Menu
 • Online publicatie: handreiking Visitatie en Commissaris

  Paul Doevendans schreef deze publicatie in opdracht van VTW en SVWN om commissarissen te helpen de mogelijkheden van het instrument visitatie zo goed mogelijk te benutten. 

  Lees verder
 • TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

  Met de TRIAS Legitimatiecheck krijgt u inzicht in hoe stakeholders tegen uw corporatie aankijken. Ook geeft het instrument praktische tips om met legitimatie aan de slag te gaan.

  Lees verder
 • Vijf bouwstenen voor uw ESF-subsidieaanvraag ‘Duurzame Inzetbaarheid’

  Zou het niet mooi zijn om met behulp van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid uw woningcorporatie toekomstbestendig te maken? Onze medewerkers van Atrivé kunnen u helpen bij de subsidieaanvraag.

  Lees verder
 • Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

  Past de wooncoöperatie in uw huidige vastgoedstrategie? Wat zijn de kansen en belemmeringen? In december kunt u meedoen aan de masterclass.

  Lees verder
 • Vacatures: werken bij Atrivé?

  Ben jij de gedreven professional waar wij naar op zoek zijn? Bekijk onze vacatures. Ook begeleiden we de werving en selecties voor verschillende woningcorporaties. 

  Lees verder
 • Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

  Leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector.

  Lees verder
 • Fair play bij energieopwekking in de EPV & het WWS

  De aanbeveling van Atrivé voor het voorkomen van een dubbeltelling tussen de woningwaardering en de EPV is overgenomen in het Kamerbesluit.

  Lees verder
 • Procesgericht werken willen we allemaal! Maar, maak van je achterstand een voorsprong.

  De klant centraal, focus op het primaire proces, lean, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, teamvorming, efficiënter, betere resultaten en vooral betrokken medewerkers: we willen het allemaal! 

  Lees verder
 • Inspraak, participatie en legitimatie

  In opdracht van Aedes begeleidt Atrivé pilots gericht op de vorming van een corporatieraad, het versterken van huurdersorganisaties en het leren van bestaande praktijkvoorbeelden. 

   

   

  Lees verder
 • Inspiratiegids 'Energiebesparing in prestatieafspraken'

  Prestatieafspraken maken? In deze inspiratiegids staan mooie voorbeelden, films en tips voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties voor het maken van prestatieafspraken over energiebesparing in de sociale huursector.

  Lees verder
 • Bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen'

  Voor verschillende gemeenten rolt Atrivé bewustwordingscampagnes ‘langer thuis wonen 'uit. De nieuwe Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting stimuleert het levensloopbestendig maken van woningen.

  Lees verder
 • Interim Management voor woningcorporaties

  De aanleiding is vaak een probleem of een verandering. De oplossing een kans. Een ervaren interim-manager zorgt er voor dat uw organisatie door kan.

  Lees verder
 • Woonvisie en prestatieafspraken

  Tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van wonen. Atrivé begeleidt diverse gemeenten om tot een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken te komen.

  Lees verder

Agenda &
opleidingen

VERDIEPEN & KENNIS DELEN

Regelmatig organiseren wij workshops en themabijeenkomsten voor onze relaties.

Naar agenda

Actueel nieuws &
projectnieuws

UPDATES NIEUWS

Nieuws over de projecten van Atrivé en actuele ontwikkelingen waar onze adviseurs warm voor lopen. Momenteel de TRIAS Legitimatiecheck .

Meer nieuws

Publicaties &
blogs

ONZE KIJK OP WONEN

We publiceren regelmatig blogs en artikelen. Hiermee delen we inzichten in actuele vraagstukken en oplossingen van vandaag en morgen.

Meer lezen

De InstrumentWijzer: hoe meten we de effecten van wat we doen?

Lees meer

Agenda & opleidingen

Masterclass: Wat kan de wooncoöperatie betekenen voor uw vastgoedstrategie?

De wooncoöperatie staat steeds meer in de belangstelling. Het wordt gezien als een alternatief model voor huren of kopen. Ook zien mensen kansen om in te spelen op het zelf organiserend vermogen van bewoners. De wooncoöperatie is in de herziening van de Woningwet opgenomen en er ontstaan steeds meer initiatieven om een wooncoöperatie op te richten. Tot 1 januari 2019 is er een versoepeling van de verkoopregels voor woningcorporaties bij...

Bent u voorbereid op de governance audit van de Autoriteit Wonen?

De AW schrijft in haar notitie ‘contouren van het toezicht’ over haar governance audit. Deze vindt plaats met als doel de kwaliteit van uw governance te toetsen. Het is een preventief instrument, waarbij de governance niet alleen op papier maar ook vanuit gesprekken wordt beoordeeld. Het gaat hierbij over de PDCA cyclus, de integriteit, de relatie RvC-bestuur en de relatie met de stakeholders. Hoe kunt u zich hier goed op voorbereiden?

Praktijkmiddag resultaatgericht uitbesteden dagelijks onderhoud

Kom naar de praktijkmiddag op 19 januari a.s. en leer van de ervaringen van Woonwijze, GroenWest, ZOwonen en andere woningcorporaties. Laat u informeren over de stand van zaken ten aanzien van resultaatgericht uitbesteden van het dagelijks onderhoud in de sector. Donderdag 19 januari 2017, Woudschoten in Zeist.

Actueel nieuws & projectnieuws

Legitimatie, ook met Atrivé

De legitimatie van woningcorporaties gaat ook Atrivé aan het hart. Toen Aedes ons ruim twee jaar geleden vroeg een bijdrage te leveren aan een omvattend legitimatieprogramma van, voor en met corporaties gingen we dan ook meteen enthousiast aan de slag. De eerste opbrengsten dienen zich nu aan!

De eerste blijverslening in Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft de primeur van Nederland met het verstrekken van de eerste blijverslening! Vrijdag 25 november 2016 had de NOS een mooie reportage hierover in haar journaal.

Vervolg huurdersparticipatie Hoek van Holland

Na een succesvol traject tot vorming van een nieuw huurdersplatform gaan Huurdersorganisatie Houdt Zicht en woningbouwvereniging Hoek van Holland verder in het maken van een gezamenlijk jaarplan en programma.

Publicaties & blogs

Je bent jong en je wilt een woning

Iedereen heeft wel een zielig verhaal. Zo reageerde onlangs een corporatie op een jong gezin dat het even niet meer ziet zitten. Veel geluidsoverlast en als gevolg daarvan een baby met slaapproblemen bederven het woongenot van het huidige appartement. Met spoed zoeken ze een eengezinswoning, maar toewijzingsregels staan kennelijk hun woonwens in de weg. Wat nu? En kopen als alternatief? Dat gaat niet met elke keer een nieuw tijdelijk...

Publicatie ‘De commissaris en visitatie’ in opdracht van VTW en de SVWN.

Visitatie is een belangrijk instrument voor woningcorporaties voor maatschappelijke verantwoording en leren. Een goede betrokkenheid van commissarissen bij visitatie is essentieel voor een goede opbrengst en plezier van visitatie. Paul Doevendans schreef in opdracht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) de publicatie ‘De commissaris en visitatie’.

Atrivé nieuwsbrief november

TRIAS Legitimatiecheck, onderzoek sociale huurvoorraad, de InstrumentWijzer, vluchtelingenopvang in de buurt, vastgoedportefeuille, woonvisie en prestatieafspraken.