Gerrit van Vegchel, algemeen directeur Atrivé per 1 april 2014

Gerrit van Vegchel

‘samen het verschil maken in de aanpak van complexe (transformatie)vraagstukken bij woningcorporaties, overheden, marktpartijen en ander maatschappelijke organisaties’

Alle medewerkers

Dossiers

Woningwet, daeb en regeerakkoord

Dossier over veranderingen in governance, daeb en niet-daeb, over scheefwoners en middeninkomens en huurbeleid. In dit dossier vindt u relevante informatie en handreikingen.
Alle dossiers

Vacature voor onze relaties:

Lees meer
Alle vacatures

Laatste artikelen

Gezamenlijk woningbouwplan Noord-Limburg voor gevolgen krimp

Nieuws | 17 juli 2014

Gemeenten Noord-Limburg werken aan gezamenlijk woningbouwplan om gevolgen van krimp op te vangen. Atrivé begeleidt de gemeenten in dit traject.

Naar Hier & Nu