Menu
 • Publicatie bouwstenen voor de wooncoöperatie gereed

  De verkenning van de businesscase van wooncoöperaties door Atrivé in opdracht van Platform 31 droeg bij aan de versoepeling van regels rondom de verkoop van corporatiewoningen aan wooncoöperaties. Bekijk hier de publicatie.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

  Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. Atrivé verrichtte het onderzoek. 

  Lees verder
 • Werving en selectie

  Regelmatig begeleidt Atrivé werving en selecties voor woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder
 • Quickstart visitatie

  Met de ‘quickstart visitatie’ bereidt Atrivé corporaties voor op de aankomende ronde van visitaties.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de Kamerbrief over de energieprestatievergoeding.

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Lees meer

Agenda & opleidingen

Bent u voorbereid op de governance audit van de Autoriteit Wonen?

De AW schrijft in haar notitie ‘contouren van het toezicht’ over haar governance audit. Deze vindt plaats met als doel de kwaliteit van uw governance te toetsen. Het is een preventief instrument, waarbij de governance niet alleen op papier maar ook vanuit gesprekken wordt beoordeeld. Het gaat hierbij over de PDCA cyclus, de integriteit, de relatie RvC-bestuur en de relatie met de stakeholders. Hoe kunt u zich hier goed op voorbereiden?

Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

Kom naar de praktijkmiddag op 19 januari a.s. en leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector. Donderdag 19 januari 2017, Woudschoten in Zeist.

Aedes netwerk bijeenkomst VvE-beheer

Op donderdag 13 oktober vindt de volgende bijeenkomst plaats van het netwerk VvE-beheer van Aedes. Op deze bijeenkomst zullen Ronald Franken (Aedes), Mirjam Pronk (Atrivé) en Jacqueline de Rooij (Woonstad Rotterdam) de deelnemers bijpraten over de warmtewet, gemengde VvE's en verduurzaming en subsidies voor VvE's.

Actueel nieuws & projectnieuws

Oogst van de expertmeeting Wooncoöperatie & uitnodiging masterclass

Afgelopen 6 oktober hielden EMCEO en Atrivé een expertmeeting rondom de toekomst van de wooncoöperatie. Een klein groepje experts van universiteiten, woningcorporaties, wooncoöperaties en adviseurs onderzochten de resultaten van het onderzoek naar de ‘business case’ van de wooncoöperatie dat Atrivé uitvoerde in opdracht van Platform31.

Kennismaking met onze nieuwe senior adviseur organisatieontwikkeling Marjan Blaauw

Vertel eens iets over je achtergrond…Ruim 10 jaar werkte ik als adviseur bij Accenture, een wereldwijd actief adviesbureau dat verschillende oplossingen en diensten aanbiedt op het vlak van strategie, consultancy, digital, technologie en operations. Binnen Accenture was mijn rol om verschillende grote internationale bedrijven op het gebied van verandermanagement en prestatiecoaching te adviseren en ze te ondersteunen tijdens de uitvoering van...

Vijf bouwstenen voor uw ESF-subsidieaanvraag ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Om betaalbare woningen te bieden moeten woningcorporaties hun uitgaven beperken. Daarnaast willen ook huurders, klanten met een laag inkomen graag snel en vlot geholpen worden. Tenslotte vraagt de individuele problematiek van huurders eerder om maatwerk dan om standaardoplossingen. Allemaal redenen om vooruit te kijken en te werken aan een wendbare, efficiënte organisatie met betrokken en deskundige medewerkers die hart voor de zaak hebben. Zou...

Publicaties & blogs

Atrivé nieuwsbrief: Dag van de duurzaamheid

Van het gas los, verduurzaming VvE's, kennissessie Vabi, 13 oktober Aedes netwerk VvE beheer

Van het gas los (3)

Verduurzamingsplannen worden gemeten aan referentiesituaties of business as usual. Het gekke is dat we daarbij vergeten dat de referentiesituatie een situatie is die we juist niet (meer) willen. Plannen toetsen en doorrekenen op prestaties en kosten is zinvol, maar om nu nog steeds een ongewenste situatie als referentie te gebruiken is toch vreemd.

Atrivé nieuwsbrief september

Onderwerpen van de september nieuwsbrief zijn: Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS, de publicatie over de businesscase de wooncoöperatie, een blog van onze nieuwe collega over prestatieafspraken, de dorpsalliantieaanpak, de stakeholdersjourney etc.