseren we een ‘participatielab’ voor huurdersorganisaties ter inspiratie, intervisie en uitwisseling. Dit jaar over: het versterken van huurdersorganisaties in verbinding met de achterban én goed samenwerken met corporaties. 

  Lees verder
 • VTW-publicatie 'met het vizier op samenwerking/fusie'

  Atrivé schreef in opdracht van VTW de praktische handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor commissarissen en bestuurders. Gevoed vanuit onze kennis en expertise van de wet-regelgeving en de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties.

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • Vijf bouwstenen voor uw ESF-subsidieaanvraag ‘Duurzame Inzetbaarheid’

  Zou het niet mooi zijn om met behulp van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid uw woningcorporatie toekomstbestendig te maken? Onze medewerkers van Atrivé kunnen u helpen bij de subsidieaanvraag.

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de TRIAS Legitimatiecheck .

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Masterclass: Huurbeleid in relatie tot vastgoedstrategie

Huurinkomsten vormen een belangrijke bron voor woningcorporaties om de volkshuisvestelijke en organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd vormt de huur een belangrijk component van de woonlasten van huurders. Binnen het huurbeleid zal daarom een optimale balans moeten worden gezocht tussen betaalbaarheid enerzijds en het genereren van voldoende middelen voor investeringen anderzijds.

Corporatiedag 9 maart 2017

Bent u als  corporatie al benaderd voor een initiatief voor een gasloze wijk? In een rondetafelgesprek organiseert Atrivé met medewerking van Aedes een discussie over de uitfasering van het gasnet. Kent u uw partners al in het realiseren van een gasloze wijk? In deze sessie stellen zij zich aan u voor en delen wij inzicht over de verwachtingen van het uitfaseren van het gasnet. Ook krijgt u tips mee van wat zij van corporaties verwachten...

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie als alternatief model voor huren of kopen en/of in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners staat steeds meer in de belangstelling. Zo is de wooncoöperatie in de herziening van de Woningwet opgenomen, ontstaan er steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten en is er tot 1 januari 2019 een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij vervreemding van vastgoed aan wooncoöperaties....

Actueel nieuws & projectnieuws

Hoe kunnen gemeenten de voortgang duurzaamheidsprestaties van woningcorporaties meten?

De duurzaamheidsprestaties van woningcorporaties worden bijgehouden in een database voor energielabels. Aan deze database Shaere van de koepel voor woningcorporaties Aedes leveren circa 200 corporaties vrijwillig hun data. Over deze monitoring is een motie in de Tweede Kamer ingediend.

Atrivé steekt de grens over

Het ontwikkelen van een woonvisie en het onderzoeken van een woningmarkt voor een gemeente is altijd een interessant traject, maar in Vaals komt er een extra dimensie bij wat het nog boeiender maakt. Vaals heeft namelijk veel Duitse inwoners. Vaals en Aken grenzen aan elkaar een veel woningzoekenden uit Aken komen in Vaals terecht. Welke invloed heeft dat op de woningmarkt? Atrivé onderzoekt het.

Vlog wethouder Jocko Rensen van de gemeente Houten: met Atrivé-adviseur Anita Lahuis

Tijdens de bijeenkomst ‘wijkgerichte aanpak: Groen & Gezond Wonen’ op 9 februari 2017 van Economic Board Utrecht heeft wethouder Jocko Rensen van gemeente Houten een vlog gemaakt met Atrivé-adviseur Anita Lahuis. In de vlog gaan zij het gesprek aan over Slim Wonen, de demowoning Duurzaam Domotica Huis in Houten en de domeinoverstijgende aanpak van gemeenten bij wonen en zorg.

Publicaties & blogs

Blog: Woningcorporaties 2017: 8 trends in organisatieontwikkeling

Na jaren van bezuinigen en saneren werken woningcorporaties aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie. Wij zetten de belangrijkste trends in organisatieontwikkeling voor u op een rij!

Nieuwsbrief Atrivé december

De nieuwsbrief van december staat vol met actueel nieuws: de publicatie samenwerking/fusie, de publicatie visitatie & commissarissen, een blog over jongeren op de woningmarkt, een tweede blog over investeringen in vastgoed, de toolbox legitimatie, het participatielab voor huurdersorganisaties, integratie SHAERE in de Aedes benchmark en dagelijks onderhoud op basis van NEN 2767.

Blog: Investeren? En waarin dan?

Er is weer veel commotie ontstaan door uitspraken van minister Blok in het AD van 2 december en die hij nog eens herhaald heeft in De Monitor van zondag 11 december (Huurproblemen bij senioren). Hij vindt dat de corporatiesector te veel op het geld zit: in 2015 meer verdiend dan enig ander bedrijf in Nederland en minder geïnvesteerd dan in het jaar daarvoor! Het gebrek aan investeringen draagt bij aan lange wachtlijsten en tochtige sociale...